photographic portrait of Dai Van Pham

Phạm Văn Đại

Chủ nhiệm cao cấp, EY-Parthenon Vietnam

Chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển bất động sản. Có kiến thức sâu rộng về đánh giá tính khả thi và lên ý tưởng phát triển, bán hàng và marketing ở nhiều lĩnh vực khác nhau

Lĩnh vực trọng tâm Strategy
Văn phòng Hà Nội, VN

Ông Đại là Chủ nhiệm cao cấp thuộc đội ngũ chuyên gia  EY-Parthenon. Ông Đại có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng. Trước khi gia nhập EY, ông Đại là Trưởng Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn tại một trong những công ty tư vấn bất động sản lớn nhất tại Việt Nam. Ông Đại có kiến ​​thức sâu rộng về mô hình kinh tế và tài chính, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu tính khả thi và định giá. Ông có kinh nghiệm về đánh giá tính khả thi và lên ý tưởng phát triển, bán hàng và marketing ở nhiều phân khúc khác nhau như nhà ở, nghỉ dưỡng, văn phòng, bán lẻ và khu công nghiệp. Ông đã lãnh đạo nhiều dự án tư vấn chiến lược, thẩm định thương mại và định giá cho các tập đoàn nổi tiếng tại Việt Nam. Ông nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế và Tài chính tại trường Đại học Flinders, Úc.

 

Contact Dai