Аудиторські послуги

 • Поділитися

Дотримання вимог у галузі бухгалтерського обліку та оподаткування

Оберіть правильний курс і дотримуйтесь його

Організації постають перед все новими труднощами в дотримані мінливого законодавства. Дотримання міжнародних вимог бухгалтерського обліку та норм податкового законодавства потребують значних ресурсів та високого рівня компетенції.

Для ефективного виконання перелічених завдань компанії залучають зовнішніх фахівців. При цьому компаніям необхідно бути впевненими, що такі фахівці добре володіють інформацією про останні події у сфері фінансового і податкового законодавства, а також обізнані з національними нормативними вимогами, що часто змінюються.

Чому EY?

Наші фахівці мають широкий професійний досвід надання послуг з бухгалтерського обліку відповідно до національних та міжнародних стандартів, а також допомоги компаніям та представництвам з питань податкового обліку.

Як ми можемо допомогти

Централізовано координуючи свою діяльність, ми об’єднуємо накопичені знання та досвід у галузі фінансів та оподаткування з метою надання послуг, які дозволяють задовольнити широке коло потреб у галузі дотримання законодавчих вимог.

Спектр наших послуг охоплює такі напрями:

 Послуги з питань дотримання вимог у галузі бухгалтерського обліку згідно з П(с)БО та МСФЗ:

 • Ведення бухгалтерського обліку у програмі 1C (версія 7.7 або 8.0) на основі первісних документів клієнта згідно з П(с)БО /МСФЗ
 • Підготовка банківських платіжних документів (платіжні документи мають бути підписані через банк клієнта офіційною посадовою особою компанії клієнта, що має право підпису)
 • Підготовка проектів первісних облікових документів на основі інформації, наданої клієнтом
 • Обробка авансових звітів співробітників
 • Моніторинг та узгодження дебіторської та кредиторської заборгованості
 • Складання та подання нормативної фінансової звітності за П(с)БО/МСФЗ
 • Складання та подання інших необхідних звітів для Міністерства статистики

 Послуги з дотримання вимог у галузі оподаткування згідно з податковим законодавством України та подання звітності до державних податкових органів

У ході надання послуг клієнтам, які залучають нас на умовах делегування функцій (аутсорсинг), ми практикуємо одночасне ведення податкового та фінансового обліку. Це є більш ефективним, оскільки облікові записи можуть вестися в одному програмному забезпеченні для цілей як фінансового, так і податкового обліку. Ми також надаємо окремі консультації з дотримання вимог у галузі оподаткування для компаній, яким не надаються послуги з бухгалтерського обліку.

Фахівці EY складають і подають такі звіти:

 • Декларації з податку на прибуток (щоквартальний розрахунок оподатковуваного доходу та валових витрат, щорічне складання та подання декларацій з податку на прибуток з урахуванням положень Податкового кодексу), включаючи спрощення щомісячних авансових платежів з податку на прибуток (якщо це вимагається Податковим кодексом за певних умов)
 • Щомісячні накладні з ПДВ для платників податку на додану вартість
 • Звіти про першу реєстрацію транспортних засобів
 • Інші податкові звіти згідно з Податковим кодексом

 Послуги з нарахування заробітної плати і подання звітності

 • Проведення щомісячних нарахувань заробітної плати та надання розрахункових листків співробітникам
 • Визначення сум, сплачених співробітникам за відрядження з перевищенням встановлених норм (тобто добових), а також інших оподатковуваних витрат, що сплачуються співробітниками, та подальша оцінка податку, що має бути вирахуваний на ці суми з заробітної плати
 • Складання та подання щоквартальних форм 1ДФ (що узагальнюють валовий дохід та податок на доходи фізичних осіб) державним податковим органам
 • Складання та подання щомісячних звітів щодо внесків до соціальних фондів

 Інші види фінансової звітності згідно з узгодженими стандартами фінансової звітності

 • Фінансова звітність за МСФЗ або ЗПБО США у форматі, встановленому клієнтом
 • Узгодження та пояснення різниць між звітністю за П(с)БО та звітністю за МСФЗ/ЗПБО США
 • Складання управлінської звітності згідно з вимогами клієнта

Послуги з діагностики бухгалтерського обліку:

 • Оцінка загальної організації функції бухгалтерського обліку та методології ведення бухгалтерського обліку клієнта
 • Перевірка (вибіркова) наявності та якості первісних документів, що ведуться клієнтом
 • Перевірка порядку ведення бухгалтерського обліку основних операцій клієнта та відповідності вимогам П(с)БО/МСФЗ
 • Надання рекомендацій щодо удосконалення ведення бухгалтерського обліку та складання звітності за П(с)БО/МСФЗ, за необхідності

Бухгалтерський облік «під ключ»:

Ми організовуємо функцію бухгалтерського обліку та облікову систему для клієнта, включаючи таке:

 • Розробка та впровадження політики і процедур клієнта з бухгалтерського обліку згідно з П(с)БО/МСФЗ:
  • Розробка облікової політики згідно з П(с)БО/МСФЗ
  • Організація процедур з документообігу та обміну інформацією
 • Консультування зі встановлення комп’ютерної системи на базі програми 1C (версія 7.7 або 8.0) згідно з:
  • вимогами клієнта стосовно бухгалтерського обліку для цілей складання управлінської звітності
  • П(с)БО/МСФЗ для цілей фінансового обліку
  • податковим законодавством України
 • Допомога бухгалтерам у складанні фінансової, управлінської та податкової звітності
 • Спеціалізовані консультації з будь-яких питань бухгалтерського обліку
 • Надання персоналу на умовах аутсорсингу для забезпечення дотримання вимог у галузі бухгалтерського обліку.

Матеріали за темою

Geopolitical factors

Global Accounting & Auditing Information Tool

Інформаційний ресурс GAAIT об'єднує всі бухгалтерські та аудиторські стандарти, а також методичні матеріали, підготовані «Ернст енд Янг». Детальніше.

Assurance-RC-rhf_email

Глобальний інформаційний ресурс з МСФЗ (англійською мовою)

Відвідайте глобальний сайт з МСФЗ, де розміщені міжнародні МСФЗ бюлетені, аналітика та навчальні веб-модулі.

Global Fraud Survey a place for integrity

Протидія шахрайству: час для чесності

Наше 12-е дослідження з питань боротьби з шахрайством показало: хоча багато компаній активізували зусилля в сфері протидії хабарництву і корупції, багато роботи ще попереду.

US GAAP and IFRS convergence

МСФЗ

Відвідайте розділ www.ey.com/UA/ifrs для того, щоб бути в курсі останніх подій в галузі впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності.