Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 45

    İstanbul, 4 Haziran 2021       

   Konu:  Uzaktan Çalışma Gün Sayısı

Bilindiği üzere uzaktan çalışma 4857 sayılı İş Kanunu’muzun 14’üncü maddesinde düzenlenmiş, uzaktan çalışmaya ilişkin usul ve esaslar ise 10.03.2021 tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile açıklanmıştır.

SGK İşverenler Daire Başkanlığı tarafından 02.06.2021 tarih ve 25647141 sayı ile yayımlanan Genel Yazı ile uzaktan çalışılan günlerin ayrıca beyan edilmesine ilişkin yeni esaslar belirlenmiştir.

Buna göre;

a) SGK tarafından gerekli düzenlemeler yapılmış, sigortalıların ay içerisindeki uzaktan çalışma günlerinin ayrıca sisteme girilebileceği alanlar Aylık Prim ve Hizmet Belgesine/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine eklenmiştir.

Bu nedenle kullanılan mevcut beyanname düzenleme programının güncellenmesi uygun olacaktır.

b) Belgelerin/beyannamelerin gönderilmesi sırasında, sigortalının ay içerisinde uzaktan çalışmasının olması halinde çalışma gün sayısına ilave olarak çalışma gün sayısının ne kadarının uzaktan çalışmaya ilişkin olduğunun da belirtmesi gerekmektedir. Bildirilen uzaktan çalışma gün sayısı da fiili çalışma gün sayısından fazla olamayacaktır.

Bilindiği üzere SGK açısından fiili gün sayısı en çok 30 gündür.

Örnek; Sigortalının çalışma gün sayısı(ÇG)30, uzaktan çalıştığı gün sayısı(UÇG) 10 ise MUHSGK’da gün sütünü 30, UÇG sütünü ise 10 olacaktır.

Örnek; Sigortalının ÇG sayısı 20 gün, UÇG sayısı da 20 gün ise MUHSGK’da Gün Sütünü 20, UÇG sütünü da 20 olacaktır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.