Консультаційні послуги

 • Поділитися

Підвищення ефективності бізнесу

Як досягти щорічного росту?

Для повного розкриття потенціалу вашого бізнесу необхідно приділяти достатньо уваги безперервному підвищенню ефективності та збереженню позитивної динаміки. У нас є фахівці, які допоможуть вам у цьому.

З нами ви зможете досягти відчутних і стійких результатів на шляху до підвищення ефективності діяльності за такими напрямами: управління фінансами, управління відносинами з клієнтами та управління ланцюжком постачання.

Управління фінансами

Використовуючи досвід і багатопрофільний підхід, ми допоможемо вам при вирішенні таких завдань:

 • трансформація операційної моделі вашої фінансової діяльності
 • розробка проектів з аутсорсингу, офшорингу та створення центрів спільного обслуговування, а також управління такими проектами
 • оптимізація структури управління ефективністю діяльності
 • розробка та впровадження систем управління фінансами
 • розробка та впровадження систем управління витратами в рамках організації.

Управління відносинами з клієнтами

Створення, збереження і розвиток вигідних відносин з клієнтами вкрай важливі для бізнесу.

Команда наших фахівців допоможе вам вирішити наступні завдання:

 • розробка і впровадження ринкової та клієнтської стратегії
 • розробка та впровадження комплексних методів аналізу інформації про клієнтів, які допоможуть вам зрозуміти і передбачити їх потреби
 • розробка товарної стратегії, стратегії ціноутворення, просування продукції та використання маркетингових каналів для підвищення рентабельності і збільшення доходів
 • модернізація системи управління відносинами з клієнтами
 • підвищення ефективності відділів маркетингу і продажів
 • модернізація та прискорення процесу збору інформації про клієнтів.

Управління ланцюжком постачання

Від ефективності ланцюжка постачання може прямо залежати здатність вашої компанії конкурувати на ринку. Провідні компанії постійно шукають способи підвищення ефективності своїх ланцюжків постачання з метою зниження витрат, збільшення прибутку і, що найважливіше, збільшення корисного ефекту для акціонерів і споживачів.

Ми співпрацюємо з провідними організаціями і надаємо їм допомогу в реалізації стратегії, спрямованої на:

 • отримання інформації про стан ланцюжка постачання за допомогою аналізу надійних даних
 • трансформацію глобальних ланцюжків постачання з використанням міждисциплінарного підходу, який охоплює операційну діяльність, податки і ризики
 • аналіз, оцінку і зниження ризиків відділу закупівель з метою отримання стійких переваг у довгостроковій перспективі
 • модернізацію ланцюжків постачання та інфраструктури на ринках, які розвиваються, що є потужним каталізатором, який забезпечує отримання частки на ринку і збільшення прибутку
 • об'єднання концепцій з охорони навколишнього середовища, сталого розвитку та скорочення викидів вуглецю при створенні безперервних ланцюжків постачання
 • отримання інформації про ланцюжки постачання в конкретній галузі від наших досвідчених фахівців у відповідних напрямах.

Ми надаємо послуги з підвищення ефективності діяльності, спираючись на наші переваги і компетенції в області організації операційної діяльності, управління і прийняття стратегічних рішень.

Наші ключові компетенції:

Управління програмами та проектами

Великі та складні проекти і програми часто є критичними для досягнення компанією бізнес-цілей. Ця складність та все зростаючі регуляторні вимоги до розкриття інформації та її прозорості змушують керівників та спонсорів відповідати високим очікуванням щодо ефективності та співвідношення ціни та якості.

Ми працюємо з клієнтами з метою зменшення ризику провалу проекту та для підвищення впевненості в отриманні очікуваних вигод. Шляхом незалежної оцінки ми допомагаємо зменшити небажані несподіванки та уникнути надмірних витрат, вчасно виявляючи основні ризики для прийняття зважених рішень.

