Cuộc kiểm toán chất lượng tốt nâng cao niềm tin như thế nào

5 phút đọc 10 thg 10 2019
Tác giả Felice Persico

EY Global Assurance Vice Chair

Assurance leader. Focused on the audit meeting the changing needs of businesses and investors. Sees the transformative possibilities of technology.

5 phút đọc 10 thg 10 2019

Chương trình Chất lượng Kiểm toán Bền vững hỗ trợ các đội ngũ của EY trong việc thực hiện các cuộc kiểm toán chất lượng cao nhằm tăng cường sự tin cậy của các bên liên quan trong kinh doanh.

Ưu tiên hàng đầu của tôi tại EY là và luôn luôn là thực hiện các cuộc kiểm toán chất lượng cao. Đó là những gì thôi thúc tôi và hơn 75.000 chuyên gia kiểm toán trên toàn cầu mỗi ngày. 

Kiểm toán chất lượng cao là điểm khởi đầu và kết thúc trong việc tăng cường sự tin cậy và niềm tin trong thị trường vốn, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế, phục vụ lợi ích công cộng và cuối cùng là xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn. 

Để giúp hoàn thành các mục tiêu này, EY đã triển khai chương trình Chất lượng Kiểm toán Bền vững (SAQ). Kể từ khi ra mắt vào năm 2015, SAQ đã nắm bắt những tiến bộ mới trong công nghệ, giúp cải thiện chất lượng quản lý dự án với chương trình Cột mốc, tạo điều kiện cho thông tin liên lạc thông qua Cổng thông tin Khách hàng EY Canvas và giới thiệu Kiểm toán Công nghệ số của EY. 

 • Quan điểm chỉ đạo

  Các thông điệp nội bộ và đối ngoại được gửi từ ban lãnh đạo EY, bao gồm các phó tổng giám đốc kiểm toán, đã thiết lập và khuyến khích văn hóa dựa trên cam kết về chất lượng, tận tâm để tiến bộ liên tục, nhấn mạnh vào các giá trị, tư duy toàn cầu và tầm quan trọng của làm việc nhóm, và thiết lập quan điểm chỉ đạo rõ ràng từ cấp cao nhất. 

  Tìm hiểu thêm về lý do tại sao chất lượng lại bắt đầu từ cấp cao nhất trong tổ chức .

 • Tài năng xuất sắc

  Các sáng kiến ​​cụ thể hỗ trợ kiểm toán viên của EY trong việc thực hiện công việc chất lượng cao. Điều này bao gồm tuyển dụng, giữ chân, học tập và quản lý khối lượng công việc. Nó cũng bao gồm việc xem xét các loại kỹ năng và năng lực cần thiết cho hiện tại và cả trong tương lai. 

  Tìm hiểu thêm về cách EY phát hiện và nuôi dưỡng tài năng xuất sắc.

 • Công nghệ kiểm toán và công nghệ số

  Kiểm toán Công nghệ Số của EY đang tiến triển như thế nào trong Kỷ nguyên Chuyển đổi này để thiết lập chuẩn mực cho cách tiếp cận kiểm toán ưu tiên dữ liệu, kết hợp các công cụ công nghệ số hàng đầu, tập trung vào các bên liên quan và cam kết về chất lượng. 

  Tìm hiểu thêm về Kiểm toán Công nghệ Số của EY đang tiến triển như thế nào để đáp ứng được những thách thức mới .

 • Đơn giản hóa và đổi mới

  Cách chúng tôi đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa cách tiếp cận được các kiểm toán viên của EY sử dụng và nắm bắt các công nghệ mới nổi để cải thiện chất lượng, tính nhất quán và hiệu quả của cuộc kiểm toán. Điều này liên quan đến việc chuyển sang Phương pháp Kiểm toán Toàn cầu Công nghệ Số và việc sử dụng AI và blockchain ngày càng tăng. 

  Tìm hiểu thêm về lý do vì sao đơn giản hóa và đổi mới trong kiểm toán lại đi đôi với nhau .

 • Tạo điều kiện và hỗ trợ chất lượng

  Cách các đội ngũ của EY được hỗ trợ để quản lý trách nhiệm của mình nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán. Điều này bao gồm các nỗ lực để hỗ trợ họ thông qua tập huấn chuyên đề, phân tích nguyên nhân gốc rễ, chương trình quản lý dự án theo Cột mốc và các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng được cập nhật. 

  Tìm hiểu thêm về cách EY hỗ trợ các đội kiểm toán để nâng cao chất lượng kiểm toán .

