Change your people? Or change your people?

  • Поділитися

 

Уміння управляти трудовими ресурсами – запорука успіху організації

Сьогодні в умовах глобалізації бізнесу, посилення нормативних вимог і зростаючої конкуренції ефективна стратегія управління персоналом є одним з важливих факторів успіху.

Наші фахівці пропонують комплексний підхід до управління персоналом, включаючи розробку програми переведення співробітників, ефективну організацію праці, управління талановитими і перспективними кадрами. Розроблений нами комплексний підхід допоможе вам визначити найбільш перспективні напрями для розвитку кадрових ресурсів.

Послуги в галузі міжнародного переміщення співробітників

Наскільки добре ви налагодили процес міжнародного переміщення співробітників?

Наші послуги в області міжнародного переміщення співробітників спрямовані на вирішення комплексних завдань, пов'язаних з дотриманням законодавчих вимог, підготовкою звітності та управлінням ризиками. Ми пропонуємо великий спектр послуг для вдосконалення стратегії переведення співробітників:

Послуги приватним клієнтам

Команда висококваліфікованих фахівців по роботі з приватними клієнтами допоможе вам визначити стабільне середовище для розміщення капіталу, нові можливості для бізнесу або країну для встановлення громадянства. Дізнайтеся більше про наші послуги з брошури.

Послуги з управління мобільним персоналом

Послуги в галузі соціального забезпечення співробітників

Послуги з підтримки співробітників, що перебувають у службових відрядженнях

Управління талантами і винагорода персоналу

Управління персоналом відповідно до вашої бізнес-стратегії

Наші послуги в сфері залучення і заохочення перспективних кадрів допомагають вирішити низку питань, що виникають при реалізації програм мотивації співробітників, управління професійним розвитком та ефективністю діяльності персоналу. Ми можемо допомогти у вдосконаленні наступних напрямів:

Побудова системи оплати праці

Ми надаємо послуги зі структурування та гармонізації системи оплати праці. Наша гнучка методика оцінки та градації посад дозволяє створити систему градації посад, що відповідає потребам бізнесу наших клієнтів та закладає основу для ефективного функціонування всіх інших процесів в галузі управління персоналом. Розробка системи окладних діапазонів на основі системи градації посад дозволяє впорядкувати систему оплати праці, підвищити її прозорість, виявити та усунути можливу неузгодженість систем оплати праці в різних напрямках бізнесу компанії, а також встановити залежність рівня винагороди кожного співробітника від складності та важливості виконуваної ним роботи. Наявність великої постійно оновлюваної бази даних ринкових рівнів винагороди дозволяє нам правильно зорієнтувати клієнтів у розмірах заробітної плати на різних посадах, а також надавати онлайн-підтримку з адміністрування системи оплати праці.

Програми короткострокової мотивації

Ми розуміємо прагнення наших клієнтів оптимізувати витрати на персонал та підвищити їх ефективність. Програми короткострокового стимулювання дозволяють встановити залежність розміру винагороди співробітників від результатів роботи. Дані програми допомагають визначити пріорітетність завдань на всіх рівнях управління і спрямувати діяльність співробітників, окремих підрозділів і компанії в цілому на досягнення найбільш важливих цілей та завдань. Завдяки посиленню матеріальної зацікавленості персоналу в досягненні загальних короткострокових і середньострокових бізнес-цілей компанії підвищується загальна ефективність діяльності персоналу, що справляє синергетичний ефект на діяльність компанії вцілому.

Програми довгострокової мотивації (включаючи участь у капіталі)

Ми допомагаємо нашим клієнтам розробити та впровадити програми довгострокової мотивації співробітників, в тому числі такі, що базуються на участі в капіталі компанії. Програми дозволяють об'єднати інтереси власників компанії та найманих менеджерів, забезпечити баланс між середньостроковими цілями та довгостроковим стійким розвитком бізнесу, а також створити інструмент утримання ключових керівників. Ми готові сприяти в розробці програм довгострокової мотивації «з нуля» або провести аналіз існуючих програм з точки зору їх відповідності ринковій практиці, а також цілям та завданням бізнесу з урахуванням бухгалтерських, податкових та інших законодавчих вимог, що діють в країнах, де реалізуються або будуть реалізовані такі програми. Гнучкий підхід EY та глибоке розуміння даного питання дозволяють розробити ефективний інструмент довгострокової мотивації, відповідно до специфіки бізнесу кожного нашого клієнта.

