42-21026359

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

    Kimlere yönelik?

  • Süreç ve kalite yönetimi uzmanları
  • Yönetim sistemi uzmanları

    Süre

      2 gün

    Amaç

      ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, bir kuruluşun müşterilerinin ve çalışmalarından etkilenen diğer paydaşların beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yoluyla müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngörmektedir.

      ISO 9001 eğitimi ile kalite yönetim sisteminin temel kavramları ile gerekliliklerinden bahsedilerek kuruluşlar için öneminin anlaşılması amaçlanmaktadır.

    Kapsam

  • Kalite Yönetim Sistemi’nin önemi ve faydaları
  • Kalite Yönetim Sistemi temel kavramları
  • ISO 9001 Yönetim Sistemi temel gereklilikleri
  • Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al yönetimi anlayışı
  • Süreç yaklaşımı
  • Kalite Yönetim Sistemi’nin planlanması
  • Operasyonel süreçlerin Kalite Yönetim Sistemi’ne etkisi
  • Performans değerlendirme ve sürekli iyileştirme

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.