4 хвилин читання 12 черв. 2019
Machine open pit mine tracks

Як державні органи «добувають» інформацію про бізнес

Автор EY Global

Multidisciplinary professional services organization

4 хвилин читання 12 черв. 2019

ОЕСР впроваджує політику інклюзивного зростання, проте критики занепокоєні, що вона стримуватиме розвиток інновацій.

Поняття «єдине джерело інформації», започатковане IT-інженерами, означає єдине місце, в якому зібрано всю інформацію. Інші програми, які хочуть отримати доступ до цих даних, повинні не копіювати їх, а звертатися до початкового «джерела інформації». Таким чином, будь-які оновлення даних будуть відображатися одразу у всій системі.

Поширений приклад такого підходу — електронна медична книжка. Пацієнтам, які лікуються в декількох лікарів, краще мати всі результати тестів і діагнози в єдиній системі, аніж оновлювати окремі бази даних кожного з лікарів, які можуть давати неповну картину стану здоров'я. Однак для більшості пацієнтів велика кількість медичних записів є нормою.

Інвесторам та податковим органам також хотілося б мати доступ до єдиного джерела інформації щодо діяльності бізнесу — тобто бази даних, в якій зібрано повну, точну й актуальну інформацію про діяльність компаній та їхній вплив на громади. Гірничодобувні та металургійні компанії змушені створювати такі звіти, але, як і більшість компаній інших галузей, вони можуть публікувати декілька різних версій. Інколи від них навіть вимагають це робити.

Цифрові інструменти можуть допомогти компаніям готувати звітність, яка дозволить переконати уряд та громади в тому, що природні ресурси видобуваються в найбільш економічно вигідний для суспільства спосіб.

Регулятори вимагають звітність, яка не завжди відповідає системі планування ресурсів підприємства (ERP). Іноді вони вимагають, щоб одна й та сама інформація була подана в різний спосіб. Часто така інформація походить із різних джерел. Щоб відповідати вимогам регуляторів, компаніям та їхнім консультантам, в тому числі нам, доводиться витрачати час і ресурси на коригування в електронних таблицях.

Найбільш жорсткі вимоги до забезпечення прозорості та складання фінансової звітності найчастіше встановлюють уряди країн, що перебувають у стані кризи.

Спадок фінансової кризи

Природні ресурси є національними, тому отримати офіційний дозвіл на їхнє видобування набагато складніше, порівнюючи з іншою підприємницькою діяльністю. Окрім державного дозволу потрібне також схвалення громадськості, що передбачає, зокрема, справедливу та своєчасну сплату податків. Це загальна практика, але під час світової фінансової кризи уряди країн, економіка яких залежала від природних ресурсів, обговорювали та в подальшому збільшували оподаткування видобуток корисних копалин.

У відповідь на це підприємства галузі почали публікувати звіти про корпоративну соціальну відповідальність, в яких зазначали сплату податків. Такі звіти демонструють, що діяльність компаній має позитивний вплив на громаду. Проте податкові органи часто знаходили докази, що в деяких звітах інформація щодо сплати податків відрізняється від тієї, що зазначена в податкових деклараціях.

Показники рентабельності завжди ретельно перевіряються, тому часто виникають податкові суперечки. Усе це призводить до того, що гірничодобувні та металургійні компанії потребують «єдиного джерела інформації», щоб задовольняти вимоги дедалі більшої кількості зацікавлених сторін. Але як компанії галузі можуть досягти цього?

Цифрова революція та нові рішення

Сучасні технології, такі як роботизація бізнес-процесів (RPA), можуть сприяти прозорості. Як і більшість глобальних організацій, ми здійснюємо такі ж дії з даними, які і наші клієнти, проте ми додатково використовуємо RPA, особливо для непрямих чи інших транзакційних податків. Компанії отримують можливість прискорити підготовку звітів, що позитивно впливає на їхню роботу.

При розрахунку оподатковуваного доходу гірничодобувних та металургійних компаній важливо враховувати амортизацію. Завдяки діджиталізації організації можуть точніше підходити до розрахунку амортизації, у тому числі зіставляти графіки розрахунку амортизації та реальні показники. Діджиталізація та big data скорочують розрив між реальним станом речей та припущеннями державних органів.

Керівники компаній очікують, що осучаснення оподаткування в гірничодобувній та металургійній галузі допоможе зменшити витрати, підвищити продуктивність праці та зменшити ризик претензій до «ліцензії на експлуатацію» — дозволу уряду та громади на продовження діяльності.

Наступна серія вдосконалень стосується податкової, технологічної та трансформаційної діяльності, яка передбачає нові підходи до обробки складних даних. Наприклад, інструмент може шукати та «ремонтувати» інформацію клієнта, в тому числі систему ERP, реєстр основних засобів та неструктуровані дані, такі як електронна пошта.

Аналізуючи якісні й кількісні показники, можна розробити більш точний підхід до відображення податкових витрат. Це масштабний технологічний стрибок, що створює можливість впроваджувати нові підходи.

Таке «єдине джерело інформації» вимагатиме впровадження інновацій у функціях оподаткування приватного сектору та, можливо, зміни державних вимог до звітності. Гірничодобувні та металургійні компанії розуміють особливе значення, яке вони мають для національної економіки, державних органів, акціонерів і суспільства.

Цифрові інструменти можуть допомогти компаніям готувати звітність, яка дозволить переконати уряд та громади в тому, що природні ресурси видобуваються в найбільш економічно вигідний для суспільства спосіб.

Оригінал статті опубліковано в журналі Tax Insights 16 квітня 2018 року.

Підсумок

Інвестори та податкові органи прагнуть запровадити «єдине джерело інформації» — базу даних, в якій зібрано повну, точну й актуальну інформацію про діяльність компаній та їхній вплив на громади. Гірничодобувні та металургійні компанії змушені створювати такі звіти, але, як і більшість компаній інших галузей, вони публікують декілька різних версій. Інколи від них навіть вимагають це робити.

Про цю статтю

Автор EY Global

Multidisciplinary professional services organization

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter