Прес-реліз

Зростання M&A активності у біофармацевтичній галузі в 2015 році

Сан-франциско, Київ, 29 березня 2016 р.

 • Поділитися
Читати звіт на сайті EY
Завантажити звіт

У 2015 році в біофармацевтичній галузі спостерігалося різке зростання угод злиттів і поглинань (M&A), при цьому сукупна вартість угод, оголошених у 2015 році, склала понад 300 млрд доларів США, що є рекордним показником. Такі дані наведені в дослідженні компанії EY «Звіт про індекс економічного потенціалу та розрив у зростанні доходів»(Firepower Index and Growth Gap Report 2016). У більшості випадків ця діяльність була зумовлена ​​тим, що компанії прагнули до посилення концентрації бізнесу та ліквідації наявного розриву в зростанні доходів.1Попередні рекордні показники зростання угод M&A в галузі були досягнуті в 2014 році, коли сукупна вартість угод перевищила 200 млрд доларів США.


 • Рекордні показники сукупної вартості угод на рівні понад 300 млрд доларів США свідчать про трансформацію галузі
 • У 2016 році динаміка в галузі буде залежати від прогнозованих темпів зростання, консолідації покупців і передбачуваних витрат на охорону здоров'я
 • Біотехнологічні підприємства укладають все більше угод M&A, а їх економічний потенціал досягає нових максимальних показників
 • У спеціалізованих фармацевтичних підприємств виснажилися ресурси для укладання великих угод придбання

У 2016 році розрив у зростанні доходів може посилитися через формування вартості з урахуванням цінності продукції, жорсткої конкуренції серед виробників ключових лікарських препаратів і консолідації покупців, в результаті чого ситуація на ринках ще довго буде далека від стабільної.

Індекс економічного потенціалу EY визначає здатність біофармацевтичних компаній фінансувати угоди M&A на основі балансових показників і ринкової капіталізації. Відповідно, індекс економічного потенціалу компанії підвищується в разі зростання ринкової капіталізації або збільшенні коштів та їх еквівалентів, або за умов зменшення заборгованості компанії.

Глен Джованетті, керівник глобальної практики EY з надання послуг компаніям медико-біологічної галузі, говорить: «Ми не знаємо, чи будуть укладатися у 2016 році великі трансформаційні угоди вартістю понад 100 млрд доларів США, але ми впевнені у великій кількості угод з придбання та продажу активів, оскільки компанії прагнуть до посилення концентрації бізнесу і розширення масштабів діяльності у обраних напрямках терапії. Порівняно з минулим роком, кількість компаній з індексом економічного потенціалу щонайменше 3 млрд доларів США потроїлася, що означає посилення конкуренції, а також зростання кількості потенційних покупців активів. Великі фармацевтичні компанії, наприклад, можуть використовувати свою перевагу та продовжувати активну і стратегічно вивірену діяльність в галузі укладення угод для нарощування портфеля і ліквідації недоліків у виробничому процесі».

Незважаючи на те, що великі фармацевтичні компанії починають усвідомлювати залежність зростання від успішних науково-дослідних розробок в таких галузях, як онкологія й інфекційні захворювання, багато найбільших гравців будуть і надалі укладати угоди M&A для досягнення цільових показників зростання, приділяючи першочергову увагу придбанню та реалізації активів.

Інші ключові висновки нового дослідження:

