EY Vietnam and SGS Vietnam co-held webinar on anti-bribery management system 

Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam) cooperated with SGS Vietnam to organize a webinar themed “How adopting the ISO 37001 increases your global competitiveness” on 6 August 2020.

During the event, Mr. Saket Bhartia, Associate Partner of Forensic & Integrity Services, Ernst & Young Advisory Pte. Ltd. Singapore, mentioned Anti Bribery and Corruption (ABAC) trends and developments both in region and in Vietnam and introduced principles, approaches and application of ISO 37001 in all businesses. ISO 37001 is designed to create an anti-bribery culture within the organizations and implement appropriate controls, thereby increasing its ability to detect briberies and reducing its sphere of influence.

Mr. Saket Bhartia also indicated that great efforts have been made against fraud in Vietnam, including the Government, NGOs and VCCI encouraging businesses to implement the best practices of Anti-bribery management system (ABMS) in many aspects. One of the acknowledgeable examples was that on 7 December 2018, The Ministry of Science and Technology announced ISO 37001 as the local standard for their ABMS.

Ms. Tran, Business Unit Head of Certification Auditing, Training Service, SGS Vietnam also gave some guidance on certification process as well as key elements to make the ABMS successful.

The online seminar brought attendees from big banks and enterprises in all sectors with valuable information for their business operation. 

EY Việt Nam và SGS Việt Nam đồng tổ chức thảo luận trực tuyến về hệ thống quản lý chống hối lộ

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) đã phối hợp cùng Công ty TNHH SGS Việt Nam (SGS Việt Nam)tổ chức thảo luận trực tuyến "Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 37001 trong phòng chống hối lộ và tham nhũng" vào ngày 6 tháng 8 năm 2020

Tại cuộc thảo luận, ông Saket Bhartia, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kế toán Pháp lý, Ernst & Young Advisory Pte. Ltd., Singapore, đã đề cập đến các xu hướng phát triển của hoạt động phòng, chống hối lộ và tham nhũng tại các nước trong khu vực cũng như tại Việt Nam thời gian gần đây và giới thiệu các nguyên tắc cũng như cách tiếp cận và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 37001 trong mọi doanh nghiệp.

Theo ông Saket Bhartia, ISO 37001 được thiết kế để xây dựng văn hóa phòng chống hối lộ trong các doanh nghiệp và thực thi những biện pháp kiểm soát phù hợp, từ đó, làm tăng khả năng phát hiện hối lộ và làm giảm phạm vi ảnh hưởng của nó.

Ông Sake Bhartia nhận định rằng những năm gần đây Việt Nam đang rất nỗ lực thực hiện các hoạt động phòng, chống hối lộ và tham nhũng, trong đó có việc Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các thông lệ tốt về hệ thống quản lý phòng chống hối lộ trên nhiều phương diện. Một trong những dẫn chứng được đưa ra là việc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuyên bố sử dụng ISO 37001 (2016) làm tiêu chuẩn trong nước cho các hệ thống quản lý chống hối lộ vào ngày 7 tháng 12 năm 2018.

Tại thảo luận, bà Nguyễn Thị Nam Trân, Giám đốc chứng nhận hệ thống và dịch vụ, SGS Việt Nam cũng đã đưa ra các hướng dẫn về quy trình chứng nhận cũng như các nhân tố quan trọng giúp hệ thống này thành công.

Buổi hội thảo đã mang đến cho các khách mời từ nhiều ngân hàng lớn và các doanh nghiệp những nội dung giá trị và có tính ứng dụng cao trong hoạt động kinh doanh.