Податкові та юридичні послуги

Ми допоможемо вам успішно орієнтуватися у змінах, що відбуваються в податковій сфері

Умови ведення бізнесу та вимоги податкового законодавства серйозно змінилися. Темпи цих змін постійно пришвидшуються, а самі зміни стають дедалі складнішими. Ми допоможемо вам успішно орієнтуватися у динамічному середовищі.

Держава намагається підвищити податкові надходження в умовах зростаючої конкуренції на ринках праці і капіталу. Податкові органи адаптують стратегії контролю за дотриманням податкових вимог та податкові політики до змін у сфері ведення бізнесу. Компанії знаходяться у пошуках балансу між конкуруючими інтересами, прагнучи забезпечити не тільки дотримання законодавчих вимог, але й зростання корисного ефекту.

Ми можемо допомогти вам у вирішенні таких важливих завдань з урахуванням поточної ситуації в оподаткуванні. Ми працюємо за такими напрямками:


 • Ведення бізнесу з урахуванням особливостей оподаткування в різних країнах світу

  У всьому світі сфера оподаткування продовжує зазнавати серйозних змін. Практично щодня ми чуємо про зміни у податковій політиці, посилення контролю за дотриманням податкових вимог і зростання репутаційних ризиків.

  Конкуруючі інтереси

  Перед міжнародними компаніями зараз стоїть завдання врівноваження конкуруючих інтересів, і ще ніколи це завдання не було настільки складним. Їм доводиться захищати інтереси свого бізнесу за допомогою моніторингу і реагування на зміни в сфері податкової політики, законодавства та контролю за дотриманням податкових вимог. При цьому міжнародні компанії зацікавлені в тому, щоб їх податкові служби забезпечували не тільки бездоганне виконання законодавчих вимог, але й створення корисного ефекту для компанії.

  Держава прагне зібрати усе належне 

  З точки зору економічної політики будь-який уряд зацікавлений в тому, щоб його країна сприймалася як привабливе місце для ведення бізнесу та залучення робочої сили і капіталу в умовах зростаючої конкуренції на світових ринках.

  Разом з тим кожна держава прагне збільшити рівень податкових надходжень до державної скарбниці. Уряд намагається віднайти баланс, що, з одного боку, дозволить забезпечувати податкові надходження , а з іншого – успішно конкурувати з іншими країнами, не відлякуючи при цьому ні інвесторів, ні іноземну робочу силу, тим паче що і капітал, і робоча сила відрізняються високою мобільністю.

  Податкові органи, у свою чергу, адаптують стратегії контролю за дотриманням податкових вимог та податкові політики до змін у сфері ведення бізнесу. Вони прагнуть забезпечити правильний розподіл ресурсів за нагальними завданнями та категоріями платників податків. Податкові органи більш активно діляться передовими напрацюваннями та інформацією про платників податків зі своїми колегами з інших країн, щоб допомогти зібрати усі належні державі кошти.

  Кількість податкових суперечок зростає

  Як наслідок, зростає кількість спорів між платниками податків та податковими органами, що стають складнішими і коштують їх учасникам все дорожче. Тенденція тільки посилюється в результаті співпраці між податковими органами різних країн, а також у міру переходу країн, що розвиваються, до складніших стратегій в області оподаткування. Санкції за податкові правопорушення посилюються, а загрози виникнення репутаційних ризиків зростають.

  Ми можемо допомогти вам подолати труднощі

  Ми можемо допомогти вам у моніторингу і реагуванні на зміни, що часто виникають в податковій політиці, а також в оцінці економічних та податкових наслідків цих змін.
  У випадках, коли заходи податкової політики створюють перешкоди для розвитку вашого бізнесу, які не були враховані законодавчими органами, ми можемо допомогти налагодити взаємодію (на рівні вашої компанії або групи компаній, що мають спільні цілі) з урядом, щоб:

  • роз'яснити суть перешкоди;
  • розробити логічну і обґрунтовану альтернативну стратегію;
  • змоделювати потенційні наслідки;
  • запропонувати альтернативний варіант у такій формі, який влаштує законодавчі органи.

  Ми також допоможемо вам вирішити питання, пов'язані з розв`язанням податкових спорів, контролем за дотриманням податкової дисципліни та розкриттям інформації, які можуть виникати в різних країнах світу.

  Ми звертаємо особливу увагу на попередні податкові угоди з метою управління податковими ризиками, щоб допомогти вам правильно і послідовно подавати податкові декларації та оформлювати відповідну підтверджуючу документацію.

  У разі виникнення спору наші фахівці спираються на колективні знання про методи роботи податкових відомств і все частіше об'єднують зусилля для сприяння у врегулюванні складних або делікатних податкових спорів. Для створення умов, що забезпечують постійне вдосконалення відповідного процесу після врегулювання спору, ми взаємодіємо з іншими фахівцями EY в галузі оподаткування, що дозволяє зменшити ймовірність виникнення подібних ситуацій у майбутньому.

