Послуги з питань оподатковування

exp-tax
 • Поділитися

Кар'єра в практиці послуг з питань оподаткування: допомога клієнтам у вирішенні складних питань міжнародного податкового планування

Розробляючи ефективні податкові стратегії для наших клієнтів, ви зрозумієте, з якими труднощами стикаються компанії в усьому світі ─ від найбільших міжнародних корпорацій до швидкозростаючих приватних компаній. Сьогоднішні економічні умови сприяють тому, що вимоги податкових та інших регулюючих  органів стають все більш складними. У такій ситуації наші послуги набувають особливого значення.

Залишаючись у курсі стрімких змін умов ведення бізнесу, наші фахівці можуть надати актуальну інформацію та рекомендації, необхідні клієнтам, щоб орієнтуватися у сучасному податковому законодавстві. Якщо ви маєте спеціальні технічні знання, вмієте будувати відносини з клієнтами, послідовні у своїх принципах і працездатні, ви можете стати частиною нашої міжнародної організації та увійти до складу команди, що надає послуги компаніям з різних країн і галузей.

Послуги з корпоративного оподаткування

Careers

Наші фахівці з корпоративного оподаткування допомагають компаніям ефективно вирішувати складні завдання, пов'язані з підготовкою податкової звітності, дотриманням вимог законодавства, розробкою податкової стратегії та вирішенням суперечок у цій сфері. Послуги з корпоративного оподаткування включають:

 • Консультаційні послуги з корпоративного оподаткування
 • Послуги з підготовки податкової звітності
 • Послуги з питань податкового обліку та управління податковими ризиками

Ви матиме можливість здобути досвід у рамках декількох напрямків, щоб згодом вибрати спеціалізацію, що цікавить саме вас. Окрім цього, ви будете працювати з широким колом клієнтів ─ від підприємців до всесвітньо відомих корпорацій. Спільні проекти в рамках нашої країни або за кордоном дозволять вам розширити та поглибити свої знання у сфері оподаткування, а також розвинути професійні навички. Це стане основою вашої кар'єри!

Непряме оподаткування

Careers

Наші фахівці у сфері непрямого оподаткування працюють з компаніями, що ведуть торгову діяльність в Україні та за кордоном. Ставши членом команди, ви будете надавати консультації з питань впливу непрямих податків, таких як податок на додану вартість (ПДВ) і податок на товари і послуги, на ланцюжки постачань компаній-клієнтів, системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Окрім цього, ви будете надавати нашим клієнтам допомогу у визначенні ризиків і можливих заходів для їхньої мінімізації, консультувати щодо податкових аспектів міжнародної торгівлі, а також сприяти в дотриманні митного законодавства. Співробітництво з компаніями, що ведуть діяльність у різних галузях і країнах, дозволить вам здобути багатий досвід. У нас створені всі необхідні умови для того, щоб ви стали фахівцями високого класу.

Human Capital

Careers

Фахівці відділу Human Capital допомагають найбільшим компаніям світу управляти кадровими ресурсами в міжнародному масштабі. Із метою розробки ефективних рішень з управління глобальним штатом співробітників і оптимізації операційної діяльності ми створили унікальну модель, об'єднавши ресурси власного відділу з управління персоналом і практики консультаційних послуг.

Приєднавшись до нашої міжнародної команди, ви станете надійними консультантами за одним (або декількома) з семи напрямків діяльності відділу:

 • Послуги з питань розподілу кадрів
 • Консультування з питань міжнародного процесу ділової імміграції 
 • Послуги з питань оподатковування іноземних фахівців
 • Послуги з питань соціального забезпечення іноземних фахівців
 • Послуги з питань оподатковування фонду оплати праці компаній
 • Консультування з питань оплати праці, компенсацій та управління кадровими ресурсами
 • Послуги з питань підвищення ефективності використання фонду оплати праці

Можливо, вам буде цікавою сфера розробки стратегічних підходів до управління кадровими ресурсами. У такому разі ми пропонуємо вам обрати спеціалізацію з шести консультаційних напрямків:

 • Планування короткострокових закордонних ділових поїздок
 • Консультування з питань політики міжнародного переміщення співробітників
 • Розробка програм винагороди співробітників, заснованих на участі в капіталі
 • Консультаційні послуги з супроводу корпоративних операцій
 • Консультаційні послуги щодо витрат і ризиків кадрової служби
 • Накопичення компенсацій

Одна з основних цілей команди ─ тісна взаємодія з кожним клієнтом і застосування індивідуального підходу залежно від потреб компаній. Ми прагнемо будувати довгострокові відносини, тому готові інвестувати час в їх розвиток.

Міжнародне податкове планування

Careers

Наші фахівці у сфері міжнародного податкового планування допомагають компаніям в усьому світі зберігати конкурентні переваги і підтримувати акціонерну вартість очолюваних ними організацій шляхом забезпечення відповідності між глобальною податковою позицією та загальною стратегією ведення бізнесу.