 • Trách nhiệm giải trình

  Các hệ thống và quy trình tại chỗ để giúp nhân sự của EY chịu trách nhiệm thực hiện công việc chất lượng cao mọi lúc. Điều này nói đến cách chúng tôi đo lường chất lượng kiểm toán, các sáng kiến ​​khen thưởng và công nhận mới nhất, Khung Trách nhiệm Giải trình nâng cao và Ủy ban Chất lượng Kiểm toán Toàn cầu. 

  Tìm hiểu thêm về lý do tại sao mọi kiểm toán viên của EY chịu trách nhiệm giải trình về chất lượng kiểm toán 

Phục vụ lợi ích công cộng

Có sáu trụ cột cho chương trình SAQ, nhưng có một nền tảng: trách nhiệm phục vụ lợi ích công cộng. Trách nhiệm này củng cố từng trụ cột và là nền tảng cho mục đích của EY là xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn. 

Thực hiện kiểm toán chất lượng cao với tính độc lập, liêm chính, khách quan và sự hoài nghi chuyên nghiệp là tâm điểm của việc phục vụ lợi ích công cộng. Đó là một vai trò quan trọng giúp tạo nên sự tin cậy và niềm tin vào thị trường vốn. 

Phục vụ lợi ích công cộng là nhớ rằng các kiểm toán viên của EY đang ở đây để phục vụ các bên liên quan, những người dựa vào báo cáo tài chính minh bạch, nhiều thông tin và chính xác để ra quyết định.  

Tổ chức EY đang chuẩn bị cho việc kiểm toán trong tương lai. Với tốc độ thay đổi đang ngày càng nhanh, điều quan trọng sống còn là phải lường trước những thay đổi đó. 

Các nhà đầu tư không phải là các bên liên quan duy nhất phụ thuộc vào báo cáo kiểm toán và tài chính chất lượng cao. Nhân viên, người hưu trí, nhà cung ứng và người cho vay, và nhiều người khác, dựa vào kiểm toán chất lượng cao để đưa ra quyết định quan trọng. Những quyết định này liên quan đến làm việc cho ai, liệu tiền lương có được trả đúng hạn, sự an toàn của các khoản đầu tư và thực hiện kinh doanh với ai. 

Thúc đẩy kiểm toán chất lượng cao - bền vững và nhất quán trên toàn cầu - là một lĩnh vực trọng tâm chính. Tổ chức EY cũng đang chuẩn bị cho cuộc kiểm toán trong tương lai, sẽ khác với cuộc kiểm toán ngày nay. Với tốc độ thay đổi ngày càng nhanh, điều quan trọng sống còn là phải lường trước được những thay đổi đó. 

Chúng tôi sẽ cần tiếp tục trang bị cho nhân sự của EY những công nghệ tiên tiến nhất. Họ cũng sẽ cần những năng lực mới liên quan đến công nghệ và phân tích, trong khi các đội tham gia sẽ sử dụng các chuyên viên thường xuyên hơn trong các lĩnh vực như thuế, gian lận, định giá, không gian mạng và CNTT. Mô hình đa ngành này, kết hợp với việc áp dụng công nghệ mới, sẽ xác định tốt hơn các rủi ro và nâng cao chất lượng kiểm toán. 

Sáu trụ cột và nền tảng của SAQ sẽ giúp các kiểm toán viên của EY chuẩn bị cho cuộc kiểm toán trong tương lai. Vẫn còn nhiều việc phải làm và EY sẵn sàng chấp nhận thách thức đó - và tiếp tục đặt việc thực hiện kiểm toán chất lượng cao là ưu tiên hàng đầu. 

Tóm lược

Felice Persico, Phó Chủ tịch EY Toàn cầu - Dịch vụ Bảo đảm, nhận định kiểm toán chất lượng cao giúp tăng cường sự tin cậy và niềm tin vào thị trường vốn, và phải là ưu tiên hàng đầu của tổ chức. Để giúp thực hiện điều này, EY đã khởi động chương trình Chất lượng Kiểm toán Bền vững (SAQ) vào năm 2015. Chương trình này có sáu trụ cột: quan điểm chỉ đạo, tài năng xuất sắc, công nghệ kiểm toán và công nghệ số, đơn giản hóa và đổi mới, tạo điều kiện và hỗ trợ chất lượng, và trách nhiệm giải trình. SAQ tiếp tục tiến triển, phát huy các năng lực mới và tiến bộ công nghệ để xác định các rủi ro tốt hơn và nâng cao chất lượng kiểm toán. 

Về bài viết này

Tác giả Felice Persico

EY Global Assurance Vice Chair

Assurance leader. Focused on the audit meeting the changing needs of businesses and investors. Sees the transformative possibilities of technology.