42-21026359

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

    Kimlere yönelik?

  • Süreç ve kalite yönetimi uzmanları
  • Yönetim sistemi uzmanları

    Süre

      2 gün

    Amaç

      ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşun hammaddeden, nihai ürünün müşteriye sunulmasına kadar olan süreç içerisindeki çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlere yönelik önlemlerin alınarak çevresel etkinin en aza indirilmesini amaçlayan bir yönetim standardıdır.

      ISO 14001 eğitiminde çevre yönetim sistemlerinin gereklilikleri ve temel kavramlar ile farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

    Kapsam

  • Çevre Yönetim Sistemi’nin önemi ve faydaları
  • Çevre Yönetim Sistemi temel kavramları
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi temel gereklilikleri
  • Çevre boyut ve etkileri değerlendirmesi
  • Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al yönetimi anlayışı
  • Çevre Yönetim Sistemi ve dokümantasyon

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.