17 dakika okuma süresi 1 Ara 2021
Farmers walking holding baby walking in field

Net sıfır sağlamak için finansal hizmetler sermayeyi nasıl harekete geçirebilir?

Finans sektörü, sermaye kullanıcılarını ve sağlayıcıları bir araya getirmek için inovasyonu kullanarak sektörün karbondan arındırılmasında öncülük edebilir.

COP26, iklim değişikliğini 1,5˚C ile sınırlamak için gereken önlemin ölçeği ve aciliyetinin en son hatırlatıcısıdır. Zirve, bu hedefe ulaşmak için bağlayıcı bir dizi taahhüt üzerinde anlaşmaya varmamış olabilir, ancak tüm aktörler arasında koordinasyon ihtiyacının ve finans endüstrisinin radikal dekarbonizasyonun sağlanmasındaki hayati rolünün altını çizmiştir. Bu görev çok önemli olup önümüzdeki 5 ila 10 yıl kritik bir dönem olacaktır. Küresel ekonomiyi gerçekten dönüştürmek istiyorsak, sermaye akışlarında ve onlara rehberlik eden finans endüstrisinde büyük bir değişikliğe ihtiyacımız var.

Finansal hizmetler kuruluşları (FSO) bu sürecin merkezinde yer almaktadır. Birçoğu, kendi emisyonlarını ortadan kaldırmak, net sıfır “finansmanlı emisyon” elde etmek, mevcut müşterilerin geçişini desteklemek ve yeni iklim çözümlerini finanse etmek için giderek daha iddialı hedefler belirlemektedir.

Ancak Finansal hizmetler kuruluşları kendi başlarına yeterli seviyelerde sermayeyi harekete geçiremezler. Sektör - tüm yeteneklerine rağmen - sorumluluğu üstlenecek ölçeğe, küresel yapılara veya demokratik meşruiyete sahip değildir. Sektör, net sıfır yolculuğunda başarılı olmak için yeterli sermayeyi harekete geçirmede öncü bir rol oynayacaksa, her kullanıcıyı ve sermaye sağlayıcısını bir araya getirme şeklini kökten değiştirmesi gerekmektedir.

Bu makale, geniş ve karmaşık küresel sermaye seferberliği sorununa kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Açıkça aşırı basitleştirme riskini taşır, ancak Finansal hizmetler kuruluşlarının - koşulları ve seçimleri ne olursa olsun - sermayeyi net sıfır için harekete geçirmede rol oynamalarına yardımcı olacak uygulamaya yönelik, kavramsal bir çerçeve sağlayabileceğini umuyoruz.

A father carries his daughter on his shoulders at Trillium Lake
(Chapter breaker)
1

Bçlüm 1

Talep

İhtiyaçların tam kapsamını anlayarak ve bir araya getirerek başlamak.

Yeterli karbondan arındırma sermayesini harekete geçirmeye yönelik ilk adım, mevcut ve gelecekteki sermaye talebinin tamamını anlamak ve ifade etmektir.

Finansal hizmetler kuruluşları , iklim geçişi sermayesi talebini karşılamaya şimdiden önemli kaynaklar ayırmakta. Ancak şimdiye kadar, bu çabalar genellikle proje finansmanı veya karbon yoğun sektörlerdeki büyük şirketlere odaklanan yenilenebilir enerji ekipleriyle sınırlıydı. Bu, çoğu henüz dile getirilmemiş olan geçiş sermayesi talebinin yalnızca bir kısmını temsil etmektedir.

Bu gizli ve gelecekteki talebin büyüklüğü, küresel ihtiyaçla ilgili birçok güvenilir değerlendirmeden açıkça görülmektedir. Bunlar, yıllık 3.5 trilyon $ ile 5,8 trilyon $ (IEA/EY) arasında değişen yıllık yatırım tahminlerini ve 100 trilyon $ (Carney/UN) ve 110 trilyon $ (IRENA) kümülatif gerekli yatırım için toplam tahminleri içerir. GFANZ üyeleri tarafından COP 26'da belirlenen iddialı hedeflere rağmen, Finansal hizmetler kuruluşlarının bu sermaye ihtiyaçlarını mevcut finansal kaynaklardan karşılayamayacakları açıktır. Sonuçta, profesyonel yönetim altındaki mevcut küresel finansal varlıkların toplamının 87 trilyon $ (IRENA) ve 103 trilyon $ (BCG) olduğu tahmin edilmektedir.

