Ваша стратегія розподілу капіталу збільшує чи зменшує прибуток акціонерів? Ваша стратегія розподілу капіталу збільшує чи зменшує прибуток акціонерів?

Автор Evan Sussholz

EY US Transaction Advisory Services

Global client services partner and experienced transaction advisor who helps clients enhance shareholder value by making better decisions around capital strategy. Dedicated husband and father.

6 хвилин читання 3 груд. 2018
Схоже за темами Стратегія й транзакції

Процес розподілу капіталу потребує змін. Відсутність систематичного підходу приведе компанію до втрати переваги від створення довгострокової цінності.

У всіх секторах економіки компанії стикаються з факторами, що викликають підривні зміни. Ці фактори включають галузеву конвергенцію, геополітичну невизначеність і технології, що радикально змінюють поведінку користувачів. Вони змушують компанії швидко змінюватись. Наш досвід показує, що застосування компанією систематичного підходу до розподілу капіталу підвищує її шанси на отримання переваги від глобальних змін й забезпечує їй гнучкість. Це дозволяє швидко оцінювати нові інвестиційні можливості, як тільки вони виникають.

Відсутність системного підходу призводить до неправильних інвестиційних рішень, внаслідок чого доходи акціонерів можуть впасти, фінансові результати погіршитись, а тиск інвесторів зросте. Згідно з проведеним EY дослідженням, в якому взяли участь понад 500 фінансових директорів глобальних компаній, 72% респондентів визнали, шо процес розподілу капіталу в їхніх компаніях вимагає вдосконалення.

Результати опитування дозволяють виокремити ключові напрями, за якими ви можете адаптувати стратегію розподілу капіталу, щоб забезпечити створення цінності.

Пропонуємо вам ознайомитись із результатами опитування за секторами економіки: промислове виробництво, сектор споживчих товарів, медико-біологічна галузь і сектор технологій.

Потенціал для вдосконалення

72%

фінансових директорів визнають, що процес розподілу капіталів у їхніх компаніях вимагає вдосконалення.

(Chapter breaker)
1

Частина 1

Створення гнучкої системи прийняття рішень

Відсутність гнучкості заважає ефективному розподілу капіталу й зростанню.

В епоху невизначеності й підривних змін максимальну цінність для акціонерів можна досягнути лише через ефективний розподіл капіталу, який працює на реалізацію бізнес-стратегії й забезпечує можливість коректувати дії. Проте лише 40% опитаних фінансових директорів можуть швидко змінити підхід до розподілу капіталу, переглянути можливості і внести зміни до планів інвестицій.

Використання можливостей

40%

фінансових директорів можуть застосувати гнучкий підхід до капіталу.

Дані — необхідна, але не єдина умова

Попри технологічний прогрес 41% фінансових директорів вважають недостатню кількість даних однією з основних перешкод для оптимального розподілу капіталу. Світ бізнесу швидко змінюється. Компанії мають шукати нові шляхи до розуміння чинників прибуткового зростання, а потім використовувати дані для оцінки цих чинників.

Отримання даних є лише першим кроком. Якщо компанія не може ефективно їх використати, вона має переглянути інструменти аналізу даних і застосувати ті, що дозволяють отримати цінну інформацію. Інструменти візуалізації даних не тільки покажуть тенденції та фактори вартості компанії, але й підвищать залученість стейкхолдерів.

Налагоджений процес аналітики для прийняття рішень є необхідною умовою успішного управління капіталом.
Андре Тох
Партнер, Ernst & Young

Свобода у використанні грошових коштів

Можливість перерозподілу капіталу є необхідною умовою гнучкості в прийнятті рішень.

Компанії з сильною культурою управління грошовими коштами розуміють цінність грошових потоків і не допускають непродуктивного використання капіталу в низькорентабельних або непрофільних підрозділах чи юрисдикціях. Це дає їм перевагу — вони можуть швидко скористатися можливістю вигідної інвестиції, що в умовах невизначеності й стрімких змін є критично важливим для підтримки стійкості бізнесу.

