Прес-реліз

Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері боротьби з корупцією ставить перед бізнесом нові завдання

Лондон, Київ, 20 квiтня 2016 р.

  • Поділитися
Читати звіт на сайті EY
Завантажити звіт

На тлі зростання геополітичної напруженості та підвищеної волатильності на фінансових ринках у світі дедалі частіше чути заклики до підвищення прозорості бізнесу. Про це йдеться в 14-му міжнародному дослідженні EY, присвяченому ризикам шахрайства у 2016 році, «Корпоративні порушення індивідуальні наслідки» (Global Fraud Survey 2016: Corporate misconduct – individual consequences). Таке зростання загроз, як посилення кіберзлочинності, фінансування тероризму та нещодавнє гучне розкриття інформації про можливе незаконне використання офшорних юрисдикцій низкою компаній та фізичних осіб у всьому світі, вимагають комплексних заходів не тільки з боку держави, а й самого бізнесу, для якого питання управління ризиками шахрайства, хабарництва та корупції ще ніколи не було таким актуальним.


  • Більшість компаній (91%) підтримують необхідність підвищення прозорості інформації про кінцевих бенефіціарів
  • Рівень корупції не знижується: 39% вважають його високим у своїй країні
  • На тлі непростих умов праці 42% респондентів виправдовують неетичну поведінку
  • Питання захисту персональних даних перешкоджають ефективній протидії кіберзлочинності, при цьому лише 41% фінансових директорів переймаються цим питанням

Як випливає з опитування EY, яке проводилося з жовтня 2015 року по січень 2016 року серед майже 3 000 менеджерів з 62 країн, бізнес одностайно виступає за більшу прозорість інформації про кінцевих бенефіціарів – 91% опитаних керівників хотіли б знати, хто насправді є власником організацій, з якими вони ведуть справи.

Девід Сталб, керівник глобальної практики послуг EY у сфері розслідування шахрайства та сприяння у спірних ситуаціях, говорить: «З огляду на тенденцію до посилення відповідальності за дії третіх осіб, а також нещодавні скандали, пов'язані з можливим використанням офшорних юрисдикцій з протиправною метою, отримання повної інформації про клієнтів, партнерів і постачальників стає пріоритетним завданням для бізнесу. Підвищення прозорості – це завдання, яке сьогодні хвилює всіх».

Проте більша прозорість інформації – це лише частина рішення. Частка респондентів, які вважають рівень корупції у своїй країні високим, майже не змінилася та становить 39% порівняно з 38% у 2014 і 2012 роках. Відповідаючи на питання про хабарництво та корупцію у своїй компанії, яке ставилося в рамках опитування вперше, 32% респондентів висловили особисту стурбованість, що подібна проблема може стосуватися їх місць роботи також.

Скоординовані зусилля регуляторів для викорінення корупції
Контрольно-наглядові органи різних країн розуміють масштаби збитку, який корупційні злочини можуть завдати фінансовій системі в непрості для неї часи, і тісно співпрацюють один з одним, щоб притягнути винних до відповідальності. Багато респондентів підтримують такі зусилля: 83% згодні, що активне кримінальне переслідування злочинців допомагає стримувати шахрайську діяльність, хабарництво та корупцію.

При цьому 42% респондентів зізнаються, що можуть виправдати неетичні дії, які здійснюються для досягнення запланованих фінансових показників, а 16% фінансових керівників середньої ланки готові схвалити ідею про пропозицію грошової винагороди в обмін на укладення або продовження контракту. У такій ситуації службам, відповідальним за дотримання корпоративної етики та нормативних вимог, вкрай непросто забезпечити ведення комерційної діяльності суворо в рамках правового поля.

Крім того, в країнах з економікою, що розвивається, поширена думка про те, що корупція часто залишається безкарною: 70% респондентів в Бразилії і 56% в Африці та Східній Європі вважають, що, незважаючи на оголошену в їх країнах боротьбу з корупцією, наявна система правосуддя неефективна.

«Через посилення взаємодії правоохоронних органів різних країн уникнути покарання за шахрайство, корупцію та хабарництво стало складніше, – зазначає Девід Сталб. – Однак відповіді респондентів, схвильованих розмахом зловживань, свідчать про те, що компанії як і раніше можуть серйозно постраждати від протиправної діяльності окремих співробітників. Без сумніву, активне впровадження нових технологій частково вирішить проблему. Ще більшого можна досягнути за рахунок використання інструментів криміналістичного аналізу, які допомагають забезпечити ефективне управління ризиками, а також запобігати та виявляти правопорушення».

Ініціативи, що реалізуються окремими державами та регуляторами в рамках боротьби з протиправною економічною діяльністю, дають свої плоди. Наприклад, в Індії, де на державному рівні вживають активних заходів для підвищення прозорості інформації та викорінення корупції, частка респондентів, які вважають рівень корупції в країні високим, знизилася з 67% в 2014 році до 58% у цьому. Така ж ситуація спостерігається у Китаї, де 74% респондентів позитивно оцінюють правозастосовну практику, що склалася у країні, і вважають ефективними антикорупційні заходи, що втілює уряд.

Дотримання законодавства як фактор успішного зростання
Розширення діяльності є найважливішим завданням для більшості компаній, однак вихід на новий ринок завжди пов'язаний з новими ризиками. Як свідчать результати опитування, багато компаній не вживають належних заходів щодо їх мінімізації, зокрема:

  • кожна п'ята компанія не включає в обсяг незалежної антикорупційної експертизи третіх осіб
  • кожна третя компанія не проводить перед прийняттям інвестиційного рішення оцінку національних або галузевих корупційних ризиків
  • лише половина компаній використовує інструменти криміналістичного аналізу для виявлення та зниження ризиків.

