EY - HR сертифікація

HR сертифікація: наші спільні кроки до успіху

«Успіх приходить насамперед до того, хто вивчив свою справу»
Ханс Георг Гадамер

 • Поділитися

Із задоволенням запрошуємо вас на програму HR сертифікації від EY People Advisory Services.

Унікальна модульна програма тренінгів охоплює всі основні напрямки інтегрованого управління талантами та дозволяє зрозуміти місце HR в управлінні бізнесом в цілому (завантажити Програму в PDF).

Сертифікація буде корисною співробітникам та керівникам департаментів управління персоналом, адміністративному персоналу, що виконує функції HR, співробітникам інших підрозділів, що планують здобути знання у сфері HR.

Цілі програми:

 • Систематизувати теоретичні знання учасників в галузі управління персоналом
 • Сформувати цілісну картину системи управління персоналом та її місця в загальній системі управління бізнесом
 • Надати прикладні інструменти і ознайомити з практикою їх застосування
 • Ознайомити з найкращими світовими практиками у сфері інтегрованого управління талантами
 • Навчити учасників використовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань.

HR сертифікація від EY Академії Human Capital

Програма курсу:

1. Модуль «Основи управління талантами» - 1 день

1.1. Тренінг «Основи управління талантами»

 • Бізнес-клімат та його вплив на управління персоналом
 • Еволюція поглядів на управління персоналом та роль HR підрозділу в компанії
 • Інтегрована система управління талантами – огляд передових світових практик
 • HR професіонал нового поколінняОрганізаційна структура підрозділу управління персоналом
 • Регламентація діяльності з управління персоналом
 • Оцінка ефективності служби управління персоналом: основні метрики

2. Модуль «Управління талантами» - 3 дні

2.1 Тренінг «Рекрутинг та адаптація персоналу»

 • Стратегічний погляд на рекрутинг
 • Стратегія рекрутингу – зв’язок з кадровим плануванням
 • Етапи повного циклу рекрутингу
 • Поняття, цілі та аспекти побудови бренда роботодавця
 • Алгоритм побудови ціннісної пропозиції роботодавця
 • Організація процесу пошуку, оцінки, відбору, найму та адаптації – роль рекрутера та лінійного керівника
 • Профіль та основні компетенції рекрутера
 • Канали пошуку персоналу та їхня ефективність
 • Методи оцінки кандидатів
 • Типові помилки при проведенні співбесід
 • Концепція відбору персоналу за компетенціями
 • Приклади практик на ринку праці у сфері рекрутингу
 • Показники ефективності рекрутингу

2.2. Тренінг «Навчання та розвиток персоналу»

 • Цілі і завдання навчання та розвитку персоналу
 • Комплексний підхід до навчання та розвитку співробітників в контексті побудови культури самонавчальної організації
 • Організація процесу навчання та розвитку в компанії: визначення потреб, планування, реалізація, контроль та оцінка ефективності
 • Компоненти програми навчання персоналу
 • Інструменти формального та неформального навчання
 • Корпоративний університет як ефективна форма навчання всередині компанії
 • Ринкові тенденції у сфері навчання та розвитку персоналу
 • Показники ефективності процесу навчання та розвитку персоналу

2.3. Тренінг «Управління кар'єрою та планування наступників»

 • Цілі і завдання управління кар'єрою та планування наступників
 • Основні підходи та інструменти управління кар'єрою та наступництвом
 • Побудова кар’єрних карт
 • Оцінка персоналу для цілей кар’єрного розвитку та планування наступництва
 • Зв'язок системи планування кар'єри та планування наступництва з оцінкою ефективності персоналу
 • Визначення індивідуальних кар'єрних можливостей та планів
 • Розробка та реалізація індивідуальних планів розвитку
 • Формування пулу талантів
 • Світові тенденції у сфері управління кар'єрою і планування наступників
 • Оцінка ефективності процесу управління кар'єрою і планування наступників