 • Консультаційні послуги з питань управління програмами та проектами – ми допомагаємо клієнтам бачити їх інвестиції крізь стратегічну призму та узгоджувати цілі з результатами діяльності, а також ефективно управляти ризиками.
 • Аудит програм та проектів – ми допомагаємо клієнтам ефективно керувати комплексними проектами та програмами, при цьому не втрачаючи бачення цілі. Ми здійснюємо перевірку готовності та ефективності проекту для зміцнення контролю, оптимізації процесів та уникнення проблем.
 • Реалізація програм та проектів – працюючи з клієнтами, ми зосереджуємося на цілях їх проектів і програм, щоб їх реалізація не виходила за рамки кошторису, строків та відповідала параметрам якості.

Стратегія бізнесу


Компанії кожної галузі повинні зважувати пріоритетність завдань у кожен відрізок часу – наприклад, необхідність переходу в суміжні області, пошуку нових можливостей та відкриття нових напрямків Підтримка лояльності клієнтів. Досягнення ефекту синергії. Запровадження нововведень. Управління вартістю та витратами. Внесення змін чи розробка нових продуктів. Усі ці завдання є складними, оскільки вони поєднують різні сфери діяльності, як, наприклад, фінанси, ланцюжок постачань, робота з клієнтами, управління персоналом.

Розуміючи бізнес наших клієнтів, ми можемо знайти рішення для кожної їх задачі. Ми працюємо з компаніями щодо розробки та втілення бажаної бізнес-стратегії і управління різними моделями й програмами всередині компанії.

 • Стратегічна перевірка – Ми визначаємо важелі, що управляють показниками діяльності наших клієнтів, допомагаємо розробляти та оцінювати стратегічні рішення та об'єднувати управлінську команду навколо спільного завдання.
 • Розробка операційної моделі – Ми допомагаємо клієнтам вирішувати питання витрат та налаштовуватися на раціональне зростання.  Це можливо шляхом виявлення основних можливостей для реалізації стратегії та згуртування навколо них процесів та інвестиційних планів. 
 • Розробка трансформаційних програм – Ми працюємо з нашими клієнтами з метою перетворення їх стратегічного бачення на економічно обґрунговану модель та структуру управління масштабними трансформаційними програмами.
 • Цінова та комерційна стратегія – Ми допомагаємо нашим клієнтам оптимізувати ціни, програми просування продуктів та торгові інвестиції з метою максимізації прибутку.

Управління персоналом та організацією


Сучасним компаніям притаманний один незмінний параметр: зміни. Реагування на зміни вимагає від лідерів гнучкості, адаптивності та енергійності в їх щоденній діяльності. Зміни відбуваються в усіх напрямках, і їх темп вимагає нових навичок і можливостей. Успішні компанії майбутнього не тільки реагують на зміни, а керують ними.

Наша допомога полягає в розробці комплексного підходу до управління вашими змінами та розвитку ваших можливостей у галузі змін; ми передаємо свої знання вашим працівникам – та посилюємо їх вміння ефективно управляти постійними змінами.

 • Розробка організаційної структури – ми створюємо організаційну структуру, чітко визначаємо ролі та якості, що знадобляться вашій компанії для досягнення стратегічних цілей. Ми допомагаємо вирішувати питання неефективних функцій і процесів, недоліків у прийнятті рішень, неефективного контролю, допомагаємо визначитися стосовно того, як краще управляти профільними та непрофільними активами і компаніями, визначити роль корпоративного центру, розробити економічно обґрунтовані моделі для децентралізації / централізації, а також сприяємо в інших аспектах покращення вашого бізнесу.
 • Системи управління показниками діяльності та КПД – ми допоможемо вам у розробці ключових показників діяльності (КПД), збалансованих систем показників та у впровадженні принципів Управління за Цілями , щоб надати вам можливість керувати бізнесом більш ефективно. Ми використовуємо нашу велику бібліотеку КПД, щоб обрати ті показники, які найбільше відповідатимуть вашій бізнес-моделі та цілям, забезпечать зв'язок зі стратегією та цінністю для зацікавлених сторін, запровадять зміни в управлінській звітності, а також в інших політиках та процедурах. Разом із нашими колегами з відділу Human Capital ми допоможемо розробити коротко- та довгострокові заохочувальні програми для вашого керівництва та сприятимемо в їх реалізації.
 • Стратегія управління змінами – ми допоможемо вам розробити чітке та лаконічне бачення майбутнього і втілити його в життя. Для масштабних перетворень, впровадження систем ERP, злиттів та поглинань, змін стратегічного напрямку ми розробляємо детальний план, підтримуємо трансформаційну діяльність і розробляємо комунікаційно-тренінгову стратегію, що враховує необхідність культурних та поведінкових змін. Ми допоможемо вам визначити та втілити найбільш прийнятну культуру впровадження змін усередині компанії, при цьому допомагаючи вам у відповідному трансформаційному процесі.

