482178901

Temel BT Denetimi Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • İç kontrol uzmanları
 • İç denetçileri
 • Risk yönetim uzmanlar

    Süre

      2 gün

    Amaç

      Bilgi Teknolojileri Denetimi ve Risk Yönetimi alanlarına yönelik kısa süreli deneyime sahip ve bu alanlarda mesleki gelişine ihtiyaç duyan kişilerin bu alanda sahip oldukları birikimleri geliştirmeleri ve temel BT denetim teknikleri ve BT risklerinin yönetimi hakkında bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.

    Kapsam

 • Kurumlarda temel BT altyapısı ve mimarisi
 • BT ve BT Risk Yönetimi organizasyon yapısı - roller ve sorumluluklar
 • BT Denetim ve Risk Yönetimi’nin kurumlar için önemi
 • BT denetiminde kullanılan standartlar hakkında özet değerlendirme
 • BT risk yönetiminde kullanılan yaklaşımlar hakkında özet değerlendirme
 • Bilgi sistemleri yönetimine ilişkin yürürlükteki mevzuat
 • Uygulama kontrolleri ve denetim teknikleri
 • Kritik BT Süreçleri, bu süreçlerdeki önemli genel kontroller ve bunların denetim teknikleri
 • Vaka analiz çalışması (risklerin ve kontrol noktalarının tespiti)
 • Bulgu raporlaması

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.