Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 92

    İstanbul, 29 Aralık 2021       

   Konu: “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ yayımlandı.

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.12.2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

4980 Karar Sayı ile yapılan düzenleme ile zorunlu olarak sisteme girdikten sonra cayma veya ayrılma hakkını kullanarak ayrılan çalışanların sisteme yeniden dahil edilme zorunluluğu ortadan kaldırılmış oldu.

Düzenlemenin geçmişine baktığımızda;

27.12.2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 513 Karar Sayılı Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8/C maddesi gereğince; daha önce işverenleri tarafından emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanlar bir defalığına olmak üzere 3 yıl içinde sisteme yeniden otomatik olarak dahil edilmek zorunda idi. Bu geçiş süresi daha sonra önce 4 yıl sonra da 5 yıl olarak belirlenmiş idi.

İşbu Yönetmelik ile cayma veya ayrılma hakkını kullanarak ayrılan çalışanların sisteme yeniden otomatik dahil edilme zorunluluğu tamamen ortadan kalkmış oldu.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.