  З представлених нижче матеріалів ви можете дізнатися про нашу точку зору і результати досліджень актуальних тенденцій і питань в галузі податкової політики та контролю за дотриманням податкових вимог.

  Матеріали за темою

  TAX-RC-tdr_tl_sm

  Альтернативні підходи до вирішення спорів

  Податкові органи адаптують свої стратегії до змін у сфері ведення бізнесу. Над цим повинні замислитися і платники податків. Детальніше про альтернативні підходи до вирішення спорів.

 • Ефективне податкове структурування постачання

  Умови, в яких сьогодні доводиться працювати великим міжнародним компаніям, ніколи не були настільки мінливими і складними. Компанії адаптують свої ланцюжки постачання до жорсткіших конкурентних умов ринку з метою максимізації отримання виручки та підвищення цінності для акціонерів і споживачів.

  Сьогодні компанії активно розширюють міжнародну діяльність у пошуках нових ринків і можливостей для забезпечення ефективності витрат. За таких умов вони все частіше розширюють ланцюжок постачання.

  Кожна зміна в ланцюжку постачання пов'язана з новими витратами і ризиками

  Поряд з просуванням на нові ринки провідні компанії активно розвивають існуючі ланцюжки постачання з метою забезпечення ефективності витрат і підвищення рентабельності своїх операцій на розвинених ринках.

  Провідні компанії визнають необхідність комплексного ініціативного планування

  Незалежно від того, йдеться про вихід на нові ринки або про підвищення ефективності діяльності на існуючих ринках, провідні компанії, яким вдалося домогтися успіху в нових умовах, об'єднує одна риса - вони повною мірою усвідомлюють, що комплексне ініціативне планування в рамках удосконаленої моделі ланцюжка постачання дозволить їм реалізувати нові можливості і максимально мінімізувати ризики.

  Тільки по-справжньому комплексний підхід дозволяє оцінювати та ефективно управляти усіма витратами (в тому числі податковими), пов'язаними зі створенням ланцюжка постачання.

  Наслідки змін

  Кожен день компанії приймають рішення про те, як змінити свою операційну діяльність у міжнародному маштабі.

  Складність при прийнятті рішень такого роду полягає в тому, що необхідно поглянути на проблему комплексно з урахуванням усіх її аспектів. У рамках проведеного аналізу необхідно розглянути і податкові наслідки, оскільки будь-які зміни в бізнесі можуть спричинити дуже серйозні зміни в податковій стратегії компанії.

  Наш підхід

  Найчастіше компанії починають займатися податковим плануванням тільки після того, як було визначено вузьке коло можливостей або альтернатив розвитку бізнесу – що знижує ефективність процесу планування. Інтегрувавши процес міжнародного податкового планування на більш ранньому етапі, компанія може визначити альтернативні варіанти або операційні моделі, які в цілому будуть більш ефективними.

  Завдяки комплексному підходу, якого дотримується наша практика з надання послуг в галузі ефективного податкового структурування поставок, ми можемо реалізувати переваги, які не були б можливими, якби такого роду інтеграція не здійснювалася від самого початку.

 • People Advisory Services: управління ризиками, пов'язаними з міжнародним переміщенням співробітників

  За умов глобалізації бізнесу, посилення нормативних вимог і зростання конкуренції на загальному тлі виділяється один надзвичайно важливий фактор успіху: співробітники. Інвестиції в залучення і розвиток персоналу є дуже важливими, оскільки можуть дати компанії значну конкурентну перевагу.

  Провідні компанії приділяють особливу увагу таким напрямкам роботи з персоналом:

  • Залучення та утримання найкращих фахівців
  • Розподіл кадрів по різних країнах і вирішення питань, пов'язаних з міжнародним переміщенням співробітників
  • Ефективне управління персоналом та вирішення питань, пов'язаних з оплатою праці
  • Управління ризиками, вирішення питань корпоративного управління та забезпечення дотримання законодавчих вимог.

  Управління ризиками, пов’язаними з міжнародним переміщенням співробітників

  Розвиток потенціалу співробітників є одним з пріоритетних напрямків діяльності будь-якої компанії. Разом з тим останні тенденції в сфері оподаткування свідчать про те, що великі компанії, які здійснюють міжнародне переміщення кадрів, схильні до ризиків, пов'язаних з недотриманням нормативних вимог у галузі оподаткування і податковими спорами.

  Умови ведення бізнесу та податкові режими, які за останні кілька років зазнали серйозних змін, продовжують змінюватися і сьогодні. Процес глобалізації стає все більш інтенсивним, а світова фінансова криза стала каталізатором не лише глобалізації, але і трансформаційних процесів у бізнесі. Багато ринків зростають швидшими темпами, ніж до кризи.

