Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 22

    İstanbul, 23 Mart 2021       

   Konu: Yurt dışında işçi çalıştırılması halinde ortaya çıkan husumet sorununa ilişkin Yargıtay İlke Kararı

Bilindiği üzere iş hukukunda pek çok alanda Yargıtay’ın daireleri arasında görüş farklılıkları olabilmektedir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kapatılması sonrasında Başkan ve Üyelerinin Yargıtay 9.Hukuk Dairesinde görevlendirilmesi üzerine her iki Daire kararlarında uyuşmazlık konusu hususlar görüşülmüş ve uygulamanın birleştirilmesine ilişkin kararlar verilmiştir. Konu bazlı şekilde bu önemli ilke kararları son olarak işbu Sirküler ile sizlerle paylaşılmaktadır. Söz konusu kararların tamamı işbu sirküler ekinde toplu olarak ekte ayrıca paylaşılmıştır.

İş bu sirkülerde; yurtdışında iş yapan işverenlerin karşılaştıkları işçilik davaları ile ilgili çok önemli bir ilke kararına varılmıştır. Alınan karar ile;

- “Türk uyruklu kişilerin yabancı ülkelerde o ülke vatandaşları ya da şirketleriyle birlikte kurdukları şirketler aracılığıyla aldıkları işler kapsamında çalıştırdıkları Türk işçilerinin alacaklarından yabancı kişinin şirketteki pay durumuna göre Türk firmasının sorumluluğu irdelenmelidir.

- Yabancı kişinin ortaklığı gerçek bir ortaklık olmayıp, o ülkede iş yapabilmek amacıyla salt bir formalitenin yerine getirilmesinden ibaret olduğunda, işçilik alacaklarına karşı tüzel kişilik perdesinin arkasına sığınmak hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilir. Bu durumda Türk firmasının sorumluluğu söz konusu olur” denilmiştir.

Yargıtay ilke kararları sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.