Chìm hay nổi. Liệu doanh nghiệp đã sẵn sàng cho hành trình thực hiện IFRS 17?

Tác giả Kevin S. Griffith

EY Global IFRS 17 Leader

Implementation and Accounting Change Leader for the Insurance industry. Member of the IASB Transition Resources Group on IFRS 17. Passionate about Diversity & Inclusiveness.

8 phút đọc 10 thg 2 2020
Chủ đề liên quan Dịch vụ Đảm bảo

Làm việc để thực hiện chương trình triển khai IFRS 17 có thể là một thách thức đối với các doanh nghiệp bảo hiểm. Thành công đòi hỏi tính thực tế và lập kế hoạch

Thời hạn thực hiện cuối cùng đối với Các Hợp đồng Bảo hiểm IFRS 17 (IFRS 17) vẫn chưa chắc chắn. Liệu IASB có thể dời ngày có hiệu lực trở lại một năm nữa từ các kỳ báo cáo hàng năm bắt đầu hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022 sang các kỳ báo cáo hàng năm bắt đầu hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2023? 

Đáp ứng thời hạn tuân thủ IFRS 17 là một thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm ngay cả khi được gia hạn thêm một năm.
Kevin S. Griffith
Lãnh đạo IFRS 17 EY Toàn cầu

Các doanh nghiệp bảo hiểm chuẩn bị như thế nào? 

Một phiên bản toàn cầu khác về sự quan tâm mà các cơ quan quản lý đã chỉ ra ở IFRS 17. Điều này thường tương đối thấp ở Châu Âu, nơi Khả năng Thanh toán II có tầm quan trọng rất lớn. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý tại một số khu vực pháp lý đang có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp bảo hiểm đối với IFRS 17 và các lựa chọn chính sách kế toán mà họ đưa ra. Ví dụ, vì áp lực pháp lý, Hàn Quốc là nước tiến xa nhất, các công ty của họ dự kiến ​​sẽ đưa ra con số theo IFRS 17 bắt đầu từ tháng 1 năm 2020. 

Khi nhìn vào thị trường châu Âu, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đều có dự án đang triển khai, nhưng một số vẫn chưa bắt đầu. Các doanh nghiệp dẫn đầu đã hoàn thành một số lần áp dụng thử IFRS 17, trong khi nhiều đơn vị bảo hiểm khác, đặc biệt là các công ty bảo hiểm nhỏ, vẫn còn nhiều việc phải chuẩn bị. 

Những công ty bảo hiểm vẫn đang trong giai đoạn lên kế hoạch được khuyến khích tiếp tục thực hiện. Kinh nghiệm cho thấy hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đều đánh giá thấp nỗ lực cần thiết để thực hiện IFRS 17. Một khi các công ty đi vào triển khai từng chi tiết của chuẩn mực, họ ước gì đã bắt đầu việc áp dụng sớm hơn. Điều này một phần là do sự phức tạp của chuẩn mực, chính sách kế toán khác nhau, các quyết định khác cần thực hiện và dữ liệu mới được yêu cầu. 

Giải pháp nhà cung cấp 

Kinh nghiệm cũng cho thấy những thách thức đáng kể xung quanh việc lựa chọn đúng giải pháp công nghệ thông tin. Một số doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất mà đã bắt đầu các dự án IFRS 17 sớm, đã lựa chọn phương án và tự xây dựng  giải pháp công nghệ thông tin. Tuy nhiên, điều này là không thực tế đối với nhiều doanh nghiệp, và khi thời gian đang dần trôi thì tự xây dựng có thể không còn là một phương án khả thi đối với các công ty đang trong giai đoạn bắt đầu áp dụng nó. 

Khi nói đến việc lựa chọn một giải pháp nhà cung cấp để đáp ứng nhu cầu của IFRS 17, các doanh nghiệp bảo hiểm chưa đưa ra quyết định về việc có nên học hỏi học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước không. Ví dụ, một số doanh nghiệp bảo hiểm đã chọn điều tra lợi ích của mọi giải pháp có thể - một khối lượng công việc đáng kể. Một cách tiếp cận hiệu quả và hữu hiệu hơn là bắt đầu với việc xác định những năng lực còn thiếu của hệ thống hiện tại, sau đó tập trung vào các giải pháp của nhà cung cấp có thể giải quyết được các lĩnh vực cụ thể đó. Điều này giúp thu hẹp nhóm giải pháp tiềm năng ở quy mô dễ quản lý hơn và giúp cho dự án tập trung vào những gì thực sự cần phải thực hiện để đạt được sự tuân thủ IFRS 17.  

Kinh nghiệm từ các dự án phát triển công nghệ thông tin trong quá khứ cũng cho thấy việc đánh giá rủi ro một cách cẩn thận là cần thiết. Các doanh nghiệp bảo hiểm được khuyến khích hiểu rõ về rủi ro phần mềm liên quan đến các giải pháp IFRS 17, những giải pháp mới, chưa được thử và chưa được kiểm tra. Do đó, điều quan trọng là trong các kế hoạch triển khai có cho phép các trường hợp phát triển không dự đoán được và thời gian dự phòng. Cũng nên xây dựng Kế hoạch B trong trường hợp các dự án phát triển gặp rắc rối bằng cách xác định các giải pháp thay thế tiềm năng và thời điểm mà chúng sẽ cần được bắt đầu để đáp ứng thời hạn tuân thủ. 