Açıktır ki, kamu sektörü ile ortaklık yapmak büyük önem arz edecektir. Yine de, Finansal hizmetler kuruluşları sorunu tanımlamaya ve analiz etmeye başlamak için en iyi konumdadır. Buradaki zorluk, büyük resmi yıkmak ve mevcut ve gelecekteki sermaye ihtiyaçlarını eyleme geçirilebilir bir şekilde ifade etmektir. Bize göre, ilk adım, her biri kendine özgü özelliklere sahip beş amaç kategorisi aracılığıyla toplam sermaye talebini incelemektir.

İlk iki amaç kategorisi, COP26'da gecikmiş olarak dikkat çeken ve özel ve kamu yatırımcılarının fon sağlamak için birlikte çalışması gereken bir alan olan iklim değişikliğine Uyum başlığı altında yer almaktadır:

 • Esneklik: İklim değişikliğinin fiziksel etkilerinden halihazırda muzdarip olan ülkeler için “kayıp ve hasar” maliyetlerinin karşılanması – acil, ancak çok az tartışılan bir ihtiyaç kategorisi.
 • Koruma: Ormanlar ve okyanuslar gibi iklim savunmasını koruyacak finans sektörünün çoğu için alışılmadık bir başka hedef olan finansman mekanizmaları.

Buna karşılık, ikinci iki amaç kategorisi, birçok finansal hizmetler kuruluşlarının giderek daha fazla aşina olduğu iklim değişikliğini azaltma faaliyetlerini içermektedir:

 • Yenilik: Yeni iklim çözümleri geliştirmek — yatırımcılara en yüksek potansiyel getiriyi sunan amaç kategorisi.
 • Geçiş: Mevcut küresel ekonomide karbonsuzlaştırmanın uygulanması — en sezgisel kategori, aynı zamanda en büyük ve en karmaşık kategori durumundadır.

Son olarak, beşinci amaç diğer tüm amaçların temelini oluşturur:

 • Etkinleştirme: Finans sektörü içinde ve dışında değişim yeteneklerinin geliştirilmesinin finansmanı — nispeten küçük, ancak genellikle gözden kaçan bir ihtiyaç kategorisi.

Bu gruplamalar içinde, Finansal hizmetler kuruluşları talebi daha ayrıntılı alt kategorilere ayırabilir. Her birinin ihtiyaçlarını ve zorluklarını anlamak, Finansal hizmetler kuruluşlarının bu talepleri yerine getirmek için gereken verileri, süreçleri ve kaynakları belirlemeye başlamasını sağlayacaktır. Bir yaklaşım, Finansal hizmetler kuruluşlarının sermayeyi reel ekonomide ihtiyaç duyulan yere kanalize etmek için kullanabilecekleri kişi veya arketip kümeleri oluşturmaktır. Örneğin, sermaye ihtiyacı olan işletmeler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Yeşil yerliler: Diğer işletmelere ne gibi öngörüler veya karşılaştırmalar sunabilirler?
 • Halihazırda geçiş yapmış olanlar: Nasıl sürekli olarak gelişebilirler ve yanıltıcı bildirimde bulunmazlar?
 • Geçiş yapmakta olan şirket: Çok yıllı bir yolculuğun ilerlemesini nasıl değerlendirebilirler?
 • Geçiş projesi: Geçiş risklerinin etkin yönetimini nasıl sağlayabilirler?
 • Henüz geçişe başlamayanlar: Taahhütler ve hedefler etrafında nasıl güven inşa edebilirler?
 • Geçişi reddedenler: Risk primleri değiştikçe gelecekteki sermaye nereden gelecek?
 • Geçiş sürecinde engelleri aşmaya çalışanlar: Akış ve devreden çıkarma riskleri en iyi nasıl yönetilebilir?

Finansal hizmetler kuruluşlarının iklim geçişi sermayesine olan ihtiyacı dile getirmeye çalıştıkları için, büyük resme odaklanmaları ve tutmaları ve kendilerini yanal düşünmeye zorlamaları gerekiyor.

İlk olarak, Finansal hizmetler kuruluşları, büyük, veri yoğun işletmelerden oluşan konfor alanlarının ötesine bakmalıdır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kamu kurumları, küçük ve orta ölçekli işletmeler, haneler ve bireysel tüketicilerin hepsinin geçiş finansmanı için karşılanmamış ihtiyaçları vardır. Her grubun özelliklerine göre alt kategorilere ayrılması gerekir.