Управління ефективністю діяльності персоналу

Наші рішення в даній області допомагають побудувати об'єктивну систему оцінки ефективності та результативності діяльності персоналу та прийняття управлінських рішень на основі результатів оцінки. Грамотно побудована система оцінки діяльності персоналу дозволяє оперативно орієнтувати роботу співробітників на виконання пріоритетних для бізнесу завдань, своєчасно виявляти та усувати «слабкі» місця в системі управління компанією, управляти талантами, а також є основою для прийняття кадрових рішень, визначення потреби в розвитку персоналу, планування кар'єри. Наявність чітких орієнтирів у роботі, об'єктивної системи оцінки результатів і визнання досягнень працівників дозволяє підвищити мотивацію персоналу до ефективної діяльності і є запорукою успіху компанії в цілому.

Пенсійне забезпечення працівників

Управління професійним розвитком і кар’єрою

Супровід угод злиття та поглинання, HR due diligence

Ми застосовуємо низку інструментів і методик для надання підтримки на всіх етапах корпоративної угоди:

  • HR due diligence: ми допомагаємо виявляти та оцінювати фінансові, правові та репутаційні ризики, пов'язані з трудовими відносинами, які можуть вплинути на підсумкову ціну покупки бізнесу в ході здійснення угоди. Також ми сприяємо у визначенні додаткових витрат, пов'язаних з трудовими відносинами, необхідних для подальшої інтеграції бізнесу, і допомагаємо їх оптимізувати.
  • Перші кроки: довгостроковий успіх бізнесу багато в чому залежить від того, наскільки швидко після укладення угоди наші клієнти зможуть вирішити «гарячі» завдання в галузі управління персоналом. До таких завдань належать, як правило, збереження кадрового потенціалу та утримання ключових співробітників, організація системи ефективної комунікації змін та детальне планування подальшої інтеграції в галузі управління персоналом. Наш досвід дозволить нашим клієнтам швидко зорієнтуватися в нових умовах, а також сформувати та підтримати позитивний настрій в колективі в період змін.
  • Інтеграція бізнесу: після будь-якої угоди можливість досягнення поставлених цілей залежить від того, наскільки успішно була здійснена інтеграція бізнесів. Наш досвід та методики допоможуть оперативно гармонізувати системи управління персоналом в усіх аспектах, вибудувати структуру HR служби нового бізнесу, оптимізувати чисельність персоналу і в результаті створити сприятливе середовище для успішного розвитку вашої нової організації.

Заробітна плата і звітність (в тому числі на глобальному рівні)

Моніторинг ринку праці

Компанія EY починаючи з 2000 року регулярно проводить огляди заробітних плат і компенсацій. Результати даної роботи дозволили нам створити широку базу ринкових даних по заробітним платам, а також по політикам та практикам компаній в галузі управління персоналом. Щорічно в базу даних надходить інформація від більш ніж 900 організацій за понад 500 посадами. Проведення оглядів заробітних плат на регулярній основі, а також використання сучасного програмного забезпечення дозволяє постійно підтримувати наявну в нас інформацію в актуальному стані й оперативно надавати нашим клієнтам актуальні дані за рівнями заробітних плат в зручному форматі. Ми допомагаємо клієнтам вибудувати систему винагороди згідно з ринковою практикою, структурувати компенсаційний пакет, оцінити конкурентоспроможність поточного рівня винагороди, а також оптимізувати витрати на персонал.

Тренінги та семінари

Тренінги, семінари з питань управління персоналом, що проводяться досвідченими консультантами, дозволять поліпшити навички та підвищити кваліфікацію HR фахівців наших клієнтів, підвищити обізнаність керівників з найкращими практиками управління персоналом для підвищення ефективності роботи співробітників та організації в цілому, опанувати методики та принципи розробки і оптимізації різних інструментів управління персоналом, ознайомитися з найкращими світовими практиками в інтегрованому управлінні талантами, а також бути в курсі поточних світових та вітчизняних тенденцій на ринку праці.

Підвищення ефективності HR-функції

Ефективне управління персоналом для досягнення цілей бізнесу

Сьогодні перед HR-службами стоїть непросте завдання - максимально ефективно використовувати кадрові ресурси, підвищуючи рентабельність і оптимізуючи діяльність в умовах скорочення бюджету, в тому числі на найм нових співробітників.

