Sự kiện việc làm

Tham dự các sự kiện việc làm của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cơ hội làm việc tại EY.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter

Kết nối với chúng tôi

 

 • Tìm sự kiện diễn ra gần bạn

  Ngày hội ACCA Sự kiện; Tổ chức bởi ACCA tại Học viện Tài chính
  Ngày Thời gian Tên sự kiện Thành phố Địa chỉ
  15 tháng 5 năm 2020
  5:30 chiều - 7:30 tối
  Trở thành chuyên gia thuế năng động và hiệu quả 
  Giao lưu trực tuyến với sinh viên Học viện Tài chính; Đồng tổ chức bởi EY Việt Nam và ACCA
  Hà Nội
  Học viện Tài chính, Văn phòng ACCA Hà Nội
  20 tháng 3 năm 2020
  7:30 tối - 8:30 tối
  Find a Place to Belong
  Giao lưu trực tuyến với sinh viên; Đồng tổ chức bởi EY Việt Nam và ICAEW
  Hà Nội
  EY Việt Nam, Văn phòng Hà Nội
  Ngày 6 tháng 1 năm 2020
  1:00 chiều - 5:00 chiều
  Hà Nội
  Học viện Tài chính