3 хвилин читання 20 лют. 2019
Жінка в Бразилії стоїть перед вікном, використовуючи телефон

Як цифрова ера трансформує сферу оподаткування

Автор EY Global

Multidisciplinary professional services organization

3 хвилин читання 20 лют. 2019

Цифрова ера змінює відносини між податковими органами та платниками податків. Дізнайтеся про вплив та способи вирішення проблеми.

Бажаючи отримати додатковий прибуток, досягти максимальної ефективності та забезпечити відповідність встановленим вимогам в умовах обмежених ресурсів, податкові органи все частіше покладаються на збір та аналіз цифрових податкових даних, тому використовують цифрові платформи для оптимізації збору та оцінки даних платників податків у режимі реального або майже реального часу.

Цей крок назустріч податковій «цифровізації» дозволяє податковим органам здійснювати збір податкових даних у режимі реального або майже реального часу, після чого вони можуть використати отриману інформацію для більш оперативного та цілеспрямованого реагування на виявлені ризики нормативно-правової невідповідності. У низці випадків цифровізація забезпечує створення перехресних посилань та обмін інформацією про платників податків між різними державними органами та відомствами.

Одні країни знаходяться в авангарді цифрової революції, інші намагаються оволодіти другою хвилею цифровізації, а треті відстали від сучасних трендів на багато років. Низка латиноамериканських країн, наприклад, Бразилія, відносяться до найбільш технологічно розвинених, тоді як США не так далеко просунулися в галузі цифрових технологій.

Різні країни на шляху  до цифровізації своїх податкових функцій часто можуть діяти подібно. Звісно, шлях  до цифровізації, який завжди виявляється прямим, як і вищий рівень  цифровізації необов'язково є кінцевою метою платників податків чи податкових органів.

Вплив на бізнес

Дані, які комерційні підприємства повинні подавати в межах  цифровізації податкових функцій, не обмежуються відомостями, що наводяться у податкових формах, і часто включають дані зі звітності та відомості про продаж. Можлива ситуація, що традиційні системи та процеси виявляться не в змозі відповідати цим та іншим нормативно-правовим вимогам.

До можливих труднощів належать:

  • Відсутність доступних даних у потрібних форматах
  • Складнощі з подачею даних
  • Недостатньо ефективні процеси перетворення даних
  • Відсутність технологічної підтримки нових вимог щодо даних
  • Застарілі операційні моделі оподаткування
  • Частіша потреба в отриманні всебічної аналітики подання документів до податкових органів
  • Нездатність вжити своєчасних ефективних заходів реагування на повідомлення аудиторів
  • Нездатність оперативно відреагувати за незгоди з розрахунком суми податку

Може знадобитися ретельний перегляд та можлива реструктуризація процесів, що використовуються компаніями для фіксації своїх даних та складання звітності. Компанії, які передають ці та пов'язані функції на аутсорсинг, повинні переконатися в тому, що розроблені для них сторонні рішення є адаптивними та регулярно оновлюються.

Цифровізація системи збору податків також матиме фінансові наслідки для компаній: ускладнення вимог до даних, затримки з поверненням сум, створення нових систем, перепроектування процесів та додаткові тимчасові витрати на забезпечення нормативно-правової відповідності можуть негативно позначитися на грошових потоках. Ще однією серйозною проблемою стане забезпечення безпеки даних під час обміну даними та звітами щодо розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування між різними державами.

Компаніям потрібно буде впроваджувати цифрові рішення, які можуть працювати всередині та між країнами.

Готовність відповісти на виклик

Оскільки темпи переходу податкових органів до цифровізації податкової інформації відрізняються у кожній країні, компаніям необхідно сформувати чітке уявлення про вимоги до цифрового оподаткування на тих ринках, де вони працюють.

Завдяки моніторингу нововведень і активному обговоренню ситуації, що змінюється на ринку, компанії можуть полегшити для себе процес виконання нових вимог, що пред'являються до них у зв'язку з розширенням державними органами своїх цифрових можливостей.

Окрім того, компанії повинні визначити, чи здатні їхні податкові відділи виконувати свої зобов'язання щодо збору цифрових даних та подання податкової звітності в регіонах присутності і чи готові вони до перевірок у режимі реального або майже реального часу.

Компанії повинні будуть впровадити такі цифрові рішення, які зможуть функціонувати як всередині країни діяльності, так і за її межами, а також відповідати вимогам, що ускладнюються, в частині нормативно-правової відповідності та правових спорів. Вони повинні розглянути можливості використання аналітичних даних у режимі реального часу для цілей податкового планування та дотримання нормативних вимог, для оцінки та зниження ризиків, для більш ефективного врегулювання правових суперечок та інших проблем, що виникають.

Компаніям слід подумати про те, які інвестиції можуть знадобитися для задоволення попиту на інформацію у сфері цифрового оподаткування, а також про те, як грамотно керувати ризиками, пов'язаними зі збільшенням обсягу даних, що подаються в електронному форматі. Якщо сьогодні ви витратите час на вивчення цих питань, аналіз перспективних рішень та донесення інформації про наявні можливості особам, які приймають рішення, то вже завтра зможете відмовитися від витратних з погляду фінансів та часу способів усунення проблем.

Підсумок

Податкові органи все більше покладаються на збір та аналіз цифрових податкових даних, хоча країни прогресують з різною швидкістю.

Про цю статтю

Автор EY Global

Multidisciplinary professional services organization