2 dakika okuma süresi 9 Ara 2019
Winter scene of boat in partially frozen fjord and snowy mountain landscape

Şirketler, işletme sermayesini nasıl geliştirebilir?

2 dakika okuma süresi 9 Ara 2019
İlgili konu başlığı Strateji ve Kurumsal Finansman

Kazancını ve hisse senedi değerini artırmak için, pek çok şirket; işletme sermayesini, nakit kazanımında ve harcamaların karşılanmasında kullanan adımlar atmaya devam ediyor.

2
018'de, ABD ve Avrupa'nın en büyük şirketleri arasında yapılan bir işletme sermayesi performans analizi; her iki bölgede de iyileşme olduğunu ortaya koydu. Analize konu ABD şirketlerinde; bir önceki yıl istikrar gösteren nakit döngüsünün (C2C), 2017 yılında %2 azaldığı görüldü. Avrupalı şirketlerde ise, 2018 C2C performansı yine %2'lik bir düşüş gösterdi.

ABD ve Avrupa dışındakiler için, 2018 sonuçları çok daha kötü. Analiz edilen yedi bölge ve ülkenin dördünde; işletme sermayesi performansında bir iyileşme olduğu, ancak yalnızca üçünün daha iyi yıllık sonuçlar gösterdiği belirtildi. Petrol ve gaz (O&G) ile madencilik ve metal (MM) endüstrileri, sermaye yapıları gereği hariç tutuldu. İlginç bir şekilde, 2018'de küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler); büyük şirketlerden daha iyi performans gösterdi.

Sonuç olarak bulgularımız, çoğu şirketin işletme sermayesini farklı alanlarda iyileştirme fırsatına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Karşılaştırmalı bir ileri düzey analiz; 2.5 trilyon ABD dolar kadar sermaye fazlası olan 1.500 önde gelen ABD ve Avrupalı şirketin, işletme modelini çalıştırmak ve işletmenin nakit gereksinimlerini karşılamak için gereken tahmini seviyelerin çok üzerinde işletme sermayesine sahip olabileceğini gösteriyor. Bu rakam, toplam satışlarının yaklaşık %10'una denk geliyor. Diğer bir deyişle; her 1 milyar ABD doları satış için, işletme sermayesi iyileştirme fırsatı ortalama 100 milyon ABD dolar oluyor.

İşletme sermayesi

2,5 trilyon dolar

1.500 önde gelen ABD ve Avrupa şirketi için gereğinden tahmin edilen sermaye fazlası tutarı.

Bununla birlikte; faturalandırma ve nakdi tahsilatları iyileştirme veya tedarikçi ödeme koşullarını uzatma gibi faydalar, nispeten basit adımlarla elde edilebilir olsalar da; daha fazla kazanç elde etmek isteyen pek çok şirketin, işletme sermayelerini yönetme şeklinde daha tatmin edici ve sürdürülebilir değişiklikleri benimsemeleri gerekecek. Bu değişikliklerin, aşağıdakileri içerdiğinden emin olun:

 • Gelişimi yönlendirmek için, tüm kuruluş devreye alınıp teşvik edilirken; işletme sermayesi, yıl boyunca stratejik bir odak noktası olarak kalmalı.
 • Kuruluş, yalın ve çevik üretim ve farklı ürün ve pazar segmentleri için konuşlandırılmış tedarik zinciri çözümleri sayesinde; işlevler arası dayanışma ile yanıt verme hızını artırarak ve genişletilmiş işletme katılımcıları arası etkili işbirliğini sağlayarak, değişime cevap verebilir olmalı
 • Tedarik zincirleri; güçlü risk yönetim politikaları, alternatif kaynak kullanımı ve uçtan uca tedarik zincirinin gelişmiş görünürlüğü ile dirençli olmalı
 • Şartlar ve işlemler için güçlü bir disiplin, nakit ve işletme sermayesi üzerinde iç kontrol ve genel kapsamda uygun performans ölçütleri bulunmalı
 • Tahsilat, maliyet ve dağıtım seviyelerinin komplike ve gelişen dengesi ve her şirketin alması gereken riskler; açıkça anlaşılır ve uygun bir şekilde yönetilebilir olmalı.
 • Rapor hakkında

  'All tied up 2019,' dünyanın en büyük şirketlerinin işletme sermayesi performansına ilişkin EY araştırmasına dayanan işletme sermayesi yönetim raporu serisinin 12. yayınıdır.

  İşletme sermayesi performansını; şirket, bölge, sanayi ve ülke düzeyinde inceleyen anket, ABD ve Avrupa'daki en büyük 1.500 şirkete odaklanıyor. Ek olarak, anket; yedi farklı bölge ve ülkede (Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda, Kanada, Orta ve Doğu Avrupa, Hindistan, Japonya ve Latin Amerika) yaklaşık 1.500 şirketin, işletme sermayesi performansı hakkında bilgiler de veriyor. Ayrıca, bu rapor; KOBİ işletme sermayesi performanslarını, büyük şirketlerin performansları ile karşılaştıran bir analizin bulgularını da özetliyor.

  Raporun 21. sayfasına göz atın.

Özet

'All tied up' raporu; Ernst & Young LLP'nin, ABD ve Avrupa'nın en büyük şirketlerinin işletme sermayesi performansına yönelik araştırmasına dayanıyor.

Bu makale hakkında