3. Модуль «Управління ефективністю» - 1 день

3.1. Тренінг «Управління ефективністю персоналу»

 • Цілі і завдання управління ефективністю персоналу
 • Основні підходи до управління ефективністю компанії та їх вплив на управління ефективністю персоналу
 • Зв'язок системи оцінки ефективності з іншими системами управління талантами
 • Підходи до оцінки ефективності персоналу. Процедури оцінки
 • Оцінка за цілями – принципи та основні інструменти. Підхід до розробки КПЕ в рамках системи оцінки персоналу
 • Оцінка за компетенціями – принципи та основні інструменти
 • Оцінка ефективності та потенціалу
 • Побудова комплексної системи оцінки персоналу
 • Конструктивний зворотній зв'язок як важливий елемент системи оцінки ефективності персоналу
 • Особливості впровадження системи оцінки ефективності персоналу, можливі складнощі і засоби їх подолання
 • Особливості розробки довгострокового плану дій на основі результатів оцінки ефективності персоналу
 • Метрики управління ефективністю

4. Модуль «Управління винагородою» - 1 день

4.1. Тренінг «Управління винагородою»

 • Поняття винагороди і компенсації. Місце компенсації в загальній винагороді
 • Система винагород в компанії - основні елементи та їх взаємозв'язок, концепція загальної винагороди
 • Компенсаційна стратегія та її зв’язок зі стратегією бізнесу
 • Встановлення внутрішньої, зовнішньої та індивідуальної справедливості оплати праці
 • Методологія та основні етапи побудови грейдингової структури оплати праці
 • Місце змінної частини в системі загальної грошової винагороди
 • Програми короткострокового та довгострокового стимулювання співробітників – основні види та особливості застосування
 • Українська практика: основні тенденції та особливості застосування змінної грошової винагороди на українському ринку
 • Структура та призначення соціального пакета. Основні види пільг. Найбільш поширені види пільг на ринку праці

5. Модуль «Основи законодавства для професіоналів у галузі управління персоналом» - 2 дні

5.1. Тренінг «Основи трудового права та кадрове діловодство в Україні»

 • Огляд трудового законодавства України
 • Правові аспекти структурування відносин з співробітниками і «контракторами»
 • Укладення колективного договору: обов'язок чи право роботодавця?
 • Порядок прийому на роботу (укладення трудових договорів та контрактів)
 • Особливості прийому на роботу іноземних громадян
 • Вибір підходящої структури робочого часу (ненормований робочий день, підсумований облік робочого часу, гнучкий графік роботи). Порядок і процедура подання та оформлення відпусток
 • Порядок і процедура припинення трудових відносин із працівниками залежно від підстав
 • Загальні вимоги до кадрового діловодства в Україні
 • Система кадрового діловодства
 • Ведення регуляторних документів
 • Ведення розпорядчих документів
 • Ведення облікових документівВедення звітних документів

5.2. Тренінг «Основні аспекти нарахування заробітної плати в Україні»

 • Строки виплати заробітної плати
 • Робочий час. Компенсація за роботу у понаднормовий час
 • Порядок розрахунку середньої заробітної плати
 • Мінімальна заробітна плата
 • Нарахування щомісячної компенсації – основні етапи розрахунку заробітної плати, збір даних, первинні документи, основна заробітна плата та інші компенсаційні виплати (відпускні, лікарняні та інші)
 • Індексація заробітної плати
 • Порядок оподаткування додаткових благ (наприклад, страхування, харчування, спортивних абонементів). Застосування натурального коефіцієнта
 • Надання співробітникам житла
 • Надання корпоративного автомобіля
 • Забезпечення корпоративним мобільним зв'язком
 • Оподаткування – єдиний соціальний внесок (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)
 • Звітність по ЄСВ і ПДФО. Штрафи
 • Порядок оформлення відряджень. Витрати на відрядження

