Галузі

Industries
  • Поділитися

Приєднавшись до команди фахівців у сфері консультування, аудиту, оподаткування або супроводу транзакцій, ви одержите можливість здобути досвід і професійні знання у певній галузі промисловості.

Прагнення нашої компанії вдосконалювати свої знання в різних галузях промисловості дозволить вам обрати певний сектор як вузьку спеціалізацію або стати фахівцями в декількох областях діяльності наших клієнтів. У складі багатопрофільної групи фахівців ви будете працювати безпосередньо з клієнтами з різних країн світу, допомагаючи їм досягати своїх цілей і ефективно конкурувати на ринку.

Дізнайтеся докладніше про галузі:

Автомобільна галузь

Careers Фахівці EY з надання послуг компаніям автомобільної галузі вивчають тенденції світової автомобільної промисловості. У складі команди ви будете тісно взаємодіяти з колегами, що спеціалізуються у сфері аудиту, оподатковування, супроводу транзакцій і консультування. Об'єднавши свої знання, ви будете прогнозувати тенденції розвитку ринку, визначати їх наслідки для наших клієнтів і розробляти стратегії ведення бізнесу в нових умовах.

Нафтогазовий сектор

Careers У нафтогазовому секторі безупинно відбуваються зміни. Жорсткість вимог регулюючих органів, нестійкість цін, ускладнення геополітичного характеру – усе це являє собою серйозні проблеми для компаній сектору. Як фахівці цієї групи ви разом з колегами з інших напрямків діяльності будете прогнозувати тенденції розвитку ринку, визначати їх наслідки для наших клієнтів і розробляти стратегії ведення бізнесу в нових умовах.

Споживчі товари

Careers Світова економічна криза змінила умови ведення бізнесу в секторі виробництва споживчих товарів. Зростаючі вимоги покупців, проблеми збереження клієнтської бази, високий рівень конкуренції, вплив кон'юнктури цін на сировину, а також підвищена волатильність валютних курсів – усе це вимагає від компаній більш економного розпоряджання коштами і застосування гнучких підходів ведення діяльності. Як фахівці цієї групи ви разом з колегами з інших напрямків діяльності будете прогнозувати тенденції розвитку ринку, визначати їх наслідки для наших клієнтів і розробляти стратегії ведення бізнесу в нових умовах.

Енергетика і комунальні підприємства

Careers На шляху до більш екологічно чистої, безпечної та доступної енергетики необхідне масштабне перетворення, у результаті якого докорінно зміниться бізнес-модель, застосовувана компаніями галузі. Ставши частиною групи з надання послуг підприємствам ПЕК, ви допоможете нашим клієнтам успішно управляти бізнесом у складних умовах.

Урядові і державні установи

CareersДержавні установи і громадські організації в усьому світі прагнуть використовувати інноваційні підходи для вирішення складних завдань, з якими їм доводиться стикатися в сучасних економічних умовах. Як фахівці з надання послуг організаціям сектору урядових і державних установ ви будете допомагати нашим клієнтам визначати напрямки, які дозволять їм досягти поставлених цілей. Разом з колегами ви будете надавати установам і організаціям підтримку в розробці методів, які дозволять підвищити якість обслуговування громадян.

Фонди прямих інвестицій

CareersПроцес створення вартості капіталу не обмежується рамками інвестиційного циклу фондів прямих інвестицій. Консультації з управління портфелем компаній і діяльності фонду також можуть бути ефективними інструментами. Як фахівці галузевої групи ви будете надавати послуги фондам прямих інвестицій, враховуючи специфіку діяльності компаній і допомагаючи їм ефективно конкурувати на ринку. Наш підхід включає консультації з управління процесами проведення операцій, допомогу при виборі правильної інвестиційної стратегії та поліпшення показників діяльності індивідуальних портфелів. Крім цього, фахівці команди приділяють особливої увагу тенденціям розвитку ринку і сектору, а також питанням нормативно-правового регулювання.

Медико-біологічна галузь

CareersФахівці групи EY з надання послуг компаніям медико-біологічної галузі допомагають нашим клієнтам вирішувати задачі, що постають перед компаніями на кожному етапі їх розвитку. Як фахівці практики ви будете працювати з клієнтами різного масштабу ─ від нещодавно створених компаній до визнаних в усьому світі міжнародних фармацевтичних корпорацій. Ви зможете створювати перспективи для розвитку бізнесу наших клієнтів, допомагаючи компаніям укладати ефективні партнерства, оптимізувати операційну діяльність, дотримуватися нормативних вимог і досліджувати нові ринки.

Нерухомість

Careers Сучасному сектору нерухомості необхідно застосовувати нові підходи до ведення діяльності, які дозволять дотримуватися нормативних вимог і мінімізувати фінансові ризики. Перед компаніями сектору стоять задачі розширення діяльності у світових масштабах і забезпечення сталого розвитку. Приєднавшись до групи фахівців з надання послуг компаніями сектору нерухомості, ви разом з колегами з інших напрямків діяльності будете допомагати нашим клієнтам досягати успіху в нових економічних умовах.

