Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 30

    İstanbul, 22 Nisan 2021       

   Konu:  Kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılması hakkında Cumhurbaşkanı açıklaması

Bilindiği üzere;

en son 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi son kez olmak üzere 28.02.2021 tarihinden 31.03.2021 tarihine uzatılmış idi.

İş dünyasından gelen yoğun talepler doğrultusunda kısa çalışma ödeneği süresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından (21.04.2021 tarihinde yapılan açıklama göre) tüm sektörler için Nisan-Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde 3 ay daha uzatılmıştır.

Konu ile ilgili yasal düzenleme yapılınca ayrıca sizlerle paylaşılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.