Tư vấn về lao động và việc làm

Khi tư vấn trong các dự án luật về lao động và việc làmở các quốc gia, đội ngũ chuyên gia của EY hỗ trợ doanh nghiệp trong toàn bộ tiến trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quản lý các khía cạnh pháp lý liên quan đến con người khi thực hiện tái cấu trúc, sáp nhập, mua lại và các hình thức chuyển đổi kinh doanh khác.

Chủ đề liên quan Luật Tax

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Các công ty đa quốc gia thường xuyên có các kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh cho mục đích cạnh tranh và đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra.

Các vấn đề về nhân sự là một thách thức đáng kể khi thực hiện các chiến lược chuyển đổi đa quốc gia này, vì mỗi quốc gia có các quy định pháp luật về lao động và việc làm khác nhau.

Hơn bao giờ hết, các công ty cần nắm bắt các quy định về lao động và việc làm để quản lý chi phí và rủi ro, chủ động xác định các rào cản tiềm năng và tạo điều kiện ứng dụng hiệu quả, kịp thời và nhanh chóng các dự án toàn cầu hoặc khu vực.

Dịch vụ của chúng tôi

Công ty Luật EY, cùng với các công ty thành viên EY khác, có bề dày kinh nghiệm và kiến thức tại nhiều quốc gia khác nhau để hỗ trợ các lãnh đạo doanh nghiệp, khi được phép, trong các giai đoạn như đánh giá tính khả thi, xây dựng, áp dụng và điều phối các dự án chuyển đổi doanh nghiệp trải rộng trên nhiều quốc gia. Công ty Luật EY có thể cử các chuyên gia và lãnh đạo các đội ngũ thực hiện dự án bao gồm các luật sư và nhân viên quản lý dự án có kinh nghiệm để giúp hoàn thành việc chuyển đổi kinh doanh này một cách kịp thời và hiệu quả về chi phí, đồng thời tư vấn về sự tuân thủ phù hợp với các quy định của luật lao động và việc làm tại quốc gia sở tại.

EY có thể truy cập thông tin chi tiết và được cập nhật liên tục của từng quốc gia về luật lao động và việc làm và các thông lệ nhân sự phù hợp. Ngoài ra, các đội ngũ thực hiện dự án của chúng tôi có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ mạng lưới của EY bao gồm các luật sư có kinh nghiệm chuyên môn về lao động tại nhiều quốc gia để xác thực thông tin hoặc yêu cầu tư vấn chi tiết hơn khi cần thiết. Tất cả điều này giúp mức độ điều phối và tính nhất quán tăng đáng kể, cùng với tốc độ phản hồi nhanh chóng, chính là yếu tố tạo ra sự khác biệt chủ chốt trên thị trường ngày nay.

Kết quả

Khi thực hiện tái cấu trúc hoạt động hoặc mua bán doanh nghiệp xuyên biên giới, đánh giá tính khả thi và xây dựng các phương án nhân sự sau đó, các công ty đa quốc gia có thể nhận được giá trị từ kiến thức và kinh nghiệm của các luật sư EY trên toàn thế giới

Chúng tôi có thể tư vấn về cách tiếp cận ban đầu của quá trình tái cấu trúc hoặc chuyển đổi kinh doanh, cũng như toàn bộ các yêu cầu tuân thủ pháp luật về lao động có liên quan, điều này có thể giúp doanh nghiệp quản lý các vấn đề liên quan đến lao động đặc thù theo nhu cầu kinh doanh của doanh  nghiệp và kiểm soát tốt hơn các mốc thời gian áp dụng

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thích những nội dung vừa xem? Liên lạc để tìm hiểu thêm