Кодекс корпоративної поведінки

  • Поділитися

Кодекс корпоративної поведінки – це комплекс стандартів, якими ми керуємося при веденні бізнесу. Він встановлює для кожного з нас етичні норми поведінки, що визначають наші дії і рішення, які ми приймаємо в щоденній роботі. Кодекс заснований на наших цінностях і переконаннях і визначає нашу поведінку.

Брошура «Кодекс корпоративної поведінки» містить п'ять розділів з описом основних принципів, якими ми керуємося у всіх сферах діяльності компанії, а саме:

  • Спільна робота співробітників
  • Робота з клієнтами та іншими зацікавленими сторонами
  • Професійна принциповість
  • Об'єктивність і незалежність
  • Шанобливе ставлення до інтелектуальних цінностей.

Дотримання принципів, викладених у Кодексі, дозволяє нам надавати послуги однаково високої якості в будь-якій сфері нашої діяльності та допомагати нашим клієнтам, суспільству в цілому і нашій компанії успішно розвиватися.