Dịch vụ Hỗ trợ Tài chính

Trong Đảm bảo

Những thay đổi trong sự năng động của thị trường và môi trường tuân thủ đòi hỏi sự thay đổi nhiều hơn từ các giám đốc điều hành cấp cao. Đội ngũ dịch vụ hỗ trợ tài chính của EY làm việc cùng doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp vượt lên trên kỳ vọng của các bên hữu quan.

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp 

Các cổ đông và các bên sử dụng báo cáo tài chính khác kỳ vọng ngày càng cao về việc doanh nghiệp chứng minh sự hiểu biết rõ ràng về các hoạt động kinh doanh của mình. Họ yêu cầu thông tin kịp thời, kết quả sau kiểm toán phải hiệu quả và cam kết về cải tiến liên tục.

Để giải quyết những thách thức này, các nhóm dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp thông qua sự phối hợp trong hoạt động thực tế và hỗ trợ tư vấn chiến lược.

 • Dịch vụ quản lý ngân sách tài chính
  Với việc mở rộng vai trò của đội ngũ quản lý ngân sách tài chính để đồng hành với các đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp, EY có thể giúp doanh nghiệp giải quyết nhiều thách thức bằng việc cung cấp các công cụ phù hợp, quản trị rủi ro bằng các công cụ tài chính phái sinh, phái sinh tỷ giá và hàng hóa. Tìm hiểu thêm
 • Dịch vụ quản trị doanh nghiệp
  EY có thể hỗ trợ doanh nghiệp bằng việc cung cấp dịch vụ quản trị doanh nghiệp phù hợp với các quy định trong nước và quốc tế. Dịch vụ này có thể bao gồm đào tạo, đánh giá văn hóa làm việc cũng như hỗ trợ rà soát về cấu trúc của hội đồng quản trị, thủ tục và quy trình thực hiện và kiểm soát.
 • Dịch vụ khắc phục
  EY có thể hỗ trợ doanh nghiệp phân tích, đánh giá, thiết kế và hỗ trợ triển khai công tác kế toán, quy trình, kiểm soát và khắc phục hệ thống CNTT. Điều này bao gồm việc xác định và giải quyết các vấn đề sau khi đánh giá và phân tích nguyên nhân gốc rễ của chúng.
 • Dịch vụ hợp nhất báo cáo tài chính
  EY có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác kế toán và hỗ trợ lập báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm hợp nhất kinh doanh và những thay đổi trong quy trình lập báo cáo. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ việc kết nối các mục tiêu của báo cáo nội bộ với các yêu cầu và chuẩn mực kế toán bên ngoài.
 • Dịch vụ đào tạo
  Chúng tôi sử dụng kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc của mình về các chủ đề báo cáo để hỗ trợ doanh nghiệp xác định, phát triển, lưu giữ và củng cố kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của tổ chức của mình.
 • Dịch vụ quản trị
  Khi các bộ phận tài chính đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn với số lượng nhân sự ít hơn, dịch vụ quản trị của chúng tôi có thể hỗ trợ các bộ phận của doanh nghiệp bằng cách cung cấp nhân sự, các quy trình công nghiệp hóa và công nghệ trên cơ sở dài hạn hơn và không theo dự án.

Trong tất cả các lĩnh vực này, các chuyên gia của chúng tôi có thể nhanh chóng đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ phù hợp. Dù thử thách là gì, từ việc giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của mô hình lập báo cáo hiện tại, đến hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục quy trình báo cáo hiện tại, hay thiết kế khóa đào tạo để giải quyết sự thiếu hụt kỹ năng, chúng tôi luôn là đối tác lý tưởng của doanh nghiệp.

Tốc độ dịch vụ, sự rõ ràng về mục đích, và hiệu quả của quá trình là các ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.