Corporate and commercial law

As companies seek growth beyond their home markets, they must manage regulatory risks, bridge cultural differences and compete effectively.

Chủ đề liên quan Luật Thuế Tuân thủ thuế

What EY can do for you

EY’s corporate teams are part of a multinational network that provides legal advice in all major business areas, including employment and benefits, environmental, intellectual property, finance, and tax law. This helps us cover the range of issues that may arise in a single corporate transaction, so that you can operate with confidence across jurisdictions and make the most of today’s business opportunities.

 • Company law

  EY đại diện cho doanh nghiệp ở nhiều giai đoạn vận hành của doanh nghiệp - từ khi thành lập qua đến các giai đoạn phát triển về sau.          

  Điều này được thể hiện qua các công việc như:

  • Tư vấn thường xuyên về tất cả các vấn đề pháp lý
  •  Lập kế hoạch tối ưu hóa và hỗ trợ triển khai đối với việc tổ chức lại doanh nghiệp
  •  Giao dịch doanh nghiệp trong nước và ra nước ngoài, như sáp nhập, mua bán và liên doanh
  •  Đầu tư vốn và giao dịch nhằm thay đổi quyền kiểm soát
  •  Hỗ trợ và tư vấn kế hoạch tuân thủ của doanh nghiệp
  •  Dịch vụ thư ký pháp lý doanh nghiệp
  • Tuân thủ pháp luật về Thương mại

   

 • Commercial law

   

  EY tư vấn các doanh nghiệp về các quan hệ hợp đồng đang thực hiện với khách hàng, nhà cung ứng và nhà phân phối trong nước và quốc tế. Đội ngũ luật sư của EY đưa ý kiến tư vấn về các hình thức hợp đồng thương mại để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh hàng ngày và chiến lược. Kinh nghiệm của EY bao trùm trong nhiều lĩnh vực và quy chế  pháp lý, bao gồm:

  Các hợp đồng bao gồm cả thuê ngoài được thực hiện thông qua các quy trình mua sắm chi tiết

  • Phân phối dịch vụ

  • Cấp phép phần mềm

  • Phát triển 

  • Tiếp thị sản phẩm

  • Sản xuất     

  • Hợp đồng cung ứng

  • Bảo trì và hỗ trợ

  • Dự án nhãn trắng sản phẩm

  • Hợp tác

  • Điều khoản và điều kiện trực tuyến

 • Shareholders’ controversy, corporate governance

  EY tư vấn các doanh nghiệp về các quan hệ hợp đồng đang thực hiện với khách hàng, nhà cung ứng và nhà phân phối trong nước và quốc tế. Đội ngũ luật sư của EY đưa ý kiến tư vấn về các hình thức hợp đồng thương mại để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh hàng ngày và chiến lược. Kinh nghiệm của EY bao trùm trong nhiều lĩnh vực và quy chế  pháp lý, bao gồm:

  Các hợp đồng bao gồm cả thuê ngoài được thực hiện thông qua các quy trình mua sắm chi tiết

  • Phân phối dịch vụ

  • Cấp phép phần mềm

  • Phát triển 

  • Tiếp thị sản phẩm

  • Sản xuất     

  • Hợp đồng cung ứng

  • Bảo trì và hỗ trợ

  • Dự án nhãn trắng sản phẩm

  • Hợp tác

  • Điều khoản và điều kiện trực tuyến

 • Insolvency and restructuring

  Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, pháp luật về mất khả năng thanh toán đã phát triển để đáp ứng những thách thức của tái thiết kinh tế. Những thay đổi bao gồm việc làm hài hòa các quy định về mất khả năng thanh toán trong nước trên toàn EU và xem xét lại quy định về thủ tục mất khả năng thanh toán của Ủy ban Châu Âu.

  Công việc của EY bao gồm tất cả các hình thức tái thiết, từ tổ chức lại để      có khả năng thanh toán trong nội bộ đến tổ chức lại được thiết kế để tránh mất khả năng thanh toán chính thức. Liên quan đến tình trạng khó khăn tài chính và các bối cảnh tiền phá sản, EY hỗ trợ các ngân hàng và quỹ đầu tư vốn cổ đối mặt với nhiều loại tình huống khủng hoảng kinh doanh từ cả góc độ kinh doanh và tín dụng.

  Đội ngũ của EY, gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm đa ngành, những người có khả năng tận dụng toàn bộ nguồn lực của tổ chức, với chuyên môn chính về các vấn đề phá sản và tái cấu trúc cùng với chuyên môn về      các lĩnh vực như bất động sản, phúc lợi và lao động. Sự linh hoạt này .giúp  EY điều chỉnh các nguồn lực của chúng tôi cho phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp.

