Moderatör Ahmet Sağlı
EY Türkiye Vergi ve Hukuk Bölümü Şirket Ortağı
 
Konuşmacılar Serkan Başyurt
EY Türkiye Vergi Hizmetleri Kıdemli Müdürü

Cihan Bilaçlı

EY Türkiye Vergi ve Hukuk Bölümü Kıdemli Müdürü

Yakup Güneş 
EY Türkiye Vergi ve Hukuk Bölümü Yardımcı Şirket Ortağı

Hakkı Demirci
EY Türkiye Vergi Hizmetleri Yardımcı Şirket Ortağı