  У рамках цих тенденцій спостерігається конвергенція підходів до вирішення низки питань, що лежать в їх основі. Це призводить до того, що транснаціональні компанії, які здійснюють міжнародне переміщення співробітників, постають перед багатьма ризиками. Хоча роботодавці можуть розробити і застосувати чітку політику міжнародного переміщення співробітників, вважається, що співробітники, які залишаються не охопленими даною політикою, можуть стати джерелом ризиків, якими необхідно управляти.

  Непередбачені зобов'язання, пов'язані з забезпеченням дотримання вимог податкового законодавства

  Відрядження все частіше призводять до виникнення непередбачених податкових зобов'язань, а пов'язані з ними ризики – це проблема не лише конкретних співробітників. Ці ризики даються взнаки і на рівні всієї компанії, а податковій службі найчастіше нічого не відомо про масштаб проблеми. Податкові органи зі свого боку надають все більшого значення цим питанням і дуже ефективно користуються новими технологіями для визначення моменту виникнення податкового зобов'язання. Ми є свідками формування нових податкових режимів, в умовах яких значення цих питань буде тільки зростати.

  Управління ризиками має стати для міжнародних компаній першочерговим завданням.

  Завдання надзвичайної важливості?

  Необхідність сплати податків на доходи фізичних осіб, на перший погляд, може здатися відносно легким завданням, однак воно може спричинити ефект доміно. У такому разі ризики, пов'язані зі створенням постійного представництва, проведенням податкової перевірки або сплатою значного штрафу, стануть проблемою всієї корпорації.

  Зміни в законодавстві відбуваються все швидше (наприклад, зміни, пов'язані з жорсткістю вимог до визначення створення постійного представництва). Ці види законодавчих норм використовуються країнами для підвищення загального рівня податкових надходжень.

  Оскільки держава продовжує шукати способи розширення бази оподаткування, можна припустити, що податкові органи будуть вчитися один у одного, беручи участь в спеціалізованих форумах, наприклад: форум країн ОЕСР з податкового адміністрування, форум Міжамериканського центру з податкового адміністрування (CIAT), Королівського інституту оподаткування (CIOT) і дослідницької групи з вивчення азіатського досвіду податкового адміністрування (SGATAR). При цьому вони дуже швидко будуть переймати один в одного процеси і технології. Як наслідок, ми, швидше за все, станемо свідками того, що це питання набуде актуальності і для більш широкого кола невеликих компаній.

  Компанії, що визнають існування всього спектра репутаційних і фінансових ризиків, а також ризиків, пов'язаних з діяльністю окремих співробітників, докладають серйозні зусилля, щоб забезпечити дотримання нормативних вимог. Зростає усвідомлення того, що ці питання стають все більш актуальними з точки зору репутації та фінансової діяльності.

  Як ми допомагаємо компаніям

  Наші фахівці з питань управління персоналом застосовують технології, які допомагають компаніям виявляти ризики, пов'язані з короткостроковим відрядженням працівників, ще до того, як вони виникнуть. Якщо податковий спір вже виник, міжнародна мережа фахівців EY в галузі вирішення податкових спорів скористається своїми знаннями про податкову культуру і відповідні процеси, а також налагодженими взаєминами з податковими органами відповідної країни з метою вирішення ситуації.

  Матеріали за темою

  TAX-RC-tpc_tl_sm

  Відряджені співробітники: податкові та імміграційні ризики

  Держави посилюють імміграційне і податкове законодавство стосовно відряджених співробітників та їх компаній-роботодавців. Провідні компанії активно працюють над зменшенням таких ризиків. А ви?


Матеріали за темою

EY - Податково-юридичні новини

Податково-юридичні новини

Аналіз останніх постанов та інших новин податкового законодавства, що впливають на бізнес в Україні.

Buy-side Sell-side

Новини «People Advisory Services»

Повідомлення про важливі зміни трудового законодавства, міграційних правил для іноземних співробітників, а також про методи ефективного управління персоналом та мотивації команди.

Юридичні новини

Юридичні новини

 • 10 липня 2019 р. - Національний банк скасував обмеження щодо репатріації дивідендів
 • 8 травня 2019 р. - Національний банк підвищив місячний ліміт на репатріацію дивідендів до 12 млн євро
 • 10 липня 2018 р. - Опубліковано Закон України «Про валюту і валютні операції»
 • 14 червня 2018 р. - Національний банк продовжив дію вимоги обов'язкового продажу 50% надходжень в іноземній валюті
 • Архів «Юридичних новин»

academy_uk

Міжнародні податкові новини (англійською мовою)

Останні оновлення щодо актуальних податкових вимог з різних країн світу.

Оподаткування в різних країнах світу: міжнародний досвід

Оподаткування в різних країнах світу: міжнародний досвід

У посібниках (англійською мовою) розглянуті різні питання оподаткування в 150 країнах світу.


Будьте на зв'язку

Приєднуйтеся до нас в соціальних мережах, підписуйтеся на розсилку або завантажуйте наш мобільний додаток EY Insights.

Розсилка вісників

Щоб підписатися на електронну розсилку податково-юридичної практики EY в Україні, заповніть, будь ласка, форму.