42-21026359

Kriz Yönetimi ve Kriz Yönetim Takımı Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • İş sürekliliği uzmanları
 • Risk yönetimi uzmanları
 • İç kontrol uzmanları

    Süre

        1 gün

    Amaç

      Krizler, doğru bir şekilde yönetilemediklerinde felakete dönüşebilmektedir. Bu eğitim ile kurumların krizleri yönetmek için hangi metodolojik yaklaşımları benimsemesi gerektiği, krizi yönetecek ekibin özellikleri ve nasıl davranması gerektiğine ilişkin bilgilerin interaktif ve gerçek yaşanmış örneklere dayalı olarak verilmesi amaçlanmaktadır.

    Kapsam

 • Temel kavramlar
 • Yaşanmış kriz örnekleri
 • Siz ne yapardınız? (ortak çalışma)
 • Kriz yönetim metodolojisi
 • Tehditlerin tanımlanması
 • Kriz yönetim ekibini oluşturulması
 • Ekip liderinin önemi
 • Kriz yönetim merkezi kurulumu
 • Kriz yönetim planı ve kriz iletişimi
 • Kriz simülasyonu

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.