Консультаційні послуги з супроводу транзакцій

exp-tas
  • Поділитися

Кар'єра в практиці консультаційних послуг із супроводу транзакцій: допомога клієнтам у вирішенні питань управління капіталом

Сучасне бізнес-середовище ставить перед компаніями задачі стратегічного характеру, які з кожним днем стають все більш складними. Ми знаємо, що в цих умовах рівень майбутньої конкурентоспроможності компанії залежить від того, наскільки грамотно вона управляє своїм капіталом сьогодні.

У складі практики консультаційних послуг з супроводу транзакцій ви будете працювати з найбільшими міжнародними корпораціями, швидкозростаючими компаніями і фондами прямих інвестицій у рамках масштабних проектів на світовому ринку.

Ви будете допомагати нашим клієнтам приймати оптимальні і зважені рішення з управління капіталом і операціями в умовах нестійкої економіки. Іншими словами, ви будете консультувати компанії з питань збереження, оптимізації, залучення та інвестування капіталу, допомагаючи їм у досягненні стратегічних цілей.

Якщо ви маєте уявлення про процеси управління капіталом і знаєте рішення, які дозволять одержати переваги, тоді практика консультаційних послуг з супроводу транзакцій –  для вас.

Вирішуємо питання управління капіталом разом із клієнтами

Операції злиття і поглинання

Career

Як фахівці з операцій злиття і поглинання ви здобудете глибокі галузеві знання. Ви будете допомагати клієнтам визначати ефективні напрямки укладання угод і інвестування капіталу, що слугуватиме запорукою успіху їх компаній у сучасних нестабільних економічних умовах. Ви будете надавати підтримку найбільшим корпораціям і приватним компаніям у реалізації їх стратегічних завдань у сфері управління капіталом за допомогою аналізу бізнес-стратегії, проведення операцій з придбання і продажу активів, злиття і поглинання, а також операцій із залученням позикових коштів.

Операційна інтеграція угод

Career

Як фахівці у даній галузі ви будете розробляти та реалізовувати стратегії комплексної інтеграції, спрямовані на успішну комерційну взаємодію та збільшення фінансових переваг від здійснення угод. Розуміння факторів, що сприяють успіху інтеграції, а також знання специфіки організацій, що беруть участь в угоді, допоможуть вам забезпечити ефективність операції. Ваші ідеї в комбінації зі знаннями і досвідом ваших колег стануть запорукою реалізації потенціалу кожної угоди.

Проектне фінансування

Career

Фахівці відділу з надання послуг із питань проектного фінансування допомагають клієнтам з державного сектору перемагати в тендерах на реалізацію інфраструктурних проектів, а також консультують компанії приватного сектору з питань структурування і фінансування операцій. Ви будете оцінювати різні схеми реалізації проектів, розробляти фінансові моделі і вести переговори з організаціями, що надають фінансування, з метою забезпечення найбільш вигідних умов операції.

Операції з нерухомістю

Career

Наші фахівці з питань надання послуг щодо операцій з нерухомістю працюють з клієнтами як з приватного, так і з державного секторів. У складі команди ви будете допомагати клієнтам розкривати потенціал активів, портфелів і компаній шляхом розробки стратегій з придбання і продажу об'єктів нерухомості. Наші консультаційні послуги щодо операцій із нерухомістю включають підготовку техніко-економічного обґрунтування, проведення оцінки майбутніх операцій та управління реалізацією проектів.

Реструктуризація

Career

У складі відділу послуг з реструктуризації ви будете допомагати компаніям та інвесторам вирішувати різні фінансові завдання і мінімізувати пов'язані з ними ризики протягом усього економічного циклу. Робота в цьому відділі допоможе вам розвити навички, необхідні для надання комплексних незалежних консультацій з питань реструктуризації бізнесу, придбання і продажу проблемних активів, виходу з кризових ситуацій і реалізації стратегії з підвищення ефективності діяльності та оптимізації використовуваного капіталу, у тому числі за рахунок удосконалювання процесів управління оборотним капіталом.

Супровід транзакцій

Career

Як фахівці з супроводу транзакцій ви будете допомагати клієнтам у досягненні стратегічних цілей як при придбанні, так і при продажі активів. Ви будете надавати консультаційні послуги на кожному етапі проведення транзакції – від первинної оцінки стратегії та реалізації до наступної інтеграції. Ви будете визначати ключові фактори росту акціонерної вартості, аналізувати вихідні дані і працювати з іншими фахівцями EY, надаючи нашим клієнтам увесь необхідний комплекс послуг.

Оподаткування операцій

Career

Кожна операція, незалежно від того, є вона придбанням або продажем активів, злиттям або поділом, створенням спільного підприємства, рефінансуванням, реструктуризацією або операцією на фондовому ринку, такому як первинне публічне розміщення акцій, має податкові наслідки.

Як фахівці з оподатковування операцій ви будете консультувати компанії і фонди прямих інвестицій, що ведуть свою діяльність у різних галузях і регіонах, допомагаючи їм використовувати потенційні можливості для оптимізації податків при здійсненні операцій, а також виявляти і мінімізувати податкові ризики. Разом із колегами з відділу послуг із реструктуризації ви будете консультувати клієнтів, що стикаються з фінансовими труднощами. Наприклад, ми надаємо консультації стосовно продажу непрофільного бізнесу компаніям, що перебувають у процесі офіційної процедури банкрутства, для відновлення позитивного балансу.

Приєднавшись до міжнародної групи фахівців, ви зможете здобути навички і знання у сфері оподаткування і укладання угод, необхідні вам для успішного професійного росту в умовах жорсткої конкуренції.

Оцінка і бізнес-моделювання

Career

Наші фахівці з питань оцінки і бізнес-моделювання допомагають керівникам компаній оцінювати і планувати ефективну стратегію розподілу ресурсів у межах організації. За допомогою вдосконалених методик моделювання і кількісного аналізу ви будете розробляти фінансові моделі для структурування бізнесу або створення нового підприємства.

Ваша мета – дати об'єктивну оцінку найважливішим вихідним даним і чинникам невизначеності, що допоможе клієнту та його інвесторам скласти більш точне уявлення про операцію – від стратегії формування доходів і податкового структурування до інвестиційних чинників, що підвищують її цінність.