Hoàn thành dự án IFRS 17 thành công 

Chuẩn bị cẩn thận trước khi đặt cấu hình các giải pháp IFRS 17 có thể đem lại kết quả tốt. Công việc của chúng tôi với các doanh nghiệp bảo hiểm cho thấy giá trị của việc sử dụng mô hình mang dòng dữ liệu để thông báo và đẩy nhanh quá trình xây dựng và thử nghiệm. Điều này liên quan đến việc vẽ bản đồ các luồng dữ liệu liên quan đến các sản phẩm bảo hiểm, tất cả được tiết lộ thông qua các tuyên bố chung. Mặc dù việc phát triển một mô hình mang dòng dữ liệu cần một chút thời gian, nhưng nó giúp cải thiện sự hiểu biết của các đội chuyên gia đặt cấu hình các hệ thống mới và khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp khi chuyển sang kế toán IFRS 17. 

Một số tổ chức đang sử dụng khoản đầu tư của họ vào IFRS 17 như một nền tảng để cải thiện tài chính, để tự động hóa và giảm các giải pháp thủ công. Họ nhìn thấy tiềm năng sử dụng các dự án IFRS như một cơ hội để bộ phận tài chính xác định lại chính họ. Ví dụ, khoản đầu tư cần thiết cho các hệ thống IFRS 17 mới có khả năng được sử dụng nhằm giúp các bộ phận tài chính cung cấp góc nhìn chuyên sâu hơn về công việc kinh doanh để hỗ trợ việc ra quyết định 

Tuy nhiên, CFO cần phải thực tế về thách thức để đảm bảo các giải pháp IFRS 17 đã kịp sẵn sàng. Lời khuyên tốt nhất là không nên thiết kế quá nhiều giải pháp, mà thay vào đó hãy tập trung đầu tiên vào những gì cần phải làm để đạt được sự tuân thủ. Nếu dự án cốt lõi đó được hoàn thành trước thời hạn, thì sự chú ý có thể chuyển sang việc tối ưu hóa giải pháp với bất kỳ phần bổ sung có giá trị khác.  

Việc tìm nguồn lực có thể là một thách thức, do các dự án khác sẽ được tiến hành đồng thời trong toàn doanh nghiệp, bao gồm các sáng kiến ​​chuyển đổi kinh doanh. Các doanh nghiệp bảo hiểm được khuyến khích không xem xét dự án IFRS 17 một cách độc lập, mà để xem dự án này sẽ cần tương tác với các chương trình khác như thế nào. Mặc dù vậy, trong trường hợp cần thiết có thể phải ra một số quyết định khó khăn liên quan đến việc sử dụng các nguồn lực khan hiếm, với một số dự án tạm thời bị trì hoãn để các yêu cầu về IFRS 17 có thể được đáp ứng kịp thời. 

Sử dụng bất kỳ sự gia hạn như thế nào   

Các doanh nghiệp bảo hiểm lớn đang đẩy mạnh các dự án triển khai IFRS 17 để sẵn sàng cho thời hạn “khai trương” vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nếu IASB trì hoãn thời hạn đó thêm một năm nữa, một số doanh nghiệp bảo hiểm có thể bị cám dỗ để giảm tốc hoặc thậm chí tạm dừng công việc chuẩn bị. Tuy nhiên, điều này sẽ có nguy cơ làm mất đà chạy quý giá vốn có. Công tác chuẩn bị chậm lại sẽ làm tăng nguy cơ các doanh nghiệp bảo hiểm không thể kịp sẵn sàng do có nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến việc áp dụng IFRS 17. 

Dựa trên kinh nghiệm của các doanh nghiệp bảo hiểm đã cho ra những con số đầu tiên theo IFRS 17 của họ trong các lần chạy thử, kết quả có thể gây ngạc nhiên. Các bộ phận tài chính có thể khó giải thích kết quả mà họ đang tạo ra. Đây có thể là kết quả của các bước riêng lẻ và các quyết định hợp lý, nhưng kết quả cuối cùng có thể sẽ khó hiểu. Vì vậy, các doanh nghiệp bảo hiểm cần dành một khoảng thời gian đủ để hiểu được tác động của kế toán IFRS 17 trong nội bộ - cả về tài chính và phạm vi kinh doanh rộng hơn,  trước khi đưa ra giải thích cuối cùng về các con số trong báo cáo đối với bên ngoài. 

Tóm lược

Một thách thức chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm khi triển khai IFRS 17 là một số chi tiết trong chuẩn mực vẫn có thể thay đổi. Bất kể điều này, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đang đạt được tiến bộ trong các chương trình triển khai, tập trung vào các giải pháp công nghệ thông tin, áp lực pháp lý địa phương và chuyển đổi bộ phận tài chính tiềm năng. 

Bạn muốn nghe thêm? Nghe 12 phút phát thanh trực tuyến mới nhất của chúng tôi về cách các doanh nghiệp bảo hiểm có thể chuẩn bị cho quá trình chuyển tiếp sang IFRS 17

Về bài viết này

Tác giả Kevin S. Griffith

EY Global IFRS 17 Leader

Implementation and Accounting Change Leader for the Insurance industry. Member of the IASB Transition Resources Group on IFRS 17. Passionate about Diversity & Inclusiveness.

Chủ đề liên quan Dịch vụ Đảm bảo
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter