Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 44

    İstanbul, 3 Haziran 2021       

   Konu:  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 16.04.2016 tarihinde imzalanan ve 7306 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan sosyal güvenlik anlaşmasının milletlerarası anlaşma ile onaylanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan Anlaşma 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde Genel Hükümler, İkinci Bölümde Uygulanacak Mevzuatla İlgili Hükümler, Üçüncü Bölümde Özel Hükümler, Dördüncü Bölümde Çeşitli Hükümler ve Beşinci Bölümde ise Geçici ve Son Hükümler bulunmaktadır.

Söz konusu anlaşma Türk vatandaşları bakımından aşağıdaki sosyal güvenlik konularını kapsamaktadır:

  • Hizmet akdi çalışanlar için uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile işsizlik sigortası,
  • Hizmet akdine tabi olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar için uzun ve kısa vadeli sigorta kolları,
  • Kamu idarelerinde çalışanlar için uzun vadeli sigorta kolları

Söz konusu Sosyal Güvenlik Anlaşması sirkülerimiz ekinde sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.