42-21026359

ISO 19011 uyumlu Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • Yönetim sistemi uzmanları
 • İç denetçiler

    Süre

     2 gün

    Amaç

      ISO 19011 uyumlu Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Eğitimi’nin amacı; yönetim sistemlerinin planlanmış düzenlemelere, standartların şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan yönetim sistemi şartlarına uyulmasını ve yönetim standartlarının etkinliğinin devamlılığını belirlemek için gerçekleştirilen tetkiklere yönelik iç tetkik sorumlularının eğitilmesi amaçlanmaktadır.

    Kapsam

 • Standard maddelerinin yorumlanması
 • Yönetim sistemleri temel kavramları ve gereksinimler
 • ISO 19011 standardının tanıtımı
 • Tetkik çeşitleri ve tanımları
 • Tetkikin faydaları
 • Tetkikin yönetimi
 • Tetkikin planlanması
 • Kontrol ve soru listelerinin hazırlanması
 • Tetkikin sonuçlandırılması ve rapor yazımı
 • Tetkik görevlisi sorumlulukları

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.