Медико-біологічна галузь

Забезпечення стійкого розвитку компаній медико-біологічної галузі

Динамічні умови ведення бізнесу вимагають від компаній прийняття комплексних рішень. Для адаптації до численних змін, викликаних появою нових учасників ринку, законодавчими реформами, закінченням терміну дії патентів та зростанням числа хронічних захворювань, провідним компаніям медико-біологічної галузі потрібно розробити нову стратегію, зорієнтовану на потреби пацієнтів та підвищення ефективності заходів у сфері охорони здоров'я.

Міжнародна мережа EY з надання послуг компаніям медико-біологічної галузі об'єднує висококваліфікованих фахівців у різних країнах.

Наші послуги охоплюють такі сфери:


 • Cектор біотехнологій

  Сектор біотехнологій має значний потенціал до позитивних змін та встановлює нові стандарти в області охорони здоров'я, сприяючи зростанню добробуту і сталому розвитку в усіх країнах світу.

  Однак через невизначеність на ринках капіталу, посилення нормативних вимог та цінового тиску, зростання конкуренції в сфері придбання нових активів і змін в умовах ведення діяльності, компаніям медико-біологічної галузі доводиться долати значні труднощі.

  Компанія EY стала першою міжнародною організацією з надання послуг підприємствам галузі біотехнологій. Ми створили окремий напрям для обслуговування компаній даної галузі та активно беремо участь у її розвитку, випускаючи аналітичні матеріали і поширюючи свій професійний досвід.

  Таким чином, ми надаємо послуги значно більшому колу клієнтів в галузі біотехнологій, ніж будь-яка інша компанія з надання професійних послуг.

  Матеріали за темою:

 • Фармацевтична галузь

  Фармацевтичні компанії відчувають вплив масштабних змін у галузі, пов’язаних із розвитком науки, появою нових продуктів та послуг, трансформацією демографічної структури і бізнес-моделей, законодавчими реформами та зростанням очікувань зацікавлених сторін. Ми допомагаємо фармацевтичним компаніями у розвитку нової бізнес-моделі – Pharma 3.0.

  Окрім того, наші експертні центри публікують серію звітів, у яких подана актуальна галузева інформація з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, укладання угод, законодавства та бізнес-процесів, а також щорічно випускаємо огляд тенденцій розвитку фармацевтичного сектору під назвою Progressions. EY використовує свій досвід для допомоги клієнтам в успішній адаптації до глобальних змін та розвитку їх бізнесу.

  Ми знаходимося на порозі глобальних змін, спрямованих на підвищення ефективності заходів сектору охорони здоров'я, що викликані не лише появою нової продукції, але й зміною моделей поведінки. Основна увага приділятиметься збору інформації про нововведення, які найкраще зарекомендували себе в плані підвищення ефективності заходів з охорони здоров'я, для подальшої зміни моделі поведінки всіх зацікавлених сторін (пацієнтів, постачальників, виробників та інших) та запровадження цих нововведень.

  Матеріали за темою:

 • Сектор медичних технологій

  Враховуючи фактори старіння населення та поширення хронічних захворювань, а також посилення потреби в проведенні необхідних медичних процедур, - утримуватиметься стійкий попит на високотехнологічну медичну продукцію у довгостроковій перспективі.

  Для уникнення численних ризиків та труднощів, компанії мають демонструвати корисний ефект від інноваційних продуктів, дотримуватися вимог регулюючих органів і задовольняти потреби нових клієнтів.

  Поряд з консультуванням виробників медичної техніки, ми надаємо послуги в області аудиту багатьом компаніям, що входять до індексу Russell 3000 та рейтингу Standard & Poor's.

  EY володіє значним досвідом сприяння виробникам медичної техніки на ключових етапах бізнес-циклу: від організації венчурного фінансування та проведення IPO до запуску продукту і виходу на міжнародні ринки.

  Матеріали за темою:Будьте на зв'язку

Приєднуйтеся до нас в соціальних мережах, підписуйтеся на розсилку або завантажуйте наш мобільний додаток EY Insights.

Фармацевтичний сектор: iнформацiйний вiсник EY

Life Science Alert

 

EY-Applying IFRS 10 and IFRS 11

Застосування стандартів МСФЗ 10 та МСФЗ 11

Як застосування стандартів МСФЗ 10 і МСФЗ 11 вплине на співпрацю між учасниками медико-біологічної галузі? Дізнайтеся більше.