Групи фахівців цього напрямку супроводжують міжнародні операції, оцінюють податкові стратегії та надають ряд комплексних послуг, у тому числі з питань політики трансферного ціноутворення, а також організації ефективного з точки зору оподаткування ланцюжка постачань.

Ставши фахівцями відділу послуг з питань міжнародного податкового планування, ви братимете участь у проектах для найбільших організацій, а це дійсно безцінний досвід. Деякі проекти будуть міжнародними, що дасть вам можливість ознайомитися з податковими режимами інших країн.

Оподаткування операцій

Careers

Кожна операція, незалежно від того, чи є вона придбанням або продажем активів, злиттям або поділом, створенням спільного підприємства, рефінансуванням, реструктуризацією або операцією на фондовому ринку, такому як первинне публічне розміщення акцій, має податкові наслідки.

Наші фахівці консультують компанії та фонди прямих інвестицій, що ведуть діяльність у різних галузях і регіонах, з усіх податкових аспектів операцій. Вони надають клієнтам підтримку на кожному етапі операції - від прийняття рішення і проведення попередньої незалежної комплексної перевірки до ефективного з точки зору оподаткування структурування операції та допомоги у складанні договору купівлі-продажу.

Як фахівці з питань оподаткування операцій ви будете допомагати клієнтам реалізовувати потенційні можливості щодо оптимізації оподаткування при проведенні операції, а також виявляти і мінімізувати податкові ризики. Разом з колегами з відділу послуг з реструктуризації ви будете консультувати клієнтів, що стикаються з фінансовими труднощами. Наприклад, ми надаємо консультації стосовно продажу непрофільного бізнесу компаніям, що перебувають у процесі офіційної процедури банкрутства, для відновлення позитивного балансу. У складі міжнародної групи фахівців ви зможете одержати навички і знання у сфері оподатковування та укладання угод, необхідних вам для успішного професійного росту в умовах жорсткої конкуренції.

Сьогодні в умовах глобалізації бізнесу, посилення нормативних вимог і зростаючої конкуренції ефективна стратегія управління персоналом є одним з важливих факторів успіху.

Наші фахівці пропонують комплексний підхід до управління персоналом, включаючи розробку програми переведення співробітників, ефективну організацію праці, управління талановитими і перспективними кадрами. Розроблений нами комплексний підхід допоможе вам визначити найбільш перспективні напрями для розвитку кадрових ресурсів.

Послуги в галузі міжнародного переміщення співробітників

Наші послуги в області міжнародного переміщення співробітників спрямовані на вирішення комплексних завдань, пов'язаних з дотриманням законодавчих вимог, підготовкою звітності та управлінням ризиками. Ми пропонуємо великий спектр послуг для вдосконалення стратегії переведення співробітників:

 • Послуги приватним клієнтам
 • Послуги з управління мобільним персоналом
 • Послуги в галузі соціального забезпечення співробітників
 • Послуги з підтримки співробітників, що перебувають у службових відрядженнях
 • Управління талантами і винагорода персоналу
 • Управління персоналом відповідно до вашої бізнес-стратегії

Наші послуги в сфері залучення і заохочення перспективних кадрів допомагають вирішити низку питань, що виникають при реалізації програм мотивації співробітників, управління професійним розвитком та ефективністю діяльності персоналу. Ми можемо допомогти у вдосконаленні наступних напрямів:

 • Побудова системи оплати праці
 • Програми короткострокової мотивації
 • Програми довгострокової мотивації (включаючи участь у капіталі)  
 • Управління ефективністю діяльності персоналу
 • Супровід угод злиття та поглинання, HR due diligence
 • Моніторинг ринку праці
 • Тренінги та семінари
 • Пенсійне забезпечення працівників
 • Управління професійним розвитком і кар’єрою
 • Заробітна плата і звітність (в тому числі на глобальному рівні)

Підвищення ефективності HR-функції

Ефективне управління персоналом для досягнення цілей бізнесу

Сьогодні перед HR-службами стоїть непросте завдання - максимально ефективно використовувати кадрові ресурси, підвищуючи рентабельність і оптимізуючи діяльність в умовах скорочення бюджету, в тому числі на найм нових співробітників.

Ми пропонуємо допомогу в розробці та реалізації програм, спрямованих безпосередньо на підвищення ефективності кадрової функції та вдосконалення системи управління персоналом:

 • Дотримання законодавчих вимог в галузі управління персоналом і управління ризиками
 • Підвищення ефективності процесів з управління персоналом
 • Стратегія управління персоналом
 • Послуги з розрахунку заробітної плати і кадрового адміністрування (в тому числі аутсорсинг)
 • Аудит HR функції