6. Модуль «Організаційний розвиток» - 5 днів

6.1. Тренінг «Управління змінами та стресом в організації»

 • Цілі і завдання управління змінами. Теоретичні концепції управління змінами
 • Основні етапи процесу управління змінами
 • Оцінка ступеня готовності організації до змін
 • Формування команди для управління змінами. Комунікації та їх роль в управлінні змінами
 • Джерела стресу. Діагностика рівня стресу та способи його вимірювання в організації
 • Організаційна модель управління стресом
 • Роль лінійних керівників в управлінні стресом та поняття позитивної поведінки керівників
 • Управління стресом в умовах кризи та нестабільної ситуації в країні

6.2. Тренінг «Створення організаційної культури, націленої на результат»

 • Теоретичні концепції корпоративної культури
 • Поняття ефективної корпоративної культури в контексті організації-лідера. Ключові відмінності корпоративної культури як такої від ефективної корпоративної культури, націленої на результат
 • Типологія корпоративних культур. Особливості діагностики та оцінки корпоративної культури
 • Оцінка і аналіз корпоративної культури на предмет відповідності цілям організації. Візуалізація (побудова профілю) існуючої і бажаної корпоративної культури
 • Розробка плану дій за результатами діагностики корпоративної культури
 • Поняття залученості персоналу. Ключові фактори впливу на залученість персоналу
 • Принципи та інструменти формування, а також підходи до підвищення рівня залученості персоналу
 • Вимірювання рівня задоволеності і залученості персоналу

6.3. Тренінг «Кадрове планування»

 • Цілі і завдання кадрового планування. Зв’язок кадрового планування із стратегією компанії
 • Основні етапи стратегічного планування забезпечення людськими ресурсами
 • Визначення якісної потреби в персоналі – створення портрету «ідеального співробітника»
 • Основні компоненти та етапи моделювання компетенцій. Підхід до розробки моделі компетенцій
 • Визначення кількісної потреби в персоналі – інструменти аналізу попиту та пропозиції співробітників, а також виявлення розривів між попитом та пропозицією
 • Розробка та впровадження плану дій з кадрового планування – звідки взяти необхідну кількість підходящих співробітників
 • Моніторинг, адаптація та контроль плану

6.4. Тренінг «Основи організаційного дизайну»

 • Роль організації та основні теорії організацій
 • Цілі організаційного дизайну. Елементи організаційного дизайну: структура, дизайн робіт, комунікаційні потоки, люди
 • Основні види організаційних структур та їх ключові особливості
 • Підходи до дизайну робіт та механізми координації робіт
 • Формальна і неформальна структура організації
 • Люди (персонал): кількість та професійний рівень співробітників, визначення ефективної системи стимулювання
 • Вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища  на організаційний дизайн
 • Етапи організаційного дизайну та використовувані інструменти
 • Метрики організаційної ефективності

6.5. Тренінг «Розробка HR стратегії компанії»

 • Еволюція ролі HR – HR як стратегічний партнер
 • Бізнес-стратегія та роль HR. Основні етапи стратегічного планування
 • Вибір HR стратегії в залежності від бізнес-стратегії
 • Цілі та завдання стратегічного планування для HR
 • Фактори, що впливають на формування HR стратегії
 • Етапи розробки HR стратегії компанії
 • Оцінка зрілості HR функції компанії як інструмент розробки HR стратегії
 • Бюджетування в HR
 • Основні підходи до розробки бюджету
 • Основні статті HR бюджетуМетрики ефективності (показники успішності) HR стратегії

Звертаємо увагу на те, що можливе також навчання за окремими модулями або тренінгами.

Будемо раді відповісти на всі Ваші запитання!

Звертайтеся, будь ласка, до Анни Скребнєвої за телефоном: +380 (44) 490-3000 (вн. 3450) або пишіть на адресу: pas.academy@ua.ey.com.

Будемо раді бачити вас на тренінгах програми!

Команда EY People Advisory Services