Підвищуємо прозорість, вдосконалюємо засоби контролю

  • Поділитися

Сучасні умови диктують необхідність підвищення рівня прозорості. Інвестори прагнуть отримати доступ до більш точної та актуальної інформації про компанії, транзакції, ринки і ризики. Регулюючі органи постійно посилюють контроль.

Сьогодні ведуться дискусії про те, як має розвиватися корпоративне управління. Обговорення цього питання іде на тлі змін до законодавства, запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності й посилення уваги громадськості до діяльності компаній. Ми вважаємо, що в сьогоднішніх умовах, коли ринки взаємопов’язані і взаємозалежні, міжнародна координація набуває дедалі більшого значення. Регулюючі органи та організації, що встановлюють стандарти, мають продовжувати спільну роботу із запровадження єдиних норм і стандартів в усьому світі.

Фахівці EY мають глибокі знання і досвід у галузі корпоративного управління і підготовки фінансової звітності, накопичені в процесі надання послуг компаніям з різних галузей, які ведуть діяльність у різних країнах світу. Ми сприяємо у вирішенні питань, пов’язаних з пенсійним забезпеченням, фінансовими інструментами, прямим і непрямим оподаткуванням, іноземною валютою, дочірніми компаніями, спільними підприємствами, резервами, реалізацією і знеціненням активів. Формуючи ефективні багатопрофільні команди фахівців для вирішення найскладніших питань, використовуючи перевірену на практиці глобальну методологію і запроваджуючи новітні аудиторські підходи, ми надаємо вам послуги, які відповідають конкретним потребам вашого бізнесу.

Для сприяння компаніям у застосуванні МСФЗ компанія EY пропонує ряд цікавих публікацій і корисних ресурсів про МСФЗ, а також доступ до останніх новин у цій галузі.


Recruiting for Europe’s boardrooms

We explore the call for greater diversity in boardrooms across Europe and provide five practical steps to improve boardroom recruitment.