Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 34

    İstanbul, 30 Nisan 2021       

   Konu: Tam kapanma uygulamasında muafiyete konu işyerlerinde çalışanlar için görev belgesi düzenlenmesi

Bilindiği üzere pandemi ile mücadele kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” kararı alınmıştır.

Tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirilmiştir. Söz konusu muafiyet belgesinin alınmasına ilişkin İç İşleri Bakanlığı tarafından 29.04.2021 tarih ve E¬89780865¬153-7705 sayılı talimatname yayımlanmıştır.

Özetle;

  • Muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tanzim edilen görev belgelerinin geçerliliğinin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona ereceği,
  • 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e­devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunması gerektiği,
  • e­başvuru sisteminden görev belgesi talebinde bulunulması sonrasında başvurucunun sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirleneceği ve işyerinin faaliyet alanına göre tespit olunan NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp kalmadığının kontrol edileceği,
  • Başvuruda bulunacak çalışanın e­başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek­1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebileceği belirtilmiştir.

Önemle belirtmek isteriz ki;

Muafiyet kapsamında olup olmadığının tespitinde çalışanların SGK işyeri tescillerinde kayıtlı NACE kodları üzerinden işlem yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda işyerlerinizin NACE kodlarının doğru ve güncel olup olmadığının SGK sisteminden test edilmesi, farklılıkların bağlı bulunulan SGM’lerden düzeltilmesi önem taşımaktadır. Vergi levhasında ana faaliyet NACE kodu muafiyet kapsamında olmasına rağmen, SGK tarafında istisna kapsamı dışında NACE kodları (beyaz yaka çalışanlar için-büro gibi) söz konusu olabilmektedir.

İlgili Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

EK-1 başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.