IS09B12IZ

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • Risk yönetim uzmanları
 • İç kontrol uzmanları
 • İç denetçiler

    Süre

      1 gün

    Amaç

      Kurumların karşılaştıkları risklerin barındırdığı fırsat ve tehditleri etkin bir şekilde ölçmeleri ve yönetebilmeleri gittikçe dahafazla     önem kazanmaktadır. Bu eğitimle, kurum içinde etkin bir kurumsal risk kültürünün oluşturulması ve risk yönetim süreçlerinin            geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

    Kapsam

 • Kurumsal Risk Yönetiminin Temelleri
  • Kurumsal risk yönetiminin kurum içindeki rolü ve önemi
  • Kurumsal risk yönetiminde temel kavramlar
  • Kurumsal risk yönetiminde yaklaşımlar ve metodlar
  • İlgili mevzuat
 • Kurumsal Risk Yönetim Süreci
  • Risk yönetimi sürecinin bileşenleri
  • ISO 31000 standardının temel özellikleri
  • COSO ERM’in temel özellikleri
  • Vaka çalışması: Tehdit ve fırsatlar, risk türleri, kontrollerin etkinliği, temel risk göstergeleri, risk ölçümleme, risk toleransı, aksiyon planı ve kalıntı risk
  • GRC sistemlerinin özellikleri ve sürekli izleme yaklaşımı

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.