IS09B12IZ

İş Sürekliliği Yönetimi (ISO 22301 Yönetim Sistemi) İleri Düzey Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • İş sürekliliği uzmanları
 • Risk yönetimi uzmanları
 • İç kontrol uzmanları

    Süre

        4 gün

    Amaç

      Günümüzde kurumlar salgın hastalık, deprem ve benzeri nedenlerden dolayı ciddi ve uzun süreli iş kesintileri yaşamaktadır. ISO 22301 standardını temel alan ileri düzey iş sürekliliği eğitim ile; İş Sürekliliği Yönetim Sistemi yapısının metodolojik bir şekilde nasıl kurulacağı ve kurum içerisinde yönetileceğine dair bilgilerin ilave çalıştaylar ile detaylı bir şekilde verilmesi amaçlanmaktadır.

    Kapsam

 • İş sürekliliği temel kavramları
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi önemi ve faydaları
 • İş sürekliliği ve kriz yönetimi
 • İş sürekliliği yönetiminin planlanması
 • İş sürekliliği yönetiminin uygulanması
 • İş sürekliliği yönetimi çalıştayı (2 süreç için)
  • İşletimsel planlama ve kontrol
  • İş etki ve risk analizi
  • İş sürekliliği stratejisi
  • Prosedür ve iş kurtarma planları
  • Eğitim ve farkındalık
  • Tatbikatlar ve testler
  • Sürekli iyileştirme

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.