 • Угоди M&A: спеціалізовані фармацевтичні підприємства знаходяться на першому місці за обсягом угод, далі – великі фармкомпанії, при цьому спостерігається зростання угод з боку біотехнологічних підприємств: на початку 2015 року активність на ринку була зумовлена ​​діяльністю спеціалізованих фармацевтичних підприємств. За загальною оцінкою на їх частку припала більшість угод в секторі виробництва спеціалізованих продуктів або непатентованих лікарських засобів. Однак пізніше в цьому ж році спостерігалося зростання угод з боку великих фармкомпаній, в той час як з боку біотехнологічних підприємств зростання було незначним, але плани на 2016 рік були досить амбітними.
 • Збереження розриву в зростанні: великі фармкомпанії нарощують розрив у зростанні, демонструючи зниження виручки порівняно з глобальним показником зростання обсягів продажів у біофармацевтичній галузі. Даний показник все ще залишається на рівні 100 млрд доларів США, що частково зумовлено різкими коливаннями валют. У 2016 році була лише одна угода, яка істотно вплинула на розрив у зростанні виручки великих фармкомпаній.
 • Індекси потенціалу спеціалізованих фармкомпаній знижуються, а індекси потенціалу біотехнологічних підприємств демонструють нові максимальні значення: після низки угод придбання за рахунок запозичень і зниження вартості акціонерного капіталу індекси потенціалу спеціалізованих фармкомпаній впали майже на 50%. Водночас, індекси потенціалу великих біотехнологічних підприємств продемонстрували максимальні значення, сягнувши 300 млрд доларів США.

Висновки на 2016 рік
Незважаючи на те що компанії біофармацевтичної галузі продовжують отримувати вигоду зі схвалення нових лікарських препаратів і солідного портфелю потенційних угод, в звіті йдеться про передумови, що можуть сприяти зростанню кількості угод M&A у 2016 та наступних роках:

 • Консолідація покупців може стати драйвером угод злиття та поглинання:об'єднання великих компаній-покупців і подальша консолідація керівників компаній фармацевтичної галузі дозволяють їм справити значний вплив на переговори. В результаті біофармацевтичні компанії можуть постати перед новими труднощами в рамках забезпечення зростання продажів, що зумовить необхідність угод M&A і призведе до зниження індексу їх потенціалу для скорочення розриву в зростанні.
 • Подальший продаж активів: на частку продажу активів припадає приблизно 25% від сукупної вартості угод M&A. До кінця 2015 року індекс компаній, що реалізують активи, зріс порівняно з іншими компаніями галузі та забезпечив великий сукупний прибуток для інвесторів. Під час подальшої трансформації портфелів продаж активів буде і надалі нараховувати приблизно 25% від угод M&A у 2016 році.
 • Біотехнологічні компанії посилять активність в укладенні угод: тиск покупців і конкуренція в розрізі певних розділів терапії підвищують ймовірність того, що кількість угод M&A перевищить показник 2015 року (25 млрд доларів США). Більше того, біотехнологічні компанії підвищили свій індекс потенціалу і збільшили частку на ринку в 2015 році, тим самим покращивши перспективи на 2016 рік.

Джеффрі Грін, керівник глобальної практики EY з надання консультаційних послуг із супроводу транзакцій компаніям медико-біологічної галузі, говорить: «Чинники, що забезпечують зростання угод M&A у 2015 році, зокрема консолідація покупців, зростання витрат на охорону здоров'я та необхідність зростання компаній, тільки посилюються. Враховуючи цей тиск, захмарні показники річного обсягу угод M&A в обсязі 200 млрд доларів США можуть стати новою реальністю у найближчому майбутньому. Ми очікуємо, що в 2016 році угоди злиттів і поглинань будуть спрямовані на завоювання більш вузьких терапевтичних ніш, посилення присутності в тому чи іншому регіоні та раціоналізацію портфеля активів».

Інформація про індекс економічного потенціалу EY 
Уже четвертий рік поспіль індекс економічного потенціалу EY вимірює здатність компаній фінансувати угоди на підставі їх балансу. Враховуються чотири ключові параметри: 1) готівкові кошти та їх еквіваленти; 2) наявний борг; 3) кредитні лінії та кредитоспроможність і 4) ринкова капіталізація. Модель сконструйована на основі наступних припущень: по-перше, компанія не буде купувати активи, вартість яких перевищує 50% її поточної ринкової капіталізації, по-друге, співвідношення власного та позикового капіталів компанії, що створюється під час угоди, не може перевищувати 30%.