Критичне значення інновацій у світлі нових ризиків
Важливим джерелом інформації про правопорушення є самі співробітники. Гарячі лінії для отримання таких повідомлень організовані в 55% компаній, які взяли участь в опитуванні. Регулятори заохочують цю практику, і в деяких країнах, зокрема у США, за повідомлення про зловживання передбачено значну грошову винагороду. Однак такі механізми не завжди ефективні. За словами респондентів, їх успішній роботі заважають певні бар'єри, наприклад, почуття солідарності з колегами, підозрюваними в шахрайській діяльності, хабарництві або корупції (18%), або лояльність стосовно роботодавця (19%).

«Деякі співробітники, мотивовані абсолютно різними чинниками, готові використовувати конфіденційну інформацію своєї компанії в протиправних цілях або надавати до неї доступ третім особам, – говорить Девід Сталб. – Необхідність вирішувати завдання безпеки в контексті недоторканності персональних даних створює додаткові труднощі. Захист ділової інформації від хакерських атак і витоків зсередини самої організації повинен стати першочерговим завданням як для безпосереднього керівництва компанії, так і для її ради директорів. При цьому 59% вважають ризик кіберзлочинності низьким, і цей підхід необхідно кардинально переглянути».

Результати опитування бізнесу в Україні
Олексій Кредісов, керуючий партнер компанії EY в Україні, співголова Центру з дослідження ринків, що швидко розвиваються, EY Global: «На жаль, кількість респондентів, які вважають, що хабарництво та корупція широко розповсюджені в Україні, неухильно зростає: за останні три роки цей показник збільшився з 60 до 88%. Українські респонденти не вірять в бажання правоохоронних органів боротися з корупцією і не бачать прогресу в даній сфері. За даним критерієм наша країна знаходиться на найнижчих позиціях серед усіх країн-учасниць дослідження. 48% опитаних вважають, що правоохоронні органи прагнуть розслідувати випадки корупції, при цьому ставлячи під сумнів доведення відповідних справ до обвинувачувального вироку».

Олексій Тякін, старший менеджер, керівник практики з надання послуг у галузі розслідування шахрайства та сприяння у спірних ситуаціях, EY в Україні: «Більше третини респондентів – представників великих компаній в Україні – вважають, що в їх секторі пропозиція хабаря для отримання контракту є звичною практикою. Для порівняння: середній показник у розвинених країнах – близько 4%. Вочевидь, відсутність економічного зростання та несприятливий бізнес-клімат в нашій країні можуть підштовхнути бізнесменів до порушення етичних норм. Лише 60% опитаних згодні з тим, що переслідування за законом осіб, викритих у хабарництві або корупції, може утримати від подібних дій інших, цей показник нижчий від загальносвітового рівня у 83%.

Серед позитивних тенденцій можна зазначити те, що відсоток респондентів з України, які вважають важливим питання прозорості структури володіння компаній-контрагентів, наближається до середньосвітового. Водночас, спостерігається занепокоєння керівників з приводу кіберзагроз для їхнього бізнесу: в Україні високий відсоток тих, хто вважає кіберзлочинність серйозним ризиком для організації – 60 проти 47% у світі. У зв'язку з цим компаніям варто провести оцінку ризиків, зокрема кіберзагроз, і запровадити комплекс заходів для їх мінімізації».

Про 14-те міжнародне дослідження EY, присвячене ризикам шахрайства у 2016 році – Corporate misconduct – individual consequences
У період з жовтня 2015 року по січень 2016 року служба Ipsos MORI, що займається міжнародними ринковими дослідженнями, на замовлення компанії EY провела 2 825 інтерв'ю з представниками вищого керівництва найбільших компаній з 62 країн і територій. В Україні проведено 25 анонімних інтерв'ю з представниками великого бізнесу.

Звіт за результатами глобального опитування доступний за адресою: www.ey.com/FIDS

Інформація про компанію EY
EY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу угод і консультування. Наші знання та якість послуг, які ми надаємо, сприяють зміцненню довіри і впевненості на ринках різних країн у всьому світі. Ми формуємо команду видатних лідерів, під чиїм управлінням наш колектив виконує взяті на себе зобов'язання. Таким чином, ми робимо суттєвий внесок у поліпшення ділового середовища в інтересах співробітників, клієнтів і суспільства в цілому.

Ми взаємодіємо з компаніями у країнах СНД, сприяючи у досягненні їх бізнес-завдань. У 20 офісах нашої фірми (у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Казані, Краснодарі, Ростові-на-Дону, Тольятті, Владивостоці, Южно-Сахалінську, Алмати, Астані, Атирау, Баку, Бішкеку, Києві, Ташкенті, Тбілісі, Єревані та Мінську) працюють 4500 фахівців.

Назва EY відноситься до глобальної організації та може відноситися до однієї чи декількох компаній, що входять до складу Ernst & Young Global Limited, кожна з яких є окремою юридичною особою. Ernst & Young Global Limited – юридична особа, створена відповідно до законодавства Великобританії, - є компанією, що обмежена відповідальністю її учасників, і не надає послуг клієнтам. Дізнайтеся більше на сайті: ey.com.

Прес-реліз випущений EYGM Limited, компанією, що входить до складу глобальної організації EY, яка також не надає жодних послуг клієнтам.