Консультаційні послуги

exp-advisory
 • Поділитися

Кар'єра у практиці консультаційних послуг: допомагаємо компаніям управляти ризиками та підвищувати ефективність бізнесу

Сьогоднішнім умовам діяльності притаманні ризики, відсутність стабільності та зростаюча конкуренція. Щоб займати стійке положення на ринку, компаніям необхідно підвищувати ефективність ведення бізнесу та управління ризиками. Враховуючи потреби клієнтів, ми регулярно приймаємо до нашої міжнародної команди фахівців з високою кваліфікацією, які допомагають нам розробляти ефективні рішення.

Що це означає для вас? Різноманітність цікавих проектів і можливість успішно впливати на розвиток бізнесу наших клієнтів та будувати власну кар'єру.

Наш комплексний підхід передбачає співробітництво з компаніями, що працюють у різних галузях і країнах. Це дозволить вам отримати значний досвід.

Ми зацікавлені у фахівцях для роботи в таких напрямках:

 • Управління відносинами з клієнтами
 • Управління фінансами
 • Внутрішній аудит
 • Консультування з питань інформаційних систем
 • Управління інформаційними технологіями та ІТ-ризиками
 • Консультаційні послуги з управління персоналом (PAS)
 • Управління реалізацією проекту
 • Управління бізнес-ризиками
 • Управління ланцюжком поставок

Практика консультаційних послуг охоплює кілька сфер діяльності. Більш докладна інформація наведена у відповідних розділах.

Підвищення ефективності бізнесу провідних міжнародних компаній

Як консультанти групи ви будете сприяти провідним міжнародним компаніям у підвищенні ефективності їх бізнесу в мінливих умовах.

Працюючи в команді, що об’єднує фахівців з різних галузей, ви будете брати участь у складних і цікавих проектах, розробляючи ефективні рішення для наших клієнтів. Також у вас буде можливість удосконалити свої професійні навички, приєднавшись до однієї з наших спеціалізованих груп. Наші напрямки послуг:

 • Управління фінансами
 • Консультування з питань роботи з клієнтами
 • Управління ланцюжком постачань
 • Консультування з питань інформаційних систем
 • Стратегія бізнесу
 • Управління реалізацією проекту

Робота у сфері підвищення ефективності бізнесу тісно пов'язана з іншими напрямками діяльності нашої компанії, зокрема з управлінням бізнес-ризиками. Ми допоможемо вам розкрити свій потенціал, підтримуючи ваш професійний розвиток і надаючи можливості для отримання досвіду завдяки участі в різних проектах і співробітництву з клієнтами з різних країн і галузей.

Допомагаємо клієнтам оцінити ризики і розробити ефективну систему захисту

Система управління ризиками підтримує ефективність бізнесу і забезпечує стійкість результатів. Управління ризиками передбачає чітку оцінку ризиків організації та розробку плану дій з управління ними.

Як фахівці у даній галузі ви будете працювати з міжнародними компаніями та організаціями державного сектору. Ви допоможете їм розробити комплексну систему управління ризиками та отримати переваги від розвитку системи внутрішнього контролю.

Ви братимете участь у значимих міжнародних проектах у сфері внутрішнього аудиту та управління ризиками. Окрім цього, ви будете тісно взаємодіяти з фахівцями з підвищення ефективності бізнесу, допомагаючи глобальним клієнтам забезпечити довгостроковий і сталий розвиток.

Приєднавшись до нашої провідної команди у сфері управління бізнес-ризиками, ви зможете набути необхідний досвід і стати фахівцями високого класу.

Допомагаємо клієнтам зрозуміти ризики і переваги технологій

Управління інформаційними технологіями та ІТ-ризиками

CareersДля сучасних організацій інформаційні технології є одним із ключових засобів ведення бізнесу. Як фахівці з управління інформаційними технологіями та ІТ-ризиками ви будете допомагати клієнтам використовувати ІТ-технології для одержання конкурентної переваги. Також у рамках проектів ви будете розробляти рекомендації з підвищення ефективності ІТ та управління ризиками, з якими пов'язана безперервна експлуатація ІТ. Цей напрямок наших послуг, що  динамічно розвивається, поділяється на два напрямки: консультування з питань інформаційних систем і надання комплексних консультаційних послуг.

Консультування з питань інформаційних систем

CareersРобота у складі групи фахівців з надання консультаційних послуг з питань інформаційних технологій дозволить вам підвищити свою компетенцію в питаннях організаційної культури. У рамках проектів ви будете надавати клієнтам рекомендації з ефективного впровадження і функціонування ІТ-систем, забезпечуючи підтримку і реалізацію загальної стратегії бізнесу та кадрової політики.

Групи фахівців з надання комплексних консультаційних послуг

CareersДо складу груп з надання комплексних консультаційних послуг входять професійні консультанти, що мають різну спеціалізацію, у тому числі у сфері підвищення ефективності бізнесу, управління бізнес-ризиками, а також управління інформаційними технологіями та ІТ-ризиками.

Управління персоналом та організацією

CareersНаші фахівці допомагають клієнтам долати труднощі, що виникають у процесі зміни кадрової політики або організаційної структури. Вони також надають клієнтам підтримку у розвитку кадрового потенціалу для більш ефективного управління безперервним процесом перетворень. Серед послуг, що надаються: сприяння клієнтам у розробці чіткої концепції майбутнього розвитку організації в цілому або окремих структур, підготовка рекомендацій для ради директорів стосовно вибору правильної стратегії інформування співробітників про зміни, що відбуваються.

Консультаційні послуги з питань управління реалізацією проекту

CareersФахівці групи володіють знаннями і досвідом у сфері оцінки та реалізації великомасштабних проектів. Ви будете допомагати клієнтам вчасно реалізовувати проекти в рамках відведеного бюджету і відповідно до високих стандартів якості.

Стратегія бізнесу

CareersЯк фахівці з розробки стратегії ви будете допомагати клієнтам визначати основні цілі розвитку бізнесу і планувати їх ефективну реалізацію. Ви будете консультувати керівних співробітників компанії-клієнта стосовно того, як за рахунок корпоративної стратегії та знань специфіки галузі ефективно розбудовувати бізнес.