• Відео: Зростання «зелених» інвестицій

  Ще п'ять років тому зелені облігації існували лише в теорії, а сьогодні вони змінюють інвестиційний ландшафт. Керівники напрямку EY із надання послуг в галузі чистих технологій та сталого розвитку обговорили фундаментальну трансформацію ринку.

 • Розуміти своє значення для економіки: наскільки це важливо для бізнесу

  Як оцінити внесок вашої компанії в розвиток економіки, в яких випадках це доцільно робити, і як це допоможе при формуванні вашої стратегії? Детальніше - в брошурі EY.

 • Як підвищити енергоефективність в промисловості?

  Витрати промислових підприємств на енергоресурси за останні п'ять років не зменшилися, а споживання енергії навіть зросло на 5%. Які чотири фінансових механізми дозволять підвищити енергоефективність?

 • Енергетична стратегія підприємства

  Як компанії можуть підвищити ефективність використання енергоресурсів? За допомогою індивідуально розробленої енергетичної стратегії. Дізнайтеся про підхід і послуги EY у цій сфері.

 • Енергоефективність – «невидиме паливо» промислових компаній

  Ефективне використання енергоресурсів допомагає знизити собівартість продукції та підвищити рентабельність підприємств. Ми вивчили потенціал підвищення енергоефективності в Україні, Росії, Казахстані та Білорусі. Детальніше - у нашому дослідженні.

 • Оцінка впливу бізнесу на розвиток суспільства

  Оцінка впливу бізнесу на розвиток суспільства важлива для зміцнення соціального бренду компанії та ефективного витрачання коштів. Дізнайтеся, які інструменти оцінки існують і як EY може допомогти.

 • Послуги в галузі «зеленої» економіки

  Послуги EY зі стратегічного планування, реалізації та моніторингу діяльності, пов'язаної з розвит-ком «зеленої» економіки, для державних органів різного рівня, інститутів розвитку, компаній і діло-вих об'єднань.

 • Переваги звітності в галузі сталого розвитку

  Наше дослідження показало, що головною причиною, через яку компанії вирішують розкрити інформацію про екологічну, соціальну діяльність та корпоративне управліннія, є забезпечення інформаційної відкритості для зацікавлених сторін. Детальніше.

 • Шість тенденцій в галузі сталого розвитку компаній

  Яких заходів вживають компанії у відповідь на внутрішні і зовнішні ризики в галузі сталого розвитку та наскільки вони готові до цих ризиків? Дізнайтеся з дослідження.

Послуги в галузі сталого розвитку

Огляд послуг в області чистих технологій та сталого розвитку

Питання управління ризиками та використання можливостей, пов'язаних зі стійким розвитком і впровадженням чистих технологій, сьогодні стають все більш актуальними. Жорсткість законодавчих вимог, посилення тиску з боку зацікавлених осіб, соціальні ризики, ефективність соціальних інвестицій, пошук варіантів зниження споживання ресурсів, вторинне використання матеріалів, екологічність та безпека виробництва - це питання, що хвилюють керівників компаній і вимагають конкретних рішень.

Які переваги ви отримуєте, якщо дотримуєтеся принципів сталого розвитку?

Управління ризиками та відповідність вимогам

Мінімізація стратегічних, операційних, фінансових та репутаційних ризиків, а також ризиків невідповідності законодавчим та іншим вимогам за рахунок:

 • Коректного відображення екологічних та соціальних ризиків в карті ризиків компанії
 • Контролю ключових показників в області охорони навколишнього середовища, охорони праці, виробничої безпеки, управління персоналом, взаємодії з місцевими громадами і органами державної влади
 • Своєчасного врахування вимог і змін природоохоронного та трудового законодавств, а також законодавства в сфері енергоефективності
 • Відповідності вимогам міжнародних фінансових інститутів та інших кредиторів й інвесторів.

Скорочення витрат

 • Скорочення операційних витрат (наприклад, підвищення ефективності використання енергоресурсів, зниження економічного збитку, пов'язаного з забрудненням навколишнього середовища)
 • Підвищення ефективності соціальних інвестицій.

Використання нових можливостей

 • Вихід на нові сегменти ринку
 • Оновлення бізнес-моделі
 • Диференціація продуктів і послуг
 • Підвищення конкурентоспроможності
 • Залучення нових споживачів і партнерів.

Підвищення довіри зацікавлених сторін

 • Удосконалення корпоративного управління та підвищення прозорості діяльності
 • Зростання інвестиційної привабливості
 • Підвищення лояльності клієнтів, врахування потреб партнерів
 • Розвиток корпоративної культури і мотивації персоналу
 • Підтримка діяльності компанії місцевими спільнотами.

Ми пропонуємо широкий спектр послуг в області чистих технологій та сталого розвитку: від розробки стратегії і визначення цілей компанії в галузі сталого розвитку до допомоги в реалізації програм та оцінки їх ефективності.

Консультаційні послуги

 
 • Діагностика діяльності в галузі сталого розвитку та розробка стратегії
 • Удосконалення системи управління ризиками, пов'язаними з питаннями сталого розвитку
 • Сприяння в побудові відповідального ланцюжка постачання
 • Оцінка впливу бізнесу на розвиток суспільства
 • Розробка та сприяння у впровадженні процедур відповідального фінансування
 • Консультування з питань чистих технологій і ресурсоефективності
 • Сприяння у підготовці нефінансової звітності

Послуги з незалежної перевірки

 
 • Незалежна перевірка нефінансового звіту для підтвердження достовірності та повноти інформації, а також відповідності стандартам нефінансової звітності
 • Незалежна перевірка ключових показників діяльності, представлених в нефінансовому звіті
 • Верифікація даних про викиди парникових газів

Послуги з проведення досліджень

  Аналіз законодавчих вимог і галузевих тенденцій з питань чистих технологій та основних напрямів сталого розвитку

 

Послуги з супроводу угод

 
 • Аналіз відповідності активів, які є предметом угоди, законодавчим та іншим вимогам в області охорони навколишнього середовища, охорони праці, промислової безпеки та прав людини
 • Аналіз існуючих екологічних і соціальних зобов'язань активів, які є предметом угод
 • Виявлення ризиків, пов'язаних з очікуваними змінами законодавства в галузі охорони навколишнього середовища, охорони праці та промислової безпеки
 • Підтримка в розробці та реалізації інвестиційних стратегій, пов'язаних з чистими технологіями

 
  Контакти

  Віктор Коваленко 
  Керівник відділу послуг у галузі сталого розвитку
  Офіс: Київ
  Тел.:  +380 (44) 490 3000
  Факс: +380 (44) 490 3030

  Будьте на зв'язку

  Приєднуйтеся до нас в соціальних мережах, підписуйтеся на розсилку або завантажуйте наш мобільний додаток EY Insights.

  EY - CaSS
  EY має великий досвід стратегічного консультування в сфері сталого розвитку. Дізнайтеся, як ми можемо допомогти вам.


  Переваги звітності у сфері сталого розвитку
  EY - Value of Sustainability
  Головною причиною, через яку компанії вирішують розкрити інформацію про екологічну, соціальну діяльність та корпоративне управління, є забезпечення інформаційної відкритості для зацікавлених сторін. Дізнайтеся більш детальну інформацію з останнього дослідження EY щодо цінності нефінансової звітності.