Tư vấn về Doanh nghiệp và Thương mại

Khi tìm kiếm sự tăng trưởng ở thị trường nước ngoài các doanh nghiệp phải quản lý được các rủi ro pháp lý, khắc phục rào cản văn hóa và cạnh tranh hiệu quả.

Chủ đề liên quan Luật Tax Tuân thủ thuế

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Đội ngũ chuyên gia pháp lý về doanh nghiệp của EY là một phần trong mạng lưới đa quốc gia, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh chính yếu, gồm vấn đề về lao động và phúc lợi, môi trường kinh doanh, sở hữu trí tuệ, tài chính, và luật định về thuế. Chúng tôi cam kết hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trên khi chúng phát sinh trong quá trình giao dịch. Điều này giúp doanh nghiệp tự tin hoạt động trên mọi quốc gia và tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh

 • Tuân thủ pháp luật và quản trị Doanh nghiệp

  EY đại diện cho doanh nghiệp ở nhiều giai đoạn vận hành của doanh nghiệp - từ khi thành lập qua đến các giai đoạn phát triển về sau.          

  Điều này được thể hiện qua các công việc như:

  • Tư vấn thường xuyên về tất cả các vấn đề pháp lý
  •  Lập kế hoạch tối ưu hóa và hỗ trợ triển khai đối với việc tổ chức lại doanh nghiệp
  •  Giao dịch doanh nghiệp trong nước và ra nước ngoài, như sáp nhập, mua bán và liên doanh
  •  Đầu tư vốn và giao dịch nhằm thay đổi quyền kiểm soát
  •  Hỗ trợ và tư vấn kế hoạch tuân thủ của doanh nghiệp
  •  Dịch vụ thư ký pháp lý doanh nghiệp
  • Tuân thủ pháp luật về Thương mại

   

 • Tuân thủ pháp luật trong giao dịch Thương mại

  EY tư vấn các doanh nghiệp về các quan hệ hợp đồng đang thực hiện với khách hàng, nhà cung ứng và nhà phân phối trong nước và quốc tế. Đội ngũ luật sư của EY đưa ý kiến tư vấn về các hình thức hợp đồng thương mại để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh hàng ngày và chiến lược. Kinh nghiệm của EY bao trùm trong nhiều lĩnh vực và quy chế  pháp lý, bao gồm:

  Các hợp đồng bao gồm cả thuê ngoài được thực hiện thông qua các quy trình mua sắm chi tiết

  • Phân phối dịch vụ

  • Cấp phép phần mềm

  • Phát triển 

  • Tiếp thị sản phẩm

  • Sản xuất     

  • Hợp đồng cung ứng

  • Bảo trì và hỗ trợ

  • Dự án nhãn trắng sản phẩm

  • Hợp tác

  • Điều khoản và điều kiện trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.