Хоча деякі фармацевтичні компанії під час придбання вийшли за вказані межі, ми маємо намір застосовувати уніфіковану методологію для вимірювання відносних змін економічного потенціалу. Індекс економічного потенціалу вимірює здатність до укладення угод M&A, що фінансуються за рахунок готівкових грошових або позикових коштів. Він не вимірює здатність проводити операції з обміну цінними паперами. Однак зростання ціни на акції компанії збільшує її економічний потенціал відповідно до формули розрахунку індексу економічного потенціалу. Це зумовлено тим, що капітал дозволяє компаніям позичати більше коштів для фінансування угод.

У цьому дослідженні компанії були розділені на великі фармацевтичні компанії, спеціалізовані / такі, що випускають непатентовані лікарські засоби підприємства і великі біотехнологічні підприємства на підставі розміру, географічного охоплення та продуктового портфелю. У цьому дослідженні проаналізовано діяльність 17 великих фармкомпаній, 10 спеціалізованих / таких, що випускають непатентовані лікарські засоби підприємств і 11 біотехнологічних підприємств. ey.com/firepowerindex

Інформація про Міжнародний центр EY з надання послуг компаніям медико-біологічної галузі 
Усі без винятку компанії медико-біологічної галузі, від стартапів до великих міжнародних корпорацій, постають перед новими труднощами, зумовленими стрімкими змінами в системі організації охорони здоров'я. Нагляд з боку регулюючих органів посилюється, а вимоги до якості послуг і продуктів постійно зростають. Великі дані та інтелектуальні технології, які сьогодні можуть використовувати пацієнти, змушують учасників галузі докорінно переглядати свої підходи, приділяючи першочергову увагу прозорості діяльності та задоволенню запитів споживачів. З виходом на ринок охорони здоров'я гравців з інших секторів, налагодження продуктивної співпраці стає ще більш складним завданням. У непростих умовах сьогодення учасникам галузі необхідно бути впевненими в життєздатності прийнятої моделі ведення бізнесу та її окремих складових, починаючи з розробки нового продукту та закінчуючи виведенням його на ринок. Наш Міжнародний центр з надання послуг компаніям медико-біологічної галузі об'єднує понад 7000 фахівців в галузі аудиту, оподаткування, супроводу транзакцій та консультування в усьому світі для прогнозування тенденцій, визначення їх наслідків і розробки рекомендацій щодо ведення діяльності у світлі нових галузевих завдань. Ми готові допомогти вам у пошуку оптимальних шляхів досягнення успіху в нових умовах.

Актуальна інформація з ключових питань бізнесу, які впливають на діяльність компаній медико-біологічної галузі, представлена на сайті ey.com/VitalSigns. Для отримання більш докладної інформації про наші послуги ознайомтеся з ey.com/lifesciences або пишіть наglobal.lifesciences@ey.com. Twitter - @EY_LifeSciences.

Ми взаємодіємо з компаніями у країнах СНД, сприяючи у досягненні їх бізнес-завдань. У 20 офісах нашої фірми (у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Казані, Краснодарі, Ростові-на-Дону, Тольятті, Владивостоці, Южно-Сахалінську, Алмати, Астані, Атирау, Баку, Бішкеку, Києві, Ташкенті, Тбілісі, Єревані та Мінську) працюють 4500 фахівців.

Назва EY відноситься до глобальної організації та може відноситися до однієї чи декількох компаній, що входять до складу Ernst & Young Global Limited, кожна з яких є окремою юридичною особою. Ernst & Young Global Limited – юридична особа, створена відповідно до законодавства Великобританії, - є компанією, що обмежена відповідальністю її учасників, і не надає послуг клієнтам. Дізнайтеся більше на сайті:ey.com.

Прес-реліз випущений EYGM Limited, компанією, що входить до складу глобальної організації EY, яка також не надає жодних послуг клієнтам.


1. Розрив у зростанні визначається як різниця між прогнозованим зростанням обсягів продажів компанії фармацевтичної галузі або підгалузі (наприклад, великої фармацевтичної компанії) і загальним показником обсягів продажів на ринку лікарських препаратів за даними прогнозу IMS Health для глобальних ринків станом на 31 жовтня 2015 року.