Ми пропонуємо допомогу в розробці та реалізації програм, спрямованих безпосередньо на підвищення ефективності кадрової функції та вдосконалення системи управління персоналом:

Стратегія управління персоналом

Дотримання законодавчих вимог в галузі управління персоналом і управління ризиками

Ми допомагаємо нашим клієнтам зорієнтуватися в нюансах українського трудового права та забезпечити дотримання вимог законодавства у галузі трудових відносин. Наші фахівці нададуть сприяння в ідентифікації сфер ризику та розробці заходів щодо їх усунення, а також організують консультаційну підтримку діяльності ваших HR фахівців у галузі трудового права. Зважений підхід і багатий досвід EY в галузі правового супроводу діяльності HR служб дозволяють нашим клієнтам завжди відчувати себе впевнено в правовому полі.

Підвищення ефективності процесів з управління персоналом

Ми пропонуємо ініціативи в частині розробки моделі управління персоналом, що забезпечує ефективну реалізацію HR функції в компанії (включаючи формування оптимальної структури HR служби). Ми допомагаємо організувати роботу HR служби і побудувати відповідні бізнес-процеси оптимальним чином з точки зору трудових, фінансових, часових та адміністративних витрат, які потрібні для виконання поставлених завдань. Застосовуючи комплексну методику, ми пропонуємо нашим клієнтам найкращі рішення в даній області, що довели свою ефективність на практиці,та адаптуємо їх під особливості бізнесу кожного клієнта.

Послуги з розрахунку заробітної плати і кадрового адміністрування (в тому числі аутсорсинг)

 Аудит HR функції

Повномасштабний аудит HR функції в компанії дозволяє оцінити ефективність організації даної функції (у рамках кожного напрямку), визначити відповідність існуючих HR політик найкращим ринковим практикам, а також цілям і завданням компанії і виявити області для подальших покращень. За результатами аудиту ми допомагаємо розробити детальний план подальших дій, спрямованих на підвищення ефективності служби з управління персоналом та сприяємо його реалізації.

Матеріали за темою

EY - Огляди заробітних плат та компенсацій

Огляди заробітних плат та компенсацій – 2019

Компанія EY запрошує до участі в черговому раунді проведення оглядів заробітних плат і компенсацій. Дізнайтеся умови участі.

Огляд мегатрендів управління персоналом

Як роботодавцю залишатися конкурентоспроможним та залучати талановитих фахівців в умовах постійних змін? Дізнайтеся з огляду галузевих трендів у сфері управління персоналом, який ініціювали «Київстар» та EY в Україні.

Human Capital

Стратегічні перспективи ринку праці України – 2017

Фахівці EY People Аdvisory Services опитали директорів по персоналу та керівників компаній та з'ясували, які виклики і можливості стоять перед роботодавцями у різних галузях. Дізнайтеся більше.

EY - Дослідження рівня залученості персоналу

Дослідження рівня залученості персоналу

Як визначити, чи достатньо мотивовані ваші працівники на виконання завдань з максимальною віддачею? Дізнайтеся більше про діагностику рівня залученості співробітників за методологією EY.

EY - Дослідження «Найкращий роботодавець - 2014»

Найкращий роботодавець

Що приваблює у роботодавцях кандидатів з досвідом роботи та студентів в Україні? Дізнайтеся з нашого дослідження.

EY - Новини «People Advisory Services»

Новини «People Advisory Services»

Повідомлення про важливі зміни трудового законодавства, міграційних правил для іноземних співробітників, а також про методи ефективного управління персоналом та мотивації команди.

Human Capital

Вісник з трудового права в країнах EMEIA (включно з Україною), англійською мовою

  • Весна 2017 – Законодавство України в сфері праці сягає радянських часів
  • Весна 2016 – Застосування різних форм зайнятості на українському ринку праці
  • Квітень 2015 р. – Запобігання дискримінації на робочому місці
  • Грудень 2014 р. – «Охорона праці»
EY - The call for a more strategic HR

Зростання актуальності стратегічно орієнтованої кадрової служби

Дослідження, проведене аналітичною службою Harvard Business Review, присвячене питанням розвитку кадрової служби та її впливу на всі аспекти діяльності організації. Дізнайтеся докладніше.

EY - Collaborative deployment: a key to global mobility

Спільні зусилля – ключ до успіху в галузі міжнародного переміщення співробітників

Процес міжнародного переміщення співробітників стає дедалі складнішим. Чи можна досягти успіхів у цій сфері, підвищивши ефективність взаємодії з командами з інших країн? Відповідь на це та інші запитання – в нашому дослідженні.

EY - How collaborating with HR can drive growth

Як взаємодія з кадровою службою може сприяти зростанню бізнесу?

Співробітники – це найцінніший актив будь-якої компанії. Темпи зростання та результати діяльності організації безпосередньо залежать від їх навичок, кваліфікації, знань і здібностей.

Нагору