Thông cáo báo chí

8 thg 9 2022 Hà Nội, VN

Thông cáo về tương lai của tổ chức EY

Quá trình đánh giá chiến lược về hoạt động kinh doanh của EY đã có những bước tiến triển, và các lãnh đạo EY đã quyết định tiến tới thực hiện việc bỏ phiếu của các thành viên góp vốn để tách thành hai tổ chức đa ngành, riêng biệt.

Liên hệ báo chí
Vũ Thu Nguyệt

EY Việt Nam, Giám đốc, Thương hiệu, Marketing và Truyền thông

Tâm huyết với việc kết nối mọi người tới các nguồn tri thức đáng tin cậy, góp phần giúp doanh nghiệp của họ phát triển bền vững.

Quá trình đánh giá chiến lược về hoạt động kinh doanh của EY đã có những bước tiến triển, và các lãnh đạo EY đã quyết định tiến tới thực hiện việc bỏ phiếu của các thành viên góp vốn để tách thành hai tổ chức đa ngành, riêng biệt. Các bước tiếp theo bao gồm một chuỗi hoạt động tương tác liên tục với các thành viên góp vốn để cung cấp cho họ thêm thông tin trước khi thực hiện quá trình bỏ phiếu. Chúng tôi dự kiến giai đoạn này sẽ tiếp tục đến cuối năm, với việc bỏ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu trên cơ sở từng quốc gia vào cuối năm 2022 và kết thúc vào đầu năm 2023.

Dựa trên việc cân nhắc cẩn trọng nhiều lựa chọn khác nhau, chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi có thể nắm bắt được cơ hội từ bối cảnh đang thay đổi, xây dựng các hoạt động kinh doanh có khả năng định nghĩa lại tương lai ngành nghề của chúng tôi, tạo ra những cơ hội mới thú vị và mang lại giá trị bền lâu cho đội ngũ EY, khách hàng và xã hội. 

EY tự hào với giá trị thừa kế là một tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Thế giới đang thay đổi, và chúng tôi phải thích ứng để tiếp tục phát triển và đạt được tiềm năng đầy đủ của mình, đồng thời chuyên tâm giải quyết nhu cầu của tất cả các bên liên quan.

Chúng tôi háo hức hướng tới việc tương tác với các khách hàng, đội ngũ, thành viên góp vốn và các bên liên quan khác của EY, để chia sẻ tầm nhìn táo bạo của chúng tôi về một tương lai giúp cho tôn chỉ của chúng tôi - Xây dựng một thế giới làm việc tốt hơn, ngày càng lớn và lan tỏa mạnh hơn.