Консультування в галузі інформаційних систем


У якій би галузі діяльності компанії не використовувалися технології, вони неодмінно повинні справляти позитивний вплив – допомагати в задоволенні потреб клієнтів, ефективному управлінні операціями та підвищувати ефективність працівників. Проте реальність часто не відповідає очікуваннями, оскільки упровадити належну технологічну базу нелегко.

Ми працюємо з провідними гравцями у галузі бізнесу та технологій як у комерційному, так і в громадському секторі, щоб забезпечити незалежне консультування і допомогти нашим клієнтам: якнайкраще використовувати дані, інформаційні активи, технології та роботу фахівців, скоротити витрати на придбання, впровадження та операційну діяльність, змінити спосіб технологічної підтримки компанії для якісного покращення показників її діяльності, отримання прибутку від інвестицій, втілення нових та відновлення призупинених технічних проектів.

 • Стратегія ІТ – ми допомагаємо розробити бачення того, як організація повинна використовувати та підтримувати технології з метою реалізації бізнес-стратегії.
 • Реалізація ІТ-проектів – ми надаємо професійну підтримку стосовно того, як краще структурувати і впроваджувати проекти в галузі бізнес-змін за допомогою технологій. Ми допомагаємо в розробці та реалізації технічних рішень, а також у пошуку належних ІТ-систем та компаній, що надають ІТ-послуги, для задоволення потреб наших клієнтів.
 • Вибір системи і технологій – з метою реалізації комплексних трансформаційних проектів ми зосереджуємо увагу на діях, необхідних для аутсорсингу і придбання технологій та послуг, щоб скоротити витрати та зменшити ризик, пов'язаний із реалізацією проекту.
 • Архітектура ІТ-систем – ми допомагаємо клієнтам реструктурувати технології для кращої відповідності бізнес-стратегії та отримання більшого прибутку від інвестицій в ІТ; також ми допомагаємо клієнтам із розробкою практичних рішень у галузі архітектури ІТ.
 • Оцінка безпеки ІТ / Тестування на предмет захисту від несанкціонованого доступу.

Допомога у впровадженні системи SAP


Багатонаціональні компанії вкладають значні кошти у впровадження централізованих систем планування ресурсів підприємств (ERP). Як ефективний інструмент управління, ці системи використовуються в усіх офісах таких компаній у світі. В Україні впровадження ERP займає більше часу і потребує більше ресурсів, ніж в інших європейських країнах. Це пов'язано з частими змінами в бухгалтерській звітності та податкових принципах і їх відмінністю від міжнародних стандартів.

Щоб допомогти нашим клієнтам, які використовують SAP, у розгортанні цього рішення в українських офісах, ми пропонуємо допомогу в наступних областях:

 • Оцінка бізнес-проекту і стандартних налаштувань системи (за корпоративним шаблоном), виявлення основних відмінностей з точки зору вимог українського законодавства
 • Допомога налаштування стандартного пакету локалізації (AddOn)
 • Допомога при тестовому плануванні і проведенні тестів
 • Навчання ключових і кінцевих користувачів
 • Контроль за міграцією даних
 • Підтримка після запуску.

Наші консультанти використовують свій досвід у різних галузях для підтримки таких проектів, як конфігурація ERP-системи, консультування з питань фінансового обліку та податків. Ми пропонуємо клієнтам рішення, які є юридично прийнятними і можуть бути впроваджені у конкретній системі ERP.

Галузеві огляди

EY - Галузеві огляди

Аналітика від експертів EY в Україні – огляди актуальних тенденцій, що допоможуть керівникам у прийнятті правильних рішень. Дізнатися більше.