Бухгалтерський облік та звітність

В умовах стрімкого розвитку технологій, постійних змін нормативно-правового середовища та підвищеної уваги з боку регуляторів фінансові керівники змушені готувати звітність ще якісніше та швидше. Компанія EY готова допомогти фінансовим службам адаптуватися до умов, що постійно змінюються.

Новий стандарт Ради з МСФЗ з обліку оренди

Компанія EY готова надати вам консультаційну підтримку щодо застосування МСФЗ (IFRS) 16 та розробити ефективний план розвитку з урахуванням впливу нового стандарту на ваш бізнес. 

Детальна інформація

Як EY може допомогти

Фінансовим керівникам, у тому числі фінансовим директорам, контролерам та керівникам казначейств, стає все складніше готувати звітність для зацікавлених сторін.

Для фінансових служб сьогодні стоїть завдання ефективно та без зайвих витрат оптимізувати процес підготовки звітності. Зацікавлені особи, включаючи членів правління, вимагають більше інформації та у стислі терміни. Стандарти, що випускаються Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності та Радою зі стандартів фінансового обліку, зазнають постійних змін, так само як і національні стандарти бухгалтерського обліку в міру їх відповідності з міжнародними. Додаткове навантаження створюють зміни нормативного характеру та вимоги щодо підвищення прозорості звітності. Ситуація ускладнюється ще й тим, що компанії вимагають від фінансових керівників більшої участі у вирішенні стратегічних та операційних питань.

Компанії та їхні фінансові керівники повинні усвідомити та оцінити вплив цих змін на їхній бізнес та фінансові результати, а також на роботу фінансової служби. Для цього їм необхідно направити всі зусилля на розвиток необхідних технічних бухгалтерських навичок, виявлення необхідності розробки єдиної облікової політики та чітких правил, запровадження нових інноваційних технологій, інструментів та засобів аналітики, а також удосконалення навичок та знань працівників для підвищення якості підготовки фінансової звітності.

Наші консультанти з питань фінансової звітності та бухгалтерського обліку допомагають провідним компаніям орієнтуватися в постійно мінливих вимогах до бухгалтерського обліку та підготовки звітності, а також знаходити рішення пов'язаних з ними практичних питань.

Ми надаємо такі послуги, що відповідають конкретним потребам наших клієнтів у всьому світі:

  • розробка єдиної облікової політики підприємства та порядку ведення документації;
  • оптимізація фінансових процесів та засобів контролю, у тому числі розробка або інтеграція процесів у межах трансформації фінансової служби та впровадження системи планування ресурсів підприємства (системи ERP);
  • прискорення переходу на GAAP, МСФЗ та МСФЗЗГ;
  • виправлення контрольних рахунків та суттєвих недоліків;
  • облік похідних фінансових інструментів та товарних контрактів;
  • оптимізація процесу підготовки обов'язкової звітності;
  • аналіз складнощів, які можуть виникнути внаслідок запровадження нових стандартів та методів бухгалтерського обліку, у тому числі аналіз їх впливу на існуючі системи та процеси;
  • розробка інструментів для впровадження нових стандартів бухгалтерського обліку та сприяння у процесі прийняття рішень.

Новий стандарт визнання доходу

Компанія EY готова надати консультаційну підтримку у вирішенні найважливіших для вас питань шляхом розробки індивідуальної та інтелектуальної стратегії управління змінами, пов'язаними із застосуванням МСФЗ (IFRS) 15.

Детальна інформація

Зв'яжіться з нами

Сподобався матеріал? Напишіть нам, щоб отримати додаткову інформацію