photographic portrait for Bach Viet Dao

Đào Việt Bách

Chủ nhiệm, EY-Parthenon – Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Nhân sự tư vấn cấp cao giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chiến lược doanh nghiệp, tư vấn tài chính, quản lý đầu tư, và dịch vụ ngân hàng đầu tư

Văn phòng Hà Nội, VN

Ông Bách là Chủ nhiệm, EY-Parthenon – Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN). Ông có kiến ​​thức sâu rộng về quản lý đầu tư, tư vấn tài chính, chiến lược doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư. Lĩnh vực chuyên môn của ông bao gồm bất động sản, nghỉ dưỡng, vật liệu xây dựng, ngân hàng, bán lẻ. Trước khi gia nhập EY, Ông Bách đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư và Giám Đốc Đầu tư tại những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam. Ông tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quản lý Đầu tư tại trường Đại học Kinh Doanh Bayes, Vương Quốc Anh.

Contact Bach