Управління активами: досягаючи конкурентної переваги

Сьогодні галузь управління активами характеризується досить жорсткою конкуренцією, підвищеним контролем з боку регулюючих органів та посиленням вимог клієнтів щодо надання додаткової інформації та забезпечення прозорості діяльності – і все це в умовах нестабільності ринку.

Прагнучи успішно вирішувати проблеми бізнесу, пов'язані з упровадженням нових продуктів, розвитком структури виплат і консолідацією галузі, компанії також стикаються з необхідністю приділяти набагато більше часу питанням дотримання нормативних вимог.

Міжнародна мережа EY з надання послуг компаніям, що займаються управлінням активами, допоможе вам успішно вирішувати ці завдання. Ми об'єднали ідеї 35000 фахівців по всьому світу і розробили комплексні послуги професійного рівня, які можемо надати в будь-якій країні, де ви ведете бізнес.

Ключові питання в галузі управління активами:


 • Консолідація на тлі поляризації

  Внаслідок цінової конкуренції та потреби в інвестиціях найбільші компанії, що займаються управлінням активами, будуть вигравати в результаті масштабності своїх операцій. А з урахуванням зростаючих витрат на забезпечення дотримання нормативно-правових вимог та впливу продажу банківських активів в галузі очікується подальша, можливо прискорена, консолідація.

  Деякі компанії диверсифікують свою діяльність шляхом розробки нових продуктів або розширення спектру пропонованих послуг, в той час як інші пропонують продукти новим клієнтам або шукають шляхи виходу на нові ринки, що розвиваються. Багато управляючих активами займаються оцінкою довгострокових перспектив, прагнучи визначити, що доцільніше - купувати активи, формувати спільні підприємства або готуватися до продажу своїх компаній.

  На прийняття компаніями з управління активами рішень про придбання нових активів, консолідацію номенклатури продуктів або запровадження нових продуктів впливає оцінка вартості активів, правове регулювання та оподаткування, а також позиція на фінансових ринках.

  Наш підхід, розроблений з урахуванням специфіки галузі і спрямований на отримання вимірюваних і стійких результатів, стане запорукою вашого успіху в умовах динамічного розвитку ринку.

  Матеріали за темою:

 • Прозорість діяльності та інформування інвесторів

  Фінансова криза вивела на передній план необхідність забезпечення прозорості діяльності та інформації, особливо в секторі управління альтернативними інвестиціями. Окрім цього, інвестори, як ніколи раніше, звертають підвищену увагу на управління ризиками.

  Компаніям з управління активами необхідно реагувати на вимоги інституційних інвесторів про підвищення прозорості діяльності, надаючи, зокрема, додаткову інформацію та своєчасні звіти про заходи щодо мінімізації інвестиційних та операційних ризиків.

  У галузі управління активами висновки третіх сторін набули статусу важливої складової, тому що являють собою дієвий і ефективний інструмент оцінки системи внутрішнього контролю компанії і відповідають зростаючим вимогам інвесторів до прозорості діяльності та інформації.

  Наші фахівці допоможуть вам у вирішенні цих завдань.

  Матеріали за темою:

 • Корпоративне управління та зміни нормативно-правової бази

  Відбуваються істотні зміни в нормативно-правовій базі, що впливають на діяльність галузі управління активами. До таких змін належать прийняття закону FATCA, Директиви AIFMD і розширені вимоги щодо реєстрації консультантів інвестиційних фондів в Комісії США з цінних паперів і бірж (SEC). Окрім того, серед зазначених змін можна назвати підвищені вимоги до капіталу, обмеження в співвідношенні власних і позикових коштів, граничний розмір винагороди та / або нові вимоги щодо розкриття інформації та надання звітності.

  Структурні зміни в міжнародній банківській сфері, Директива Solvency II і правове регулювання похідних фінансових інструментів можуть також мати серйозний і непередбачуваний вплив на галузь управління активами.

  Європейський Союз приділяє все більше уваги боротьбі з тіньовою банківською системою і заходам щодо її регулювання, а в США, з урахуванням наслідків фінансової кризи, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) пропонує продовжити реформування умов діяльності інвестиційних фондів грошового ринку.

  У відповідь на заходи регулюючих органів компанії з управління активами оцінюють ефективність своїх підрозділів, що відповідають за забезпечення дотримання законодавчих вимог, і наявність ресурсів (як кадрових, так і технічних), а також розробляють документально оформлені правила і процедури щодо дотримання нормативно-правових вимог. Спостерігається розвиток і трансформація бізнес-моделей, оскільки альтернативні інвестиційні фонди виявляють зацікавленість у регульованих продуктах (наприклад, UCITS – відкритих інвестиційних фондах, які відповідають вимогам Директиви ЄС, і пайовим інвестиційним фондам), і, навпаки, регульовані інвестиційні фонди цікавляться стратегіями абсолютної прибутковості.

  Наші фахівці допоможуть вам при вирішенні таких завдань:

 • Розширення кордонів

  У галузі управління активами спостерігається тенденція до інтернаціоналізації діяльності. Інвестиційні фонди у всіх регіонах світу прагнуть розширити свою присутність за межами національних кордонів. Очікується, що в 2012 році посилиться тенденція до переміщення капіталу зі сходу на захід і з заходу на схід.

  Багато компаній з управління активами з осторогою ставляться до стрімкого переміщення капіталу на ринки, що розвиваються, побоюючись можливої появи «роздутих» цін на активи.

  Глобальна фінансова криза призвела до появи нових тенденцій у міжнародному інвестуванні. Щоб зберегти конкурентоспроможність, компаніям, що займаються управлінням активами, доведеться скоригувати стратегію своєї діяльності з урахуванням змін, що відбуваються в інвестиційних схемах.

  Чи готові ви до змін?

  Матеріали за темою:Будьте на зв'язку

Приєднуйтеся до нас в соціальних мережах, підписуйтеся на розсилку або завантажуйте наш мобільний додаток EY Insights.