Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư

Dịch vụ bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của EY giúp các tổ chức cập nhật các dịch vụ hàng đầu về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư dữ liệu, cũng như tuân thủ các quy định khi các mối đe dọa ngày càng trở nên phức tạp và các quy định pháp luật ngày càng chặt chẽ.

Chủ đề liên quan An ninh Thông tin mạng

EY-Parthenon có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Các dịch vụ và giải pháp bảo vệ dữ liệu EY (pdf) và quyền riêng tư được thiết kế để giúp các công ty bảo vệ thông tin của họ trong toàn bộ vòng đời dữ liệu – từ khi mua đến khi xử lý.

Các dịch vụ được cung cấp bởi đội ngũ Bảo mật an ninh mạng của EY cho khách hàng:

  • Luôn cập nhật các dịch vụ hàng đầu về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư
  • Đánh giá việc tuân thủ các quy định trong bối cảnh các quy định thay đổi liên tục
  • Điều tra phạm vi và bản chất của các trường hợp thông tin cá nhân bị lạm dụng hoặc vi phạm và giúp các tổ chức thực hiện các bước khắc phục và báo cáo về sự cố
  • Duy trì quản lý tuân thủ và bảo vệ dữ liệu hiệu quả, giúp giảm thiểu chi phí liên quan
  • Bảo vệ danh tiếng, thương hiệu của khách hàng thông qua việc bảo vệ thông tin doanh nghiệp, thông tin khách hàng, các thông tin nhạy cảm, và các thông tin khác theo quy định của phát luật

Các dịch vụ của EY nhằm mục đích nâng cao năng lực cho các tổ chức, giúp ngăn chặn việc rò rỉ dữ liệu gây ra các thiệt hại về tài chính, và giảm rủi ro về việc không tuân thủ luật pháp có thể dẫn đến các chế tài xử phạt từ cơ quan quản lý. Khi một vi phạm xảy ra, các dịch vụ của EY sẽ giúp các công ty nhanh chóng khắc phục sự cố, đồng thời đáp ứng các nghĩa vụ báo cáo.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.