İkincisi, Finansal hizmetler kuruluşlarının çabalarını ve kaynaklarını en gelişmiş ekonomiler ve en olgun finansal piyasalar üzerinde yoğunlaştırma cazibesine direnmeleri ve tüm ülkelerin yatırım ve inovasyonun faydalarından adil bir pay almasını sağlamaları gerekir.

Üçüncüsü, Finansal hizmetler kuruluşları geçiş sermayesi talebini canlandırmak için diğer aktörlerle birlikte çalışmalıdır. Dünya onlarla birlikte değişmezse, hiçbir işletme veya Finansal hizmetler kuruluşu net sıfır taahhütlerini yerine getirmeyi başaramaz. Kamu makamları, toplumun tamamında geçiş sermayesi için taban talebi yaratmak için özellikle iyi bir konumdadır. Finansal hizmetler kuruluşları, tüm paydaşların uyumunu teşvik etmek için onlarla ilişki kurmalıdır.

worker in bottling factory recycling department
(Chapter breaker)
2

Bölüm 2

Tedarik

Tüm mevcut sermayenin belirlenmesi ve aktifleştirilmesi için çalışmak.

Karbonsuzlaştırma sermayesi arzı hızla artıyor. Ancak, bazı alanlar iyi tanımlanmış olsa da, mevcut arz tam potansiyelinin çok gerisinde kalıyor. Örneğin, yeşil tahviller hala küresel tahvil piyasalarında işlem gören toplam sermayenin %1'inden daha azını oluşturuyor. Daha kullanılmayan pek çok yeşil sermaye kaynağı, bırakın kodlanmış olmayı, zar zor tespit edildi.

Finansal hizmetler kuruluşları, yatırımcı iştahını anlamak ve bir dizi karbonsuzlaştırma sermayesinin kilidini açmak için paralel bir çaba ile talebi ifade etme sürecini birleştirmek için benzersiz bir şekilde iyi bir konuma sahiptir. Başlangıç olarak, Finansal hizmetler kuruluşları farklı sermaye havuzlarının normlarını ve ihtiyaçlarını sorgulayabilir. Göz önünde bulundurulması gereken sorular aşağıdakileri içerir:

 • Amaç: Sağlayıcılar değişimi teşvik etmek mi, geçişi büyütmek mi yoksa ikinci aşamayı desteklemek mi istiyor?
 • Standartlar: Sermaye yığını boyunca ilgili standartlar nasıl gelişiyor?
 • Veri: Açıklama ölçütleri nelerdir? "İyi" neye benziyor?
 • Kategorizasyon: Sermaye sektöre, alt sektöre, yola veya risk türüne göre bölümlere mi ayrılmalı?
 • Risk iştahı: Sağlayıcılar kendilerini risk eğrisinin neresinde konumlandırmak isterler?
 • Risk yönetimi: Fiziksel ve geçiş riskleri nasıl ele alınmalıdır?

Bu soruları yanıtlamak, Finansal hizmetler kuruluşları ve ortaklarına, farklı sermaye türlerinin (temel sermaye, özel sermaye, borsada işlem gören sermaye, borsada işlem gören borç veya ikili kredi gibi) oynayacağı farklı sermaye araçları (yeşil tahviller, devlet varlık fonları veya özel sermaye fonları gibi) ve farklı nihai sermaye tedarikçileri (hükümetler, sigortacılar, tasarruf sahipleri, bağışlar veya kalkınma bankaları gibi) potansiyel rolleri belirlemelerine yardımcı olacaktır.

Bu da Finansal hizmetler kuruluşlarının arz ile talebi eşleştirmeye başlamasını sağlayacaktır. Bazı durumlarda, sermaye sağlayıcıları ve kullanıcılarını bir araya getirmek kolay olacaktır. Örneğin, risk sermayesi veya özel sermaye fonları, soğuk füzyon veya yeşil hidrojen gibi son derece yenilikçi ancak potansiyel olarak dönüşümsel iklim çözümlerinde doğal yatırımcılardır. Diğer alanlarda, bir sermaye ihtiyacı için doğru arzı belirlemek çok daha zor olabilecektir.

Bu nedenle, Finansal hizmetler kuruluşlarının sermaye arzını teşvik etme ve geliştirme konusunda mümkün olduğunca geniş düşünmeleri gerekir. Buna bilanço dışı koşullu finansman kullanımı ve sigorta, reasürans veya türevler yoluyla risk transferi dahildir.

Bir dizi aktörün potansiyel etkisini anlamak ve kullanmak da çok önemlidir. Bunların aşağıdaki unsurları içeriyor olması muhtemeldir:

 • Kolaylaştırıcılar: Sermaye arzını kolaylaştırmak için riskten korunma, sigorta, garanti, sendikasyon, yasal yapılandırma ve yatırım danışmanlığı sağlayıcılarıyla birlikte çalışmak.
 • Etkileyenler: Sermayenin kullanılabilirliğini teşvik etmek için hükümetler, denetçiler, düzenleyiciler, medya, sivil gruplar, endüstri kuruluşları, aktivistler ve daha geniş çapta halkla ilişki kurmak.
 • Ortaklar: Yeni finansman yapıları ve hibrit sermaye biçimleri geliştirmek ve tam bir sermaye arzının kilidini açmak için kamu ve özel sektör aktörleriyle işbirliği yapmak.
Ai Yerweng Skywalk, the longest skywalk in Southeast Asia
(Chapter breaker)
3

Bçlüm 3

Kliring (Takas)

Mevcut finansal mekanizmaların sınırlamalarını tanımak ve ele almak.

Arz ve talebin dengelenmesi, sermaye mobilizasyonunun püf noktasıdır. Ancak, şu anda bildiğimiz şekliyle finansal piyasalar – kamu piyasaları, özel piyasalar ve ikili işlemler dahil olmak üzere – henüz gerekli aracılık kapasitesine sahip değil. Bu sadece boyutla ilgili değildir, ancak bu çok önemli bir husustur. Ayrıca ortaya çıkan engellerle de ilgilidir. Alışılmadık fiziksel, geçiş ve itibar riskleriyle karşı karşıya kalındığında, bazı yerleşik finansal mekanizmaların şu anda gelecekte ihtiyaç duyacakları gibi çalışmadığını gösteren çok sayıda kanıt bulunmaktadır.

“Yeşil Premium” arz ve talebin şu anda verimli bir şekilde eşleşmediğinin önemli bir göstergesidir. Şirketler, hem düzenleme ücretleri hem de sermaye maliyeti açısından, yeşil sermayeyi artırmanın geleneksel finansman biçimlerinden hala daha maliyetli veya bazen daha az uygulanabilir olduğunu görebilirler (aşağıdaki grafiğe bakınız). Daha düşük uzun vadeli risklere sahip faaliyetler için finansman sağlamanın daha maliyetli olabileceği gerçeği, piyasa başarısızlığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Yeşil Premium

Risk Türleri

A: Geleneksel olarak fiyatlandırılmış riskler B: Son 20-30 yılda yanlış fiyatlandırılmış riskler C: Yeni geçişe odaklı riskler

Risk örnekleri

 • Kredi riski
 • Piyasa riski
 • Karşı taraf riski
 • Operasyonel risk
 • İtibar riski
 • Fiziki iklim riski
 • Teknoloji riski (yeşil teknolojinin başarısı nedeniyle)
 • Benimseme riski (farklı geçişler nedeniyle)
 • Kademeli itibar riski
Tarihsel Sermaye    
Standart Sermaye  
Yeşil Sermaye

O halde bu engellerin üstesinden nasıl gelinebilir ve sermaye takası için mekanizmalar nasıl geliştirilebilir? İlk olarak, işin bir kısmını rekabetçi dinamiklerin yapmasını bekleyebiliriz. Artan piyasa etkinliğinin itici güçleri arasında şunlar olabilir:

 • Yeşil Premium'u aşındıran düşük karbonlu varlıklara yönelik artan talep,
 • “Koyu yeşil” veya “kahverengi” faaliyetleri elden çıkaran veya devreden şirketler
 • Şeffaflığı ve fiyatlandırmayı geliştiren yeni teknik ve teknolojilere yatırım

Ayrıca, iklimle ilgili verilerin kademeli olarak uyumlu hale getirilmesi, sermayenin harekete geçirilmesine yardımcı olacaktır. Raporlama, standartlar ve düzenlemelerin mükemmel uyumu gerekli değildir, ancak daha büyük bir standardizasyon ve karşılaştırılabilirlik esastır. Finansal hizmetler kuruluşlarının, işletmelerin ve kamu kurumlarının, SBTi, TCFD ve PCAF gibi birkaç temel çerçeveye dayalı geniş bir fikir birliği oluşturmak için birlikte çalışmasını bekliyoruz.

