Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı

No: 100 Tarih: 07/10/2020

Özet: 7 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 3063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’da; aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • Program kapsamında 31.12.2021 tarihine kadar yapılacak teşvik müracaatları desteklenecektir.
  • Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu:15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartını sağlaması gerekmektedir.
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilecektir.
  • Cazibe Merkezi Programı kapsamındaki illere Kilis eklenmiştir.

7 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Karar’ın “Amaç ve kapsam” başlıklı, 1. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Bu kapsamda, 31.12.2020 olarak belirlenen teşvik belgesi müracaat tarihi sınırı, 31.12.2021 olarak revize edilmiştir.

“(3) Bu Karar kapsamında 31.12.2021 tarihine kadar yapılacak olan teşvik belgesi müracaatları değerlendirilir.”

Aynı Karar’ın 4. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Bu Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu:15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartını sağlaması gerekir.”

Ek olarak Karar’ın 9. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(2) Bu Karar kapsamında destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân, bu Karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”

Aynı Karar’ın EK-1 sayılı “Cazibe merkezi programı kapsamındaki iller” başlıklı listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“EK-1: Cazibe merkezi programı kapsamındaki iller

1.         Adıyaman

2.         Ağrı

3.         Ardahan

4.         Batman

5.         Bayburt

6.         Bingöl

7.         Bitlis

8.         Diyarbakır

9.         Elazığ

10.       Erzincan

11.       Erzurum

12.       Gümüşhane

13.       Hakkari

14.       Iğdır

15.       Kars

16.       Kilis

17.       Malatya

18.       Mardin

19.       Muş

20.       Siirt

21.       Şanlıurfa

22.       Şırnak

23.       Tunceli

24.       Van”


Söz konusu Karar yayım tarihi olan 7 Ekim 2020’de yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

Sirküler Dokümanları

 ►  Sirküler 100

 


EY Teşvik Ekibi ile
iletişime geçin

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.