 • EU competition law and merger control

  Luật sư cạnh tranh của EY cung cấp tư vấn pháp lý chi tiết để hỗ trợ các yêu cầu kiểm soát sáp nhập của doanh nghiệp, dù doanh nghiệp đang lập kế hoạch giao dịch trong nước hay giao dịch xuyên biên giới liên quan đến nhiều quốc gia. Các dịch vụ pháp lý  của EY bao gồm:

  • Phân tích chiến lược để xác định các vấn đề tiềm tàng có thể xảy ra, nếu có, và các biện pháp khắc phục có thể sẽ được yêu cầu, chẳng hạn như thoái vốn.

  • Phân tích trong bối cảnh nhiều khu vực pháp lý khác nhau - bất cứ khi nào giao dịch của doanh nghiệp xảy ra, chúng tôi có thể tư vấn về các quy định kiểm soát sáp nhập hiện hành.

  • Phân tích định nghĩa thị trường để đưa ra quan điểm về mức độ, nếu có, của các vấn đề tiềm tàng có thể phát sinh. Tại đây, luật sư của EY thường làm việc với các nhà kinh tế và các cố vấn chuyên nghiệp khác tại EY, áp dụng những góc nhìn chuyên sâu và kỹ năng của họ cho vấn đề này.

  • Soạn thảo hồ sơ, đưa ra các thông điệp chính và chỉ ra các vấn đề phát sinh, cũng như các khía cạnh pháp luật nội địa     .

  • Tư vấn liên quan đến thỏa thuận giữa các bên, chẳng hạn như soạn thảo các thỏa thuận không bảo mật, quy tắc và giao thức để thiết lập và quản lý các đội ngũ chuyên gia tiêu chuẩn, và các thủ tục để đảm bảo lập kế hoạch tích hợp mà không vi phạm quy tắc “thông tin nội gián”.

  • Làm việc với các cơ quan quản lý cạnh tranh, từ việc liên hệ trước khi nhận được thông báo cho đến việc tiến hành và hoàn thành thủ tục.

  • Hỗ trợ, nếu cần thiết, trong bất kỳ quy trình thoái vốn nào, bao gồm cả việc tham gia bán hàng và theo dõi các bên nhận ủy thác.

  Sự hợp tác chặt chẽ giữa các luật sư của EY và các chuyên gia khác làm việc trong một số mảng và lĩnh vực trên toàn thế giới giúp EY có thể đưa các tư vấn toàn diện và đa ngành.

 • Dawn raids

  Một luật chống độc quyền và cạnh tranh được gọi là “đột kích đòi hỏi một tổ chức phải hành động nhanh chóng ở bất cứ nơi nào trên thế giới mà tổ chức đang thực hiện việc kinh doanh. Yêu cầu trước mắt là phải ứng phó với thực tế là cơ quan quản lý cạnh tranh “đang bị vận động hành lang”. Các cố vấn nên có mặt trong thành phố, hoặc ít nhất là sẽ sớm có mặt, để có ích nhất.

  Trong cuộc đột kích     , khách hàng không chỉ cần các cố vấn pháp lý mà còn cần cả các nhà phân tích dữ liệu và các chuyên gia kế toán pháp lý CNTT. Một bản sao phải được tạo ra từ những gì cơ quan quản lý đã sao chép và chúng cần được đưa vào một hệ thống độc lập để sử dụng cho phân tích thông tin sau này. 

  Các cố vấn quen thuộc với lĩnh vực này thường được yêu cầu đặt hành vi được xác định vào bối cảnh, cho phép xác định liệu nó có hợp pháp hay 

  không. Các cuộc đột kích trên khắp các quốc gia và thậm chí các châu lục đang gia tăng, vì vậy các cố vấn cần phải có tính toàn cầu để cung cấp sự hỗ trợ phổ quát có tính hữu hiệu và hiệu quả.

  Các luật sư về lĩnh vực cạnh tranh của EY đưa ra các tư vấn pháp lý rộng rãi để hỗ trợ khách hàng trong và sau một cuộc đột kích trước bình minh. Hỗ trợ của EY bao gồm:

  • Hỗ trợ tại chỗ cho đội ngũ quản lý và pháp lý địa phương, để cơ quan quản lý cạnh tranh vẫn nằm trong khả năng tìm kiếm của mình
  •  CNTT tiên tiến hỗ trợ sao chép dữ liệu từ vô số thiết bị (máy tính, đám mây, điện thoại thông minh) có thể trong nhiều quốc gia
  •  Làm việc với các cơ quan quản lý cạnh tranh, kể từ cuộc đột kích      cho đến việc kết thúc vấn đề và, nếu cần, kháng cáo vấn đề này lên tòa án có liên quan
  • Sự hợp tác chặt chẽ giữa luật sư của EY và các chuyên gia khác từ EY làm việc trong một số mảng và lĩnh vực trên toàn thế giới giúp các công ty thành viên của EY cung cấp tư vấn tích hợp và đa ngành.

Contact us

Like what you’ve seen? Get in touch to learn more.