Öyle olsa bile, yeterli sermayeyi harekete geçirmek için yalnızca mevcut piyasa mekanizmalarına güvenemeyiz. Eğer finans endüstrisi küresel sermaye mobilizasyonunda kilit bir rol oynayacaksa, sermaye aracılığının yeni teknikler, düşünce, teşvikler ve ortaklarla dönüştürülmesi gerekiyor.

Gösterildiği gibi, çoğu finansmanın fiyatlandırması tarihsel olarak A kategorisindeki riskleri yansıtıyordu. Günümüzde çoğu standart finansman, hem A hem de B kategorilerindeki riskleri yansıtmaktadır. Bazı endüstriler için finansman zaten A, B ve C kategorilerini yansıtmaktadır. Bununla birlikte, birçok sermaye kullanıcısı, yalnızca A ve B risklerine dayalı olarak fonlama seçeneğine sahiptir. Bu grup için, C kategorisindeki risklerle ilişkili ek maliyetler, ödemeyi istemedikleri yeşil bir primi temsil eder.

As depicted, the pricing of most financing historically reflected risks in the A category. Today, much standard financing reflects risks in both the A and B categories. For some industries, financing already reflects the A, B and C categories. However, many users of capital still have the option to fund based on A and B risks only. For this group, the additional costs associated with risks in the C category represent a green premium they are unwilling to pay.

Womans hand touching surface of water
(Chapter breaker)
4

Bçlüm 4

Yenilikçilik

Yenilikçi düşünce, sermaye mobilizasyonunu dönüştürmek için çok önemlidir.

Etkin takasın önündeki engelleri kaldırmanın, Yeşil Primi ortadan kaldırmanın ve sermayenin daha fazla mobilizasyonunu kolaylaştırmanın anahtarı, tüm biçimleriyle yeniliktir.

Bireysel ve toplu olarak çalışan Finansal hizmetler kuruluşları finansal sinyalleri, teşvikleri, davranışları ve yapıları değiştirebilir. Bu, hükümetler, şirketler ve tüketiciler de dahil olmak üzere ilgili paydaşların motivasyonlarını ve alışkanlıklarını anlamaya ve uyumlu hale getirmeye bağlı olacaktır. Yenilik elbette özellikle teknoloji, yetenek ve eğitim alanlarında yatırım gerektirecektir. Ancak strateji, zihniyet ve tutumlardaki değişiklikler eşit derecede önemli olacaktır. Şimdilik, inovasyonun dört temel alanını görüyoruz:

1. Yenilikçi teknikler

Finansal hizmetler kuruluşlarının odaklanması gereken en belirgin yenilik alanı, yeni finansal ürünler, hizmetler, süreçler, yapılar ve araçlar geliştirmektir. Bireysel projeler, sektör genelinde ve zaman içinde büyütüldüğünde büyük bir etki yaratabilir:

 • Yeşil finans merkezleri: Daha fazla ve daha yetkin yeşil finans merkezlerinin yaratılması - her bölge ve pazara yüksek kaliteli yeşil finans sağlayan istikrarlı, güvenilir merkezler. BM'nin Sürdürülebilirlik Finans Merkezleri, ilerlemeyi izlemek için değerli bir çerçeve sunmaktadır.
 • Yeni ürün ve hizmetler: Perakende, KOBİ ve yeşil mevduat, yeşil ipotek veya elektrikli araç sigortası gibi diğer müşteriler bakımından iklimle uyumlu esnek teklifler oluşturmak için büyük kurumsal müşterilerin ötesine bakmak.
 • Geçiş yolları: Nakit akışlarını ve varlık değerlerini analiz etmekten müşterilerin tekliflerini, stratejilerini, kaynaklarını ve müşterilerini daha derinden anlamaya geçmeye atıfta bulunacak olan anahtar sektörler ve müşteriler için geçiş planlarını anlamak ve geliştirmek.
 • Güvenilir karbonsuzlaştırma planları: En son iklim bilimini anlamak ve onu net, ölçülebilir bir şekilde stratejik planlama ve uygulamaya entegre etmek. Finansal hizmet firmalarının karbon amaçlarını nasıl eyleme dönüştürebilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
 • Sigorta sektörünün kullanılması: Sigortasız bir geçiş süreci düşünülemez. Sigortacıların risk iştahları ve sigortacılık yetenekleri, diğer finansal hizmetler kuruluşlarından farklıdır, bu da onların projeleri riskten arındırmalarına ve geçişin ilk aşamalarında daha fazla sermaye seferberliğine olanak tanımalarına olanak tanır. (örn. Hava durumu sigortası, ürün sorumluluğu veya fikri mülkiyet riskleri).
 • Yeni aracılık mekanizmaları: Sermaye sağlayıcıları ve kullanıcıları eşleştirmek için tamamen yeni yollar geliştirmek (örneğin, perakende yatırımcılara yeşil varlıklara tokenize erişim sağlamak için DLT kullanılarak yenilikçi sermaye mobilizasyon çerçeveleri oluşturulabilir).
 • Güvenilir açıklama: Emisyonlar için yeni güvence teknikleriyle desteklenen, paydaşların güvenini kazanan ve sermaye ihracı maliyetlerini azaltan, iklimle ilgili denetlenebilir raporlama üretmek.
 • Birleşme ve satın alma ve diğer stratejik araçlar: Eski faaliyetleri finanse etmek ve takas fiyatları oluşturmak için bölünmelerden daha fazla yararlanmak ve “sorunlu banka” (diğer bankaların sahip olduğu düşük gelir getiren varlıkları elinde tutmak ve yönetmek için kurulmuş finansal kuruluş) yapıları geliştirmek.
 • Veri analizini otomatikleştirme: İklimle ilgili riskleri, kurumsal raporlamayı ve diğer finansal ve finansal olmayan verileri tespit ve analiz etmek için yapay zeka ve diğer makine öğrenimi biçimlerinin uygulanması.

2. Yenilikçi ilişkiler

Aynı seviyede olma ve işbirliği, karbondan arındırma sermayesini harekete geçirmek kadar karmaşık olan küresel bir zorluğun üstesinden gelmek için hayati öneme sahiptir. Finansal hizmetler kuruluşları, kilit paydaşlarla ortak olmak ve sermayeyi daha büyük ölçekte harekete geçirmek için bir dizi yenilikçi yaklaşım kullanabilir. Yenilikçi işbirliği şunları içerebilir:

 • Kamu ve özel finans sağlayıcıları: Özel ve kamu sermayesinin ortak olması, erken aşama risk, ölçek büyütme, durağan durum ve tasfiye gibi sermaye ihtiyaçlarının bir kombinasyonunun karşılanmasına yardımcı olabilir. Yenilikçi iklim çözümleri gibi yeni yatırım türleri söz konusu olduğunda, ilk kamu yatırımı, ticari ve kurumsal yatırımcıların yolunun açılmasına katkı sağlayabilir (örneğin, gelecekteki özel yatırımın kilidini açmak için kamu finansmanını kullanmayı amaçlayan Belçika ve Namibya arasında yakın zamanda üzerinde anlaşmaya varılan yeşil hidrojen ortaklığı).
 • Finansal hizmetler kuruluşları  ve kamu kurumları: Düzenleyiciler, denetçiler ve hükümetlerle ilişki kurmak, kanun yapıcıları ülkeler içinde ve sınırlar arasında sermayeyi harekete geçirmeye yardımcı olan tutarlı, destekleyici politika ortamları oluşturmaya teşvik edebilir.
 • Farklı finansal kurum türleri: Sektör silolarında çalışmaya alışmış finansal kurumlar arasındaki daha fazla işbirliği, önceki krizlerin Brady Bonds ve Cocos'un yaratılmasına yol açtığı şekilde sermayeyi harekete geçirmek için büyük bir potansiyele sahiptir. Bu, ticari bankalar, kalkınma bankaları, varlık yöneticileri, sigortacılar, devlet varlık fonları ve özel sermaye kurumları (örneğin, Asya Kalkınma Bankası, Prudential, HSBC, Citigroup ve diğer Finansal hizmetler kuruluşlarının kömürle çalışan elektrik santrallerini satın almak ve bu santralları operasyon sürelerinden çok daha erken sürede sonlandırmak için ortak girişimi) arasında daha yakın ortaklıkları içerir.
 • Finansal hizmetler kuruluşları, şirketler ve teknoloji firmaları: Büyük teknoloji firmaları, üreticiler ve hizmet sağlayıcılarla daha yakın çalışmak, yeni bir teslimat e- filosu tasarlama, finanse etme, inşa etme ve devreye alma gibi özel olarak tasarlanmış uçtan uca çözümlerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.
 • Sermaye kullanıcıları ve sağlayıcıları grupları: Yatay gruplama, küçük kullanıcıların ve sermaye sağlayıcılarının ölçek oluşturmasına olanak vererek, sermayeyi harekete geçirmeyi daha kolay ve daha ucuz hale getirebilir. Konumlara (adalar veya topluluklar gibi) veya temalara (gelgit enerjisi gibi) dayalı dikey gruplamalar, ortak değerlere sahip çeşitli kuruluşlar için benzer faydalara sahip olabilir.
 • Finansal hizmetler kuruluşlarının şirket içi işlevleri: İş birimleri, sermaye tahsis siloları ve teknoloji, sürdürülebilirlik ve ürün geliştirme gibi kesişen disiplinler arasındaki dahili engelleri yıkmak, her kurumun tam potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır.

