956550414

OT/IOT Güvenliği Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • Siber güvenlik uzmanları
 • Endüstriyel kontrol sistemi uzmanları

    Süre

      2 gün

    Amaç

      Uluslararası iş dünyası ve devletimiz nezdinde insan sağlığı, ekonomi, sürdürülebilirlik ve ulusal güvenlik anlamında kritik altyapı ihtiva eden sektörlerde (ör: haberleşme, sağlık, enerji, finans, ulaştırma, vb.) dijitalleşmeye bağlı olarak siber tehditler de günden günde artmaktadır. Eğitimimiz bu tür kritik altyapıların operasyonlarının yönetimi ve izlenmesi amacıyla kullanılan Operasyonel teknolojiler (OT), Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) ve Nesnelerin Interneti (IoT) güvenliğiyle ilgili risklerin yönetimi ve bunlarla ilgili standart ve düzenlemelere odaklanmaktadır.

    Kapsam

 • OT/IoT güvenliği temelleri
 • OT/IoT güvenliği dünü ve bugünü
 • OT/IoT ağlarına güncel saldırılar
 • OT/IoT güvenlik stratejileri ve yönetişimi
 • OT/IoT güvenliği mimari ve envanter yönetimi
 • OT/IoT tehdit modellemesi
 • OT/IoT siber güvenlik standartları
 • OT/IoT siber güvenlik kontrolleri
 • OT/IoT siber olay müdahalesi

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.