956550414

Temel Siber Güvenlik Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • İç kontrol uzmanları
 • İç denetim uzmanları
 • Siber güvenlik

    Süre

      1 gün

    Amaç

      Bilgi güvenliğine yönelik farkındalığı artırmak, mevzuatın ve standartların öngördüğü kontrol noktaları ve uygulamalar konusunda katılımcılara bilgi vermek, katılımcıların kendi kurumlarında bilgi güvenliğinin sağlanması adına alabilecekleri iyileştirici önlemlerin, örneklerle kendilerine aktarmak amaçlanmaktadır.

    Kapsam

 • Temel siber güvenlik kavramları
 • Siber güvenliğin kurumlar için önemi, stratejisi ve yönetişimi
 • Siber güvenlik organizasyonu - roller ve sorumluluklar
 • Siber güvenliğe ilişkin standartlar ve ilgili mevzuat
 • Siber güvenlik tehditleri ve güncel örnekler
 • Sızma testleri ve zafiyet analizleri
 • Zararlı yazılımlar
 • Siber güvenlik ürünleri
 • Siber güvenliğe ilişkin kontrol noktaları
 • Vaka analiz çalışması (ör: zararlı yazılım, siber güvenlik kontrolleri, sosyal mühendislik, vb.)

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.