3. Yenilikçi teşvikler

Karbonsuzlaştırma sermayesini harekete geçirmek, davranıştaki radikal değişikliklere bağlıdır. Teşvikler, Finansal hizmetler kuruluşlarını ve müşteriler, tüketiciler, hizmet sağlayıcılar ve kamu kurumları dahil olmak üzere paydaşlarını aynı hedefler etrafında hizalamanın anahtarı olacaktır. Anahtar teşvik kategorileri şunları içerir:

 • Mali teşvikler: Olumlu teşvikler ve caydırıcı vergiler de dahil olmak üzere vergi politikası, davranışı değiştirmek için tartışmasız en etkili araçtır. Hükümetler, Finansal hizmetler kuruluşlarının, yatırımcıların ve ihraççıların davranışlarını etkilemek için ek ücretler gibi mali araçları kullanabilir. Daha geniş kapsamda halk genellikle sermayenin nihai kullanıcısı ve sağlayıcısı olduğundan, kamuoyunu değiştirmek için davranışsal teşviklerin kullanılması uzun vadede en değerli yaklaşım olabilir.
 • Düzenleyici teşvikleri: Kolaylaştırıcı düzenleme, ihraççıların, yatırımcıların ve Finansal hizmetler kuruluşlarının davranışlarını sermayeyi harekete geçirecek şekilde uyumlu hale getirmeye yardımcı olabilir. Stres testleri, RWA önlemleri ve açıklama gereklilikleri, iklimle ilgili risklerin uygun şekilde tanınmasını ve fiyatlandırılmasını sağlamak için kullanılabilecek araçlara örnektir. Aynı ruhla, düzenleyicilerin etkin sermaye mobilizasyonunun önünde istemeden engeller oluşturabilecek adımlar atmaktan kaçınmaları gerekir.
 • Kişisel teşvikler: Finansal hizmetler kuruluşları da ve diğer paydaş kuruluşlarda karar vericilerin ödüllendirilmesi ve tanınması, stratejik düşünce ve sermaye tahsisinde değişiklikler meydana getirmek için kullanılabilir.
 • Ekonomik teşvikler: 2008 mali krizinden sonra, piyasa etkinliği ve davranışına ilişkin ekonomik görüşler revize edildi. Sürdürülebilirlik artık büyüme, değer ve performans hakkında düşünmeye entegre oluyor. Finansal hizmetler kuruluşları, şirketler, yatırımcılar ve diğer piyasa katılımcıları tarafından yeni ekonomik kavramların uygulanması gerekmektedir.

4. Yenilikçi kültür

Yenilikçi teknikler, ilişkiler ve teşvikler, ancak doğru kültür ve zihniyetle desteklendiğinde uzun vadede meyve verecektir. Finansal hizmetler kuruluşlarının vurgulaması gereken bazı temel özellikler şunlardır:

 • İnanç: Finansal hizmetler kuruluşlarının değişimin önemine, değerine ve yapılabilirliğine olan inancı geliştirmeleri gerekir. Bu, sınırlı verilere rağmen hızlı hareket etme isteğini; en iyi uygulamayı ileriye taşıma arzusu ve teknolojiler, standartlar ve veriler geliştikçe taktikleri değiştirme esnekliğini içermektedir.
 • Sonuçlar: Firmalar, yalnızca hedeflere ulaşmak veya taahhütleri yerine getirmek değil, reel dünyada iyileştirmeler elde etmeye odaklanmalıdır. Bu, sosyal zararı önleyen adil ve kapsayıcı bir şekilde “sadece sıfıra” ulaşılmasını sağlamayı içerir.
 • Fikir Birliği: Terminoloji ve standartlar üzerinde geniş bir endüstri anlaşmasının oluşturulması – ikisi de tam anlamıyla tutarlı olmasa bile – sermayeyi geniş ve derinlikte harekete geçirmek için gerekli olacaktır. US GAAP ve UFRS’nin karşılıklı olarak kabul edilebilirliği, farklılıklara rağmen faydalarını göstermektedir.
 • Yaratıcılık: Firmaların, ekonomik değer veya finansal piyasaların rolü ve biçimi hakkındaki varsayımlara meydan okumak için entelektüel esnekliğe sahip olmaları gerekir. Mevcut finansal çerçeveler, gelecek için bir şablon olarak değil, bir başlangıç ​​noktası olarak görülmelidir.
 • Şeffaflık: Dürüst, açık ve eksiksiz iletişim, sermayeyi harekete geçirmek için hayati önem taşır. Nasıl geleneksel finans piyasaları en şeffaf olduklarında en iyi şekilde çalışıyorsa, geleceğin yenilikçi sermaye aracılık biçimleri de öyle olacaktır. Yeni teknikler, işbirlikleri ve fikirler hakkında bilgi paylaşmak, iyi fikirleri büyütmeye ve etkilerini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olacaktır.
where innovation is helping to better mobilize capital and address market failures