ЗМІ та індустрія розваг

CareersУ сучасних умовах різноманіття засобів поширення інформації, здатність до інтеграції та адаптації стають вирішальними чинниками успіху для медіа та компаній індустрії розваг. Як фахівці цієї групи ви разом з колегами з інших напрямків діяльності будете прогнозувати тенденції розвитку ринку, визначати їх наслідки для наших клієнтів і розробляти стратегії ведення бізнесу в нових умовах. Об'єднавши свої знання, ви допоможете нашим клієнтам успішно конкурувати на ринку.

Технології

CareersСтрімкий розвиток технологій, стислі строки виведення продуктів на ринок і динаміка споживчого попиту безупинно міняють обличчя галузі технологій. Як фахівці з надання послуг компаніям сектору технологій ви допоможете нашим клієнтам досягти успіхів у сучасному мінливому середовищі. Разом з колегами з інших напрямків діяльності ви будете прогнозувати тенденції розвитку ринку, визначати їх наслідки для компаній галузі і розробляти стратегії ведення бізнесу в нових умовах.

Металургійна і видобувна галузі

CareersВ умовах нестійких цін на метали, невизначеності стосовно подальшої динаміки попиту, а також обмежених можливостей щодо залучення капіталу на фондових ринках перед компаніями світової видобувної та металургійної промисловості не тільки постають нові складні завдання, але й відкриваються привабливі можливості. Приєднавшись до цієї групи фахівців, ви разом з колегами з інших напрямків діяльності будете прогнозувати тенденції розвитку ринку, визначати їх наслідки для наших клієнтів, і розробляти стратегії ведення бізнесу в нових умовах. Об'єднавши свої знання, ви допоможете нашим клієнтам досягти успіху в мінливій ситуації.

Телекомунікації

CareersСтрімкі та мінливі умови ведення бізнесу ставлять перед операторами зв'язку складні задачі щодозабезпечення росту, операційної ефективності, конвергенції мереж, застосування нових технологій і дотримання нормативних вимог. Як фахівці цієї групи ви разом з колегами з інших напрямків діяльності будете прогнозувати тенденції розвитку ринку, визначати їх наслідки для наших клієнтів і розробляти стратегії ведення бізнесу в нових умовах. Практика EY з надання послуг компаніям галузі зв'язку поєднує фахівців у Парижі, Кельні, Йоганнесбурзі, Делі, Пекіні та Сан-Антоніо. Працюючи у складі міжнародної команди, ви допоможете нашим клієнтам досягти успіху в нових економічних умовах.

 

Кар'єра у відділі з надання послуг підприємствам фінансового сектору: допомога клієнтам, що ведуть бізнес у мінливих і суворо регульованих умовах діяльності

Сьогодні, як ніколи раніше, компаніям фінансового сектору необхідно бути в курсі змін, що відбуваються, чітко дотримуватися нормативних вимог і діяти відповідно до ринкових тенденцій.
 
Працюючи в цій групі, ви будете не тільки оцінювати системи та засоби внутрішнього контролю компаній-клієнтів, але й консультувати їх стосовно тенденцій розвитку ринку і розробки стратегії ведення бізнесу, яка забезпечить конкурентну перевагу.

Ви станете частиною міжнародної команди. Працюючи у відділі з надання послуг компаніям фінансового сектору, ви здобудете цінний досвід і розкриєте свій потенціал завдяки можливостям професійного розвитку і підтримці досвідчених колег.

У рамках відділу з надання послуг підприємствам фінансового сектору існує три напрямки. Завдяки тісній взаємодії цих напрямків, ви одержите не тільки спеціалізований досвід, але й загальні знання, які допоможуть вам розробляти для наших клієнтів комплексні рішення, необхідні їм для успішного розвитку бізнесу:

Управління активами

CareersГалузь управління активами стрімко розвивається. Як фахівці з надання послуг компаніям галузі ви будете допомагати особам, що управляють активами, і  постачальникам послуг долати повсякденні труднощі, що виникають у цьому динамічному середовищі. Ви будете надавати нашим клієнтам підтримку в питаннях управління ростом активів, мінімізації ризику, забезпечення прозорості діяльності та підготовки до перевірок контролюючих органів.

Банківський сектор і ринки капіталу

CareersУ сучасних умовах світової конкуренції і високого рівня регулювання банкам і компаніям, що ведуть операції з цінними паперами, необхідно ефективно управляти ризиками, відповідаючи при цьому очікуванням клієнтів і акціонерів. Як фахівці цієї групи ви разом з колегами з інших напрямків діяльності будете прогнозувати тенденції розвитку ринку, визначати їх наслідки для наших клієнтів і розробляти стратегії ведення бізнесу в нових умовах.

Страхування

CareersСьогодні страховим компаніям необхідно вирішувати все більш складні та взаємозалежні питання нормативного характеру, які випробовують на міцність застосовувані в компаніях системи управління ризиками, а також усталену практику ведення операційної діяльності і підготовки фінансової звітності. Ставши частиною команди фахівців з надання послуг компаніям сектору страхування, ви допоможете нашим клієнтам вирішувати ці питання і досягати успіху в сучасних мінливих умовах ведення бізнесу.