Управління ризиками

Гнучкість дозволяє компаніям швидко реагувати на нові можливості або загрози. Проте вона може вимагати від компанії прийняття більш високого ризику чи здійснення високодохідних інвестицій.

Прийняття високих ризиків і здійснення високодохідних інвестицій на корпоративному рівні чи через власний венчурний фонд дозволять знизити стурбованість щодо короткострокових втрат із боку керівників структурних підрозділів, чиїх фінансових стимулів це може торкнутися. 41% респондентів вказали, що такі інвестиції здійснюються на корпоративному рівні, а 23% зазначали, що вони пропонуються й здійснюються венчурним фондом компанії. Третина респондентів повідомила, що всі затверджені проекти здійснюються тим структурним підрозділом, який їх запропонував незалежно від рівня ризику.

Компанія, яка приділяє увагу культурі управління грошовими коштами, здатна швидко реагувати на нові можливості.
Майк Лоулі
EY Americas Valuation, Modeling and Economics

Підхід компанії Disney до збереження гнучкості при прийнятті ризиків допоміг їй адаптуватися до конвергенції й підривних змін у медіасекторі й індустрії розваг. У портфелі компанії є як не ризикові інвестиції (придбання кіностудій Lucasfilm і Marvel), так і більш ризикові, але потенційно прибутковіші (часткове придбання відеострімінгового сервісу Hulu). Це демонструє збереження гнучкого підходу при розподілі капіталу й збереження при цьому сильних балансових показників. Протягом останніх п'яти років сукупна річна дохідність акцій Disney знаходилася на рівні 13%, що приблизно на 300 базисних пунктів вище середньої дохідності за акціями зіставних компаній і компаній, що входять до індексу S&P 500.

Зміцнення довіри при розподілі капіталу
(Chapter breaker)
2

Частина 2

Зміцнення довіри при розподілі капіталу

Прозорість розподілу капіталу підвищує довіру між компанією й інвесторами.

Довіра виникає, коли компанії демонструють інвесторам лист успішно реалізованих інвестиційних проектів і розкривають інформацію не тільки за конкретними ініціативами (інвестиції в розробку нової лінійки продуктів, підписання угоди придбання чи вдосконалення функціоналу обробки даних), але й дотримуються прозорості при відборі об'єктів для інвестицій, а також при стратегічному розподілі капіталу. Даг Джордано, старший віце-президент компанії Pfizer, вважає, що «ви отримаєте від інвесторів більшу свободу дій у здійсненні довгострокових інвестицій, якщо продемонструєте обережне й розсудливе ставлення до капіталу.»

У жовтні 2017 року компанія Honeywell оголосила продаж двох активів, прибуток від яких оцінювався в 7,5 млрд доларів США. Головний виконавчий директор компанії Даріус Адамчик пояснив, що таке рішення було прийнято за результатами процесу перевірки, який був «об'єктивним і спирався на факти, детальний аналіз і дані, отримані від експертів, учасників галузі, а також володарів акцій». Він також додав, що «в основі рішення лежать критерії,... які застосовуються для оцінки кожного активу». Стратегічна оптимізація бізнесу шляхом продажу цих активів надала компанії можливість інвестувати кошти в інші чотири платформи, що залишились.

Проведений детальний аналіз отримав високу оцінку від широкого кола осіб, включаючи інвестора-активіста.

Реакція інвестора-активіста демонструє, наскільки велику роль грають детальний аналіз та ефективна взаємодія для укріплення довіри між компанією та її інвесторами.

Дотримання дисципліни при прийнятті рішень про розподіл капіталу значно знижує стрес керівників компанії, її ради директорів та інвесторів і зміцнює довіру між ключовими стейкхолдерами.

Вісім принципів передової практики розподілу капіталу

Опублікована EY книга «Стрес-тест, який має пройти кожен бізнес» містить рекомендації з розробки цілісного підходу до розподілу капіталу на основі восьми принципів передової практики.

  1. Використовуйте невелику кількість показників, що відображають точку зору зовнішніх сторін і безпосередньо пов'язаних із створенням цінності для акціонерів.
  2. Послідовно застосовуйте єдині критерії оцінки й об'єктивні процеси щодо всіх інвестиційних рішень.
  3. Запроваджуйте «культуру управління грошовими коштами», яка надає їм великого значення й не дозволяє непродуктивно використовувати капітал.
  4. Застосовуйте принцип бюджетування «з нуля» при плануванні розподілу капіталу.
  5. Постійно вдосконалюйтесь, аналізуйте кожну інвестицію й отримуйте уроки з цього досвіду.
  6. Проводьте стрес-тестування на всіх етапах розподілу капіталу для підвищення стійкості до зовнішніх впливів.
  7. Узгодьте принципи розподілу капіталу, стратегію й порядок взаємодії.
  8. Підтримуйте інформаційні системи, що генерують деталізовані дані.

Правильні рішення вимагають узгодженої стратегії

Застосування заходів стимулювання керівництва, довгострокова стратегія й критерії оцінки інвестиції, що узгоджені між собою, підвищують її вартість. Лише 42% фінансових директорів вказали на відсутність такої узгодженості в їхніх компаніях.

Ми вважаємо, що прив'язка компенсації до грошового потоку й інших показників створення довгострокової цінності, а не прагнення досягнути зростання прибутку на акцію чи гарні квартальні результати, сприятиме довгостроковому розвитку компанії. Ці стимули та корпоративна культура, що сприяє створенню цінності й підтримується всіма в компаній включно з вищим керівництвом, є ключовими факторами досягнення стійкого зростання й забезпечення акціонерам сукупної прибутковості.

Отримайте довіру інвесторів, продемонстрував обережне ставлення до капіталу.
Evan Sussholz
EY US Transaction Advisory Services

Дослідження EY демонструє важливість правильного підходу до розподілу капіталу, щоб забезпечити стійке зростання для компанії. Неправильній підхід до розподілу здатен не тільки уповільнити зростання й знизити вартість компанії, але й зробити її більш вразливою до недружніх поглинань чи дій акціонерів-активістів.

Щоб реалізувати стратегію й стимулювати зростання й стійкість бізнесу, компанії повинні мати сильну культуру управління грошовими коштами, робити зважені рішення на основі якісного аналізу й довіри інвесторів. Ці фактори дозволять правильно обрати стратегію розподілу капіталу, що забезпечить дохідність для акціонерів і максимальне збільшення довгострокової вартості.

Висловлюємо вдячність Бену Хобану й Дейні Ніколсон за їхній вклад у підготовку статті.

Прийняття правильних рішень про розподіл капіталу

Дивитися запис вебкасту

Підсумок

Ефективна стратегія розподілу капіталу створює цінність й призводить до стійкого зростання. В епоху трансформацій фінансові директори мають швидше, ніж будь-коли, приймати рішення про розподіл капіталу, щоб оперативно реагувати на зміну цілей бізнесу. Проте неякісна аналітика даних, корпоративна культура, що не враховує важливість грошових потоків, й властиві людині упередження обмежують простір для маневрування. Це підвищує вразливість компанії до недружніх поглинань. Якщо стратегія розподілу капіталу стане наріжним каменем стратегії зростання, ви зможете не тільки уникнути уповільнення зростання бізнесу, але й пришвидшити його.

Про цю статтю

Автор Evan Sussholz

EY US Transaction Advisory Services

Global client services partner and experienced transaction advisor who helps clients enhance shareholder value by making better decisions around capital strategy. Dedicated husband and father.

Схоже за темами Стратегія й транзакції