Conclusion

Dünya, küresel sermaye akımlarında 50 yıllık bir dönüşümün başlangıcındadır. Bu, sermaye seferberliğinin amaçları, karmaşıklığı ve ölçeğinde büyük bir sıçrama gerektirecektir. COP26, finans sektöründen gelen liderliğin işletmeler, hükümetler ve diğer kritik aktörler arasında ivmeyi harekete geçirmek için çok önemli olacağına dair farkındalığı arttırmıştır.

Bu zorlukla karşı karşıya kalan Finansal hizmetler kuruluşlarının düzenlemelerin veya hedeflerin ayrıntılarına saplanıp kalması ve tüm finans endüstrisinin ortak standartlar arayışına bağlanması oldukça kolaydır. Şeytanın ayrıntıda gizli olduğu doğrudur. Ancak sermayenin gerekli ölçekte seferber edilmesi isteniyorsa, büyük resme dikkat çekilmesi de aynı derecede önemlidir.

Bu makalenin, Finansal hizmetler kuruluşlarına bu son derece karmaşık sorun hakkında düşünmek için basit bir kavramsal çerçeve sağlayabileceğini umuyoruz. Bizim görüşümüze göre, gerekli sermaye mobilizasyonu seviyesini sağlamak için inovasyon hayati bir bileşendir. İnovasyon, firmaların talep ve arz sinyallerini belirlemesine, diğer paydaşlarla çalışmasına ve sermaye aracılığını daha verimli ve etkili hale getirmesine yardımcı olabilir.

Mevcut piyasa fonksiyonlarını iyileştirmek hayati öneme sahiptir, ancak aynı zamanda sınırlamalarını da kabul etmek önemlidir. Hisse senedi piyasalarından kalkınma finansmanına kadar uzanan geleneksel sermaye mekanizmaları, böylesi bir sistemik sorunu çözmek için yeterli olmayacaktır. Politika, vergi, düzenleme, yatırım ve yönetim gibi çeşitli alanlarda özel sektör ve kamu kurumları arasındaki katılım ve işbirliğinde adım adım bir değişikliğe ihtiyaç vardır.

Bu durum, finans endüstrisinin sermaye seferberliği için sorumluluktan vazgeçmesi gerektiği anlamına gelmez. Finansal hizmetler kuruluşlarının, sermaye akışlarını düzenlemek ve hızlı, amaca yönelik eylemi teşvik etmek için hem bireysel olarak hem de GFANZ gibi kuruluşlar aracılığıyla liderlik gösterme fırsatı ve yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu nedenle, çerçevemizin Finansal hizmetler kuruluşlarının küresel sermaye zorlukları hakkında net bir şekilde düşünmesine yardımcı olacağını ve bireysel firmaların karbondan arındırma sermayesini harekete geçirmede oynamak istedikleri rolü belirlemelerine ve bunu başarmak için doğru stratejiyi formüle etmelerine yardımcı olacağını umuyoruz. 

EY İrlanda Sigortacılık Lideri James Maher ve EY Global Finansal Hizmetler Liquidity and Treasury Danışmanlığı Lideri Peter Marshall'a bu makaleye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Özet

Net sıfıra ulaşmak, küresel sermaye akışlarının ne şekilde kaynaklandığı, dağıtıldığı ve aracılık edildiği konusunda bir dönüşüm gerektirecektir. İnovasyon, fikir birliği ve ivme oluşturmanın anahtarıdır ve finans şirketlerinin karbondan arındırma sermayesini harekete geçirmede liderlik